Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

353.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti
s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení
nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány
k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Dávám slovo panu předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi. Usnesení volební komise máte od 6. června na stolech. Je to usnesení 172. Pane předsedo, váš komentář.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Já se omezím na nejnutnější konstatování.

Sněmovna komisi ustavila svým usnesením č. 1678 24. května. Zopakuji, že jsme se rozhodli, že v ní každý poslanecký klub bude mít jednoho zástupce. V souladu s tímto jsem vyhlásil lhůtu do 5. června, jak již bylo řečeno. Na volební komisi jsme konstatovali, že vše je v souladu a politické kluby nominovaly v souladu s usnesením vždy po jednom členovi. Návrh máte k dispozici. Pro stenozáznam ho rychle zopakuji: ODS navrhuje Marka Bendu, KDU-ČSL Petra Kudelu, sociální demokracie Lukáše Pletichu, TOP 09 a Starostové Martina Plíška, Úsvit Jiřího Štětinu, ANO Radka Vondráčka a KSČM Josefa Zahradníka. (Předsedající opravuje: Zahradníčka.) Omlouvám se.

Volební komise navrhuje volbu členů provést veřejně en bloc jedním hlasováním celý seznam, jak jsem ho přečetl, pokud nebude nějaký jiný návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu. Ptám se, jestli je jiný návrh na volbu. Myslím, že je dohoda poslaneckých klubů, že každý klub jednoho člena. Je logický, můžeme tedy hlasovat en bloc o všech.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 292, až uzavřu rozpravu, pokud se nikdo nehlásí. Je tomu tak, rozpravu jsem ukončil, a můžeme tedy hlasovat o návrhu v hlasování pořadové číslo 292. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 135 pro 127, proti 2. Návrh byl přijat. Komise byla ustavena.

 

Prosím, pane předsedo, pravděpodobně vyhlásíte termín na nominaci na předsedu komise, aby se tím mohly kluby zabývat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já možná u termínu počkám. Lze to stihnout v tomto týdnu, musel by ten termín být vyhlášen buď do dnešního večera, nebo do zítřka, aby mohla volební komise návrh přijmout. Hlasování by ale muselo být v pátek, kdy jsou třetí čtení. Potřebuji diskutovat s předsedy klubů, jestli chtějí volbu provést v pátek. Takže prosím v tuto chvíli ještě ne. Slibuji, že ve 14.30, až budu oznamovat výsledky voleb, tak bych Sněmovnu seznámil s dalším postupem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My tu debatu máme za sebou. Měli jsme ji v úterý na grémiu za účasti zástupců všech politických stran a byla domluva, že by lhůta byla vyhlášena do dneška do 19. hodiny. Potom se může ten bod zařadit na pátek, pak během zítřka jenom dohoda, který bod to v pátek bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Necháme tedy na předsedovi volební komise, aby to vyhlásil ve 14.30, bude to jeho rozhodnutí, ale bylo potřeba se o tom dohodnout hned. Tím můžeme ukončit bod 353, protože členové vyšetřovací komise byli zvoleni.

 

Budeme pokračovat, pane předsedo, bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP