Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

356.
Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Pane předsedo volební komise, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dlužím vám ještě jednu doplňkovou informaci. Ty předchozí dva body - je to volba tajná dvoukolová, to znamená, pokud by nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů, postupujeme pak do druhého kola a to by, předpokládám, proběhlo v tom posledním červnovém týdnu.

Nyní bod 356 - volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu. Tady je to malinko jiné. Je to volba tajná, ale jednokolová, protože Sněmovna svým hlasováním pouze potvrzuje, přijímá nebo nepřijímá návrhy, které dostáváme od prezidenta NKÚ pana Kaly. A tady krátce řeknu, že ta dvě místa jsou neobsazena už od 5. června, resp. 19. července loňského roku, a dnes jsme již ve čtvrté tajné volbě na uvedená místa. Bohužel ty předchozí volby nebyly úspěšné. A já se pouze omezím na konstatování, že pan prezident Kala nám dodal, mohu říci, staronové návrhy na ta dvě neobsazená místa. Jsou to jména: Jan Kinšt a Jana Schenková.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste i zde otevřel rozpravu. A připomínám, i tady musíme hlasovat o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Nechci zdržovat, ale alespoň několik slov mi dovolte. Inženýra Jana Kinšta nám prezident NKÚ Kala navrhuje již potřetí. V těch prvních dvou volbách nebyl úspěšný a Sněmovna tuto nominaci odmítla. Já nevím, jestli jste se všichni měli možnost seznámit s životopisem Jana Kinšta, ale myslím si, že není v republice mnoho osob, které by byly vhodnější na post v Nejvyšším kontrolním úřadu. Jan Kinšt byl 12 let v Evropském účetním dvoru. Byl předsedou auditního výboru Europolu. Byl předsedou auditního výboru Účetního dvora. Na NKÚ působil také. Tak jen prosím, abyste zvážili případnou podporu tomuto kandidátovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. A jediný návrh, který máme k hlasování, je hlasování o tajné volbě.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 295, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 295, z přítomných 88 pro 83, proti 2. Návrh byl přijat. Přerušuji bod 356.

 

Zahajuji bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP