Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

357.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Tam jsou dvě neobsazená místa. Výbor pro vědu, školství a mládež navrhl pouze jedno jméno, a to paní profesorku Janu Geršlovou. A tady konstatuji, že získala 98 hlasů a byla do této kontrolní rady zvolena.

Takže tolik dnešní výsledky voleb a o dalším postupu volební komise vás budu informovat. Minimálně jsem slíbil teď na stenozáznam a na mikrofon, že vyhlásím lhůtu pro návrhy na předsedu té nové vyšetřovací komise. Informoval jsem se u předsedů klubů, že souhlasí s tím včasným termínem, aby ta volba mohla být provedena v pátek.

Takže prosím, vyhlašuji tímto lhůtu na návrhy na předsedu nové vyšetřovací komise pro možné úniky ze spisů dnes do 18 hodin. A zároveň předběžně avizuji a prosím členy volební komise, abychom se chvíli poté, po 18. hodině, sešli tady u klavíru, abychom přijali usnesení a mohli volbu připravit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. A nyní postoupíme k programu, k pevně zařazenému bodu, a tím bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP