Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

357.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je to už poslední bod, takže slibuji posledních několik minut. Je to návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Tady v té agentuře už bohužel od 19. února jsou neobsazena dvě místa. Je to poměrně dlouhé období. Procedura návrhu nominace pro nás pro plénum je obdobná jako například u médií, ale v tomto případě ji má na starost výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod taktovkou předsedy poslance Jiřího Zlatušky. Tento výbor vyhlásil veřejnou lhůtu a my jsme jak tedy do volební komise, tak sem v tuto chvíli obdrželi do dneška pouze jeden návrh, který budete mít na hlasovacím lístku. Jedná se o jednu kandidátku, paní profesorku Janu Geršlovou, kterou nominovala Mendelova univerzita v Brně.

I zde prosím o otevření rozpravy a následně o návrh na tajné hlasování, jak to navrhla volební komise ve svém usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

 

Máme jediný návrh, a to je rozhodnutí o tajné volbě. Rozhodneme v hlasování 296. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 296, z přítomných 88, pro 81, proti 2. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy i tento bod.

 

Zahajujeme volbu k bodům 354, 355, 356, 357. Jak dlouho budete potřebovat, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Odhaduji lhůtu na označení lístků na 18 minut, takže volební místnost bude otevřena do 13.45 a o půl třetí na začátku odpoledního programu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ne. Vzhledem k tomu, že jsou volby, dodržím polední přestávku a sejdeme se až v 15 hodin, protože to byste jako asi těžko sečetli a všechno dali dohromady. Takže myslím, že to je logický výsledek toho, že jsme přece jen malinko přetáhli přes 13. hodinu.

Ještě budu konstatovat omluvy. Pan kolega Ondřej Benešík se omlouvá do 14.30 z dnešního jednání. Mezi 14. a 15. hodinou se z osobních důvodů omlouvá Daniel Korte. Daniel Herman se omlouvá od 13.10 do 14.30 z resortních důvodů. Pan poslanec Štětina se omlouvá dnes od 17 hodin z osobních důvodů a zítra na celý den 8. 6. z pracovních důvodů. A upřesňuji omluvu pana ministra Stropnického. Ten se omlouvá od 12.30 do konce dopoledního jednání a dnes ještě od 17 hodin do konce odpoledního jednání, a to z pracovních důvodů. Pan poslanec Stanislav Berkovec se omlouvá dnes od 14.30 do konce dnešního jednání z pracovních důvodů. Tím jsem udělal jednu opravu. Přečetl jsem omluvy.

Přerušuji jednání na tajné volby a na polední přestávku do 15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.29 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Dříve než budeme pokračovat v programu, dovolte mi přečíst omluvy. Nevím, jestli už byly čteny, či nebyly. Pro jistotu je přečteme. Omlouvá se z dnešního dne od 15 hodin do skončení jednacího dne pan poslanec Milan Urban, dále se omlouvá pan poslanec Bronislav Schwarz dne 7. 6. mezi 15. a 19. hodinou z důvodu návštěvy lékaře, dále se omlouvá pan poslanec Vlastimil Vozka dnes mezi 15. a 19. hodinou z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností, dále se omlouvá pan ministr životního prostředí Richard Brabec z odpolední části dnešního jednání z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Miloš Babiš od 15.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Zlatuška z jednání sněmovny 7. 6. od 14.30 do konce jednacího dne a zítra, 8. června, po celý jednací den z pracovních důvodů.

Než přistoupíme k projednání dalších pevně zařazených bodů, prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za zapnutí mikrofonu a udělení slova. Vám, vážené kolegyně a kolegové, přeji dobré odpoledne. Mám pro vás připraveny výsledky čtyř volebních bodů, které jsme hlasovali tajným způsobem ve Státních aktech.

Za volební komisi mohu konstatovat, že volby proběhly v naprostém pořádku v souladu, že jejich sečtení bylo poměrně rychlé a relativně z pohledu úspěšnosti počtu zvolených kandidátů jsme byli úspěšní, i když ne ze sta procent. Tak a teď jednotlivé body.

 

První volební bod je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP