Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

354.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. To jsou čtyři body, které jsou připraveny k tajné volbě. Jak jsem slíbil, velmi rychle. První z nich je bod 354 - Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu.

V této radě 8. června končí funkční období třem členům rady. V souladu s tím předseda Poslanecké sněmovny vyhlásil lhůtu už 23. února, běžela do 10. 3., a podle zákona o Českém rozhlase o této nominaci nejdříve v prvním kole rozhoduje volební výbor Sněmovny, který tak provedl, a ze všech návrhů, které Sněmovna obdržela, zúžil ten počet na trojnásobek neobsazených míst, to znamená na devět kandidátů. My tedy dnes budeme vybírat z devíti kandidátů, tak jak to volební výbor předložil volební komisi.

Opět pro stenozáznam musím Sněmovnu seznámit s těmi devíti navrženými kandidáty. (Mnozí poslanci opouštejí jednací sál.) Jsou to podle abecedního pořadí Zbigniew Czendlik, Jozef Ftorek, Jiří Hlaváč, Vítězslav Jandák, Michael Prostějovský, Jaroslav Růžička, Jan Stanzel, Michal Stehlík a Ivan Tesař.

A prosím, vidím, že kolegové odcházejí ze sálu, ale v tomto případě musíme hlasovat o návrhu na tajnou volbu. Jinými slovy, volební komise navrhuje volbu tajnou, ale musíme rozhodnout hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zagonguji, abych přivolal kolegyně a kolegy zpátky. Otevírám rozpravu, jestli se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

 

Je tedy jediný návrh na tajnou volbu a to rozhodneme v hlasování číslo 293. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 293, ze 132 přítomných pro 88, proti 2. Tajná volba byla schválena. Přerušuji bod 354.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP