Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

355.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Žádám pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zde je příběh stejný. Je to návrh na volbu členů Rady České televize. I v této radě končí funkční období třem členům, jenom o něco později, je to 30. června. A ty lhůty a jednotlivé kroky Sněmovna absolvovala stejným způsobem jako u předchozího bodu.

Nyní pro stenozáznam vás seznámím s devíti kandidáty, je to tedy trojnásobek počtu neobsazených míst. Martin Doktor, Jakub Končelík, René Kühn, Oldřich Kužílek, Dana Makrlíková, Tomáš Němeček, Dagmar Raupachová, Tomáš Samek a Jiří Závozda. I v tomto případě volební výbor i komise navrhují volbu tajnou. A prosím po případné rozpravě, pane předsedající, abychom také hlasovali o tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu k bodu číslo 355. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nemám písemně přihlášeného, z místa také ne. Rozpravu končím. Je tady jediný návrh, a to hlasovat o tajné volbě. (Žádost z pléna o odhlášení.) Dobře, tak vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

hlasování číslo 294 rozhodneme o tajné volbě členů Rady České televize.

Zahájil jsem hlasování 294 a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 294, z 87 přítomných pro 84, proti 2. Tajná volba byla schválena a přerušuji bod číslo 355.

 

Zahajuji bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP