Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

354.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

V tomto případě jsme stejně jako u České televize vybírali z devíti navržených kandidátů, tedy z trojnásobku neobsazených míst. A já mohu konstatovat, že v této volbě bylo vydáno 139 hlasovacích lístků, stejný počet byl také odevzdán. Je to číslo stejné pro všechny volby. Bylo to vždy 139 lístků. Tedy 139 z vás. Kvorum nutné pro zvolení v každé z těch voleb tedy bylo přesně 70.

Tak, a jaký je výsledek volby do Rady Českého rozhlasu. Zbigniew Czendlik získal 45 hlasů, Jozef Ftorek 27, Jiří Hlaváč 14, Vítězslav Jandák 92, Michael Prostějovský 10, Jaroslav Růžička 8, Jan Stanzel 36, Michal Stehlík také 36 a Ivan Tesař 35 hlasů.

Takže podle volebního protokolu konstatuji, že náš kolega Vítězslav Jandák byl zvolen v prvním kole členem Rady Českého rozhlasu. On tu není, ale můžeme mu asi zatleskat. (Několik poslanců tleská.) A na dálku poblahopřát. Snad pod čarou mohu dodat, že členství v Radě Českého rozhlasu je neslučitelné s funkcí poslance. Takže předpokládám, že pan kolega, když měl o tuto funkci zájem, že i personálně se s námi brzy rozloučí, aby se mohl tedy posléze ujmout výkonu nové funkce v médiích.

Tak. A jak to je v souladu s jednacím řádem a volebním řádem Sněmovny, do druhého kola postupuje dvojnásobek počtu neobsazených míst. To znamená, zůstala dvě neobsazená místa a na ně tedy postoupili čtyři kandidáti, kteří dosáhli další nejvyšší počet hlasů. A jsou to postupující Zbigniew Czendlik se 45 hlasy, dále Jan Stanzel a Michal Stehlík, oba měli 36 hlasů, a Ivan Tesař s 35 hlasy. To jsou tedy postupující do druhého kola.

 

K další volbě:

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP