Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

352.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Na lavice vám k tomuto bodu bylo rozdáno usnesení volební komise č. 171. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím nejdříve o klid kolegy a kolegyně. K bodu změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny se vysloví předseda klubu Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám procedurální návrh k hlasování, a to tak, abychom v bodě, kdy budeme naplňovat kontrolní výbor, kde návrh je pan poslanec Andrej Babiš, abychom o tom hlasovali zvlášť, a hned to vysvětlím.

V posledních týdnech jsme v médiích zaznamenali nepřiznaný dar hnutí ANO od brněnského sponzora, významného zákulisního hráče v Brně. Ta veřejná vyjádření byla velmi protichůdná. Brněnský primátor říká "ano, tento dar jsme obdrželi", pan poslanec Babiš říká "já jsem to nepodepsal, dar nebyl". Pan předseda kontrolního výboru se už veřejně vyjádřil, protože kontrolní výbor přezkoumává hospodaření politických stran, myslím, že se jedná o rok 2014, že se tím kontrolní výbor bude zabývat. A já nepovažuji za vhodné, aby předseda strany, která má podezření na černé fondy ve svém účetnictví, byl členem toho výboru, který bude toto podezření prozkoumávat.

Všimněte si, že jsem dvakrát použil slovo podezření. To se musí vysvětlit. A protože odpovědnost má za to období stále ještě kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, tak si nemyslím, že ta nominace je správná. A abychom mohli hlasovat o těch, které máme bezproblémové, to znamená rezignaci pana poslance Kubíčka a schválení jeho nominace do hospodářského výboru, tak mám tento procedurální návrh k hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Někdo dál do rozpravy? Pan kolega Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom k bodu volby. Já jsem předseda výboru pro evropské záležitosti, který taktéž Sněmovna zřizuje z jednacího řádu, tedy ze zákona. Jsou tři, je to rozpočtový, kontrolní a evropský. A nám už tam dlouhodobě chybí minimálně dva poslanci. Vládní koalice tam už nemá většinu a přitom například schvaluje premiérovi mandát při jednání Evropské rady. Já jsem očekával, že dojde ke změně, resp. k výměně, že poté, co odejde pan poslanec Pilný, který se stal ministrem, tak pan poslanec Babiš, který už ministrem není, přijde do našeho výboru. Protože nám tam opravdu chybí lidi a někdy máme problémy s usnášeníschopností. Takže bylo by dobré, kdyby to příslušné kluby řešily. Byť se nám volební období chýlí ke konci, tak ještě určitě budeme zasedat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Paní poslankyně Zelienková. Prosím o klid ve Sněmovně! Hovoří jenom ti, kterým bylo uděleno slovo. Nyní má slovo paní poslankyně Zelienková.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady dneska zažívám den plný překvapení. První jsem se dozvěděla od nepřítomné paní kolegyně Černochové, že norci a lišky umějí zřejmě psát, a dneska se taky dozvídám o tom, že jsem navržena na vyloučení z delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. No, pomsta za Moničin kožich přišla dřív, než jsem tedy čekala.

Dámy a pánové, aby někdo pět měsíců před volbami odvolával někoho z delegace do nějakého evropského orgánu, to je opravdu směšné. To se na mě nezlobte, bývalí kolegové z ANO, ale to opravdu vidím jako nerozumný krok. Ostatně to asi zřejmě svědčí o efektivitě řízení ANO, tak jak jsme ostatně viděli i na jiných ministerstvech. Pokud byste se řídili selským rozumem, jak jste tvrdili a tvrdíte pořád, je vám jasné, že za pět měsíců se nemůže nikdo agendu v Radě Evropy naučit, i kdybyste tam nominovali třeba pana Babiše, který samozřejmě mluví x cizími jazyky a nemá problémy se vůbec s nikým domluvit, že jo.

Já jsem tam odvedla obrovský kus práce. Zpracovala jsem zprávu o Ukrajině, na které jsem dělala dva roky. A tato zpráva je vysoce hodnocena na mezinárodní úrovni a je to obrovský přínos pro českou diplomacii.

Tento krok nevnímám jako nic jiného než pomstu z vaší strany. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Zelienkové. Nyní pan poslanec Bronislav Schwarz a poté pan poslanec Bohuslav Chalupa s faktickými poznámkami. Nejdřív pan kolega Schwarz. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já vím, pane místopředsedo. Dobrý den. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové. Hlavně bych prostřednictvím vás, pane místopředsedo, chtěl říct paní kolegyni Zelienkové. Nejsem členem hnutí ANO. Můj hlas dostala paní Zelienková, když jsme dávali dohromady klub, tak aby ten klub se dohodl koho - mluvím sám za sebe, opakuji, ne za klub ANO - koho vyšle. Tak jsme se dohodli i s kolegou Vozkou a ten hlas jsme jí prostě dali. Rozhodla se klub opustit, tak já jí nedám svůj hlas. Podpořím, aby tam nebyla z toho důvodu, že už reprezentuje sama sebe. Já její názory neznám, nevím, jakým způsobem reprezentuje klub, kterým byla podpořena. Tak to je můj důvod. Není to prosím žádná msta. Brečet bych tady taky mohl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Chalupy, poté Koubka a Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já k tomu podotknu jenom to, že paní kolegyni vaším prostřednictvím nikdo neupírá zásluhy. Ale to, co je rozumné, nebo není rozumné, to je váš subjektivní pocit. A pokud tady všichni máme plná ústa demokracie, tak tady padl demokratický návrh a tato Sněmovna demokraticky rozhodne. To není o žádné mstě. Je to standardní návrh, jak řešit některé provozní záležitosti. Takže Sněmovna rozhodne a vy se tomu budete muset podřídit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Koubek také s faktickou poznámkou. Poté kolega Laudát a Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Dřív než Sněmovna demokraticky rozhodne, tak můžeme o tom i demokraticky debatovat. Chtěl jsem se tedy jenom zeptat vaším prostřednictvím pana poslance Schwarze - proč jste ten návrh nedali před rokem, když paní kolegyně z vašeho klubu vystoupila? Já se ptám, teď neútočím. Jenom... Samozřejmě, máme pět měsíců do voleb. Jestli ji někdo nahradí, proč jste nedali protinávrh, kdo ji tedy má nahradit, tak jako to máme u těch ostatních? Někdo rezignuje. Pan kolega poslanec Roman Kubíček rezignuje na kontrolní výbor a bude nominován do hospodářského výboru. Může hnedka začít pracovat.

Nevím, zdali ten nový člověk, kterého jste ani nenavrhli - a jakkoliv nezpochybňuju, že máte nárok na to místo - tak proč jste někoho nenavrhli? Takže to místo tam zůstane neobsazeno. A navíc... Já osobně teda, jakkoliv jsem s vámi často bezesporu v rozporu, tak se domnívám, že stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, že to jsou snad proboha ti z nás, kteří hájí zájmy České republiky! Tam snad proboha nepřenášíme tady ty naše stranické půtky? Je to snad kolegyně, která tam reprezentuje nás.

Přiznám se, že mám hlavně rozpaky z toho, proč jste tedy nenavrhli někoho jiného. Nemáte? Prosím, zvažme to opravdu ve vší slušnosti. Jestli to těch pět měsíců za to stojí, když nemáte náhradu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Nyní faktická poznámka pana poslance Laudáta, poté Kučery, Klána a potom pana kolegy předsedy klubu ANO. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, dvě poznámky. Jednak nechápu, čemu se pan kolega Benešík diví. Pan Babiš, to jste si už snad všichni všimli, má od začátku svého politického působení - pokud beru to oficiální - nutkavou potřebu všechny sledovat, vyšetřovat a kontrolovat a nebýt vyšetřován, nebýt kontrolován, nebýt sledován. Takže ta úvaha z jeho strany, nebo hnutí, je celkem logická - že chce do kontrolního výboru.

Já k tomu jenom musím poznamenat - to vám skutečně ještě nestačí ten jeho kolosální střet zájmů, takže ještě lijete ten olej do toho ohně, ještě dráždíte chřestýše bosou nohou? To za prvé.

A za druhé ke kolegyni Zelienkové. Víte, já jsem se tady marně snažil několik měsíců. V minulém roce přes léto bylo řečeno ze strany předsedů koaličních klubů, ať to počká, pak že už to skoro nestojí za to, abychom dosáhli výměny za odevšivšího pana kolegu Turečka do hnutí ANO z TOP 09 a Starostů. A myslím si, že jestliže pro vás to nestálo tehdy loni v září po těch odkladech za to, tak nevím, proč si tady řežete ostudu a chcete vyhnat paní kolegyni Zelienkovou vlastně čtyři měsíce před volbami z výboru, kde navíc skutečně jde o to táhnout za jeden provaz směrem k Evropě. A za druhé, ještě je v tom letní období. Takže kolik těch jednání bude, kolik těch cest a zastupování bude? Když vám to nevadilo doteď, tak si zase myslím, že neděláte dobře.

Děkuji. A vyzývám všechny ostatní strany, aby se k této trapné frašce nepřipojily.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Nyní pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vnímám snahu hnutí ANO jako jakousi reciprocitu, či nárokování si onoho místa z pozice svého klubu. Já bych tomu rozuměl, pokud by stejně postupovali ve všech ostatních případech. A chci tady upozornit na jeden fakt a to je na fakt pana poslance Turečka, který přešel z klubu TOP 09 do hnutí ANO a podržel si mandát ve výboru pro životní prostředí. Nyní má hnutí ANO ve výboru pro životní prostředí o jednoho poslance více. Má tam zásadní počet poslanců a klub TOP 09 tím přišel o jedno místo. Myslím si, že pokud tak jsme těmito, řeknu, strážci, či máme stejný pohled na tuto problematiku, tak by z logiky věci bylo dobré, kdyby byl pan poslanec Tureček jako člen poslaneckého klubu hnutí ANO vyměněn a byl za něho dovolen poslanec z hnutí TOP 09.

My jsme přistoupili k tomu, že samozřejmě teď už žádné další změny - jsou čtyři měsíce před volbami, tak jsme žádné další změny nenavrhovali. Nicméně pokud ten pohled je takový, tak bych skutečně vyzval pana poslance Turečka, aby dnes tady na tomto místě ihned rezignoval na členství ve výboru pro životní prostředí, tak aby nám bylo umožněno na další schůzi dovolit nového člena z poslaneckého klubu TOP 09. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Dále faktická poznámka pana poslance Chalupy a poté ještě pan poslanec Schwarz a poté... (Poslanec Faltýnek podotýká, že má také nárok na faktickou poznámku.) Elektronická přihláška má přednost, pane předsedo poslaneckého klubu. Já s tím nic nenadělám. Pak mě tady budete kritizovat, že nedodržuji jednací řád.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Určitě tady má každý právo demokraticky promluvit. Nicméně ty řeči jsou v podstatě o ničem. Pokud vy se teď domníváte, že jste měli někoho nahradit, tak jste to měli udělat. Na to máte právo. To jste mohli navrhnout. Neudělali jste to. Náš klub se nějakým způsobem rozhodl. Jestli z toho bude ostuda, nebo ne, nechte na nás. Tato Sněmovna ať rozhodne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Nyní pan poslanec Schwarz, poté pan poslanec Faltýnek. Eviduji samozřejmě přihlášku dalších kolegů. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já teď nebudu řešit bývalou paní kolegyni ani sebe, ale ani klub. Já bych chtěl jenom říct, abychom se tady všichni zamysleli. Alespoň si to užijeme posledních pár měsíců, co tu budeme společně. A teď je názorně vidět, teď vážně. Vidíte? Je krásně vidět, když na obci jdete do voleb, někdo vás zradí, pobíhá tam. Na kraji jdete do voleb, pak vás někdo zradí, tu myšlenku, nebo se mu nelíbíte, pobíhá někde jinde po klubech. A teď to tady vidíte ve Sněmovně. Něco se nelíbí panu Kučerovi, něco se nelíbí paní Zelienkové, něco mně. A kladu vám všem na srdce, kteří tu budete i do budoucna, zamyslet se nad tím, že když člověk opustí ten klub, tu stranu nebo hnutí, za které kandidoval, ať tedy platí to, že vrátí mandát. Anebo, prosím vás, teď to řeknu ošklivě, ale buď se tedy podřídí většině toho klubu, za který kandidoval, ať tady hlavně potom nepobíháme. Víte, já to pobíhání pozoruji celý svůj život, teď jsem do toho i spadl. Já vím, že se může třeba splést v kolezích. Ale já si myslím, že když už není spokojený s tou stranou nebo hnutím, ať vrátí mandát, opustí Sněmovnu a ať ta parta funguje, jak je. A tyhle všechny věci zmizí. Ale myslím na úrovni jak komunálního, krajského, tak i toho parlamentního. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Jaroslav Faltýnek. O přeběhlictví já bych mohl hovořit, navrhoval jsem ho několikrát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jenom jednu technickou nebo dvě technické věty v odpovědi na ten dotaz, že hnutí ANO nenavrhuje kandidáta. My máme kandidáta kolegu Šrámka, ale má přece logiku navrhnout kandidáta na uvolněné místo, nikoliv na místo, které je obsazeno. A to místo dneska je obsazeno. A my jako klub hnutí ANO navrhujeme odvolat Kristýnu Zelienkovou z Rady Evropy, protože jsme ji tam nominovali a už není členem našeho klubu. Proto navrhujeme tuto výměnu. Ale nemá smysl navrhovat kolegu Šrámka, když to místo je obsazeno a nevíme, jak dopadne hlasování ve Sněmovně. To je první věta technická.

A druhá technická věta je, že Karel Tureček, který byl členem Topky a byl v zemědělském výboru místopředsedou, tak v momentě, kdy přešel k nám, jsme okamžitě situaci řešili, Karel odstoupil ze své funkce a zvolili jsme Herberta Paveru místopředsedou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Koubek. Kolegu Foldynu upozorňuji, že už ho několik kolegů předběhlo elektronickou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl poděkovat panu předsedovi hnutí ANO za zodpovězení mého dotazu.

A vaším prostřednictvím k panu poslanci Schwarzovi. Pokud se nemýlím, vy jste členem ústavněprávního výboru. Bronislave, nechceš si už tu Ústavu konečně přečíst, aby ses dozvěděl, jak je to s tím mandátem? (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně Zelienková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já opravdu jsem se nezpronevěřila étosu a původní myšlence ANO. Já opravdu ne. Jste to vy. A protože vy jste se od ní odklonili, tak já jsem se rozhodla od vás odejít. A rozhodně nejsem žádný přeběhlík, protože většinou přeběhlíci utíkají za lepším, že? Já jsem se rozhodla podpořit klub TOP 09, který opravdu nemá takové preference jako ANO.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plzák nyní s faktickou poznámkou. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Já řeknu jenom krátce. Ke kolegovi Laudátovi. Tady bylo řečeno, že tato Sněmovna táhne za jeden provaz směrem k Evropě. V podstatě se ta slova mohou vykládat tak, že je úplně jedno, kdo v tom výboru bude. To můžeme vybrat lidi, kteří umí nejlépe jazyky, a poslat je tam. Ale já si nemyslím, že tato Sněmovna táhne za jeden provaz směrem k Evropě. Já si myslím, že Evropa je teď za scestí a nevíme, jestli půjde směrem k větší federalizaci, nebo principu subsidiarity. A já si myslím, že náš klub nemá stejný názor jako klub TOP 09 na tyto věci. Takže není jedno, kdo tam bude. A myslím si, že paní kolegyně Zelienková je zrovna ten člověk, který se absolutně rozcházel s principy našeho klubu, jak chceme postupovat dál v Evropě. Rozcházel se s názory na přijetí migrantů. Byla jediná z našeho klubu, kdo by přijímal migranty neomezeně, atd. Absolutně se rozcházel. A našla dobré místo v klubu TOP 09. Já to chápu. Tam možná myšlenkově více souzní. Ale my potřebujeme, aby tam šel člověk, který bude zastávat názory našeho klubu. Proto chceme tu výměnu. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve přirovnání ze světa sportu. Když se trejdují hráči, je to docela normální. Tady si vytrejdovaly kluby ANO a TOP 09 jednoho poslance či poslankyni, ale normální součástí trejdu je, že se berou jejich finanční nároky a ostatní bonusy ze smluv. To jen tak mimochodem. A protože neplní ani jedna strana, že by převzala všechny náklady, tak jsme v takové situaci my ostatní.

Ale já jsem se přihlásil, a to mě fakt zaujalo a nedá mi to - paní poslankyně Zelienková řekla, a já nemám důvod jejím slovům nevěřit, že ona nadále plní původní ideály hnutí ANO 2011, a to v dresu TOP 09. To je docela hezké. (Potlesk a smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já vás vyzývám, abychom ten bod vyřadili, myslím konkrétně ty položky, kde je spor. Myslím si, že asi zřejmě nedošlo - neptal jsem se předsedy Kučery - k jakémukoli jednání o těchto personálních změnách. Samozřejmě máte právo navrhovat cokoli, ale místa v orgánech, funkce a další, to byl výsledek jakéhosi kompromisu, nějakého dohadování se po volbách. Nemá smysl podle mého to dneska řešit.

A nevím - směrem k panu kolegovi Plzákovi - kolikrát ještě tam někdo bude tak výrazně cestovat a ovlivňovat to, abyste vy tam mohli prosadit svoji politiku. Přitom mi tedy zjevně není jasné, za jaký provaz celé hnutí ANO vlastně táhne, jestli jste vůbec pravicové hnutí, levicové hnutí, každý den říkáte něco jiného. Takže mi to není jasné.

A myslím si, že pan poslanec Babiš by měl nastoupit buď do rozpočtového výboru, aby svého nástupce slyšel, v jak tristním stavu jsou veřejné finance - dneska na ranním zasedání rozpočtového výboru to bylo naprosto jednoznačné a bylo to poprvé, kdy jsem v tomto volebním období plně souhlasil s ministrem financí, přiznám se -, anebo do hospodářského jako výměnu, aby viděl, kam vede politika této vlády. Také by se možná ledasco poučil a možná potom by snil i o něčem jiném a možná trochu i přízemnějším, než o čem sní na billboardech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak já konstatuji jako předsedající, že dodržím podmínku, která byla domluvena v úterý, tzn. že provedeme volby. A věřím, že pan kolega Laudát nemyslel vážně návrh na vyřazení tohoto bodu, protože já bych musel nechat hlasovat dvakrát, že vznikly podmínky... Proto to beru jako řečnický obrat.

Takže můžeme pokračovat ve faktických poznámkách. Pan kolega Fiedler se hlásí k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Opravdu jen velmi krátce. Několikrát tady zaznělo zastupování zájmů této Poslanecké sněmovny v Radě Evropy a vůči Evropě. No, asi byste potom, kolegové, museli vyměnit i některé vaše europoslance, což já vím, že není reálné. Ať se na mě nezlobí zase kolegové z ANO, když tady říkají, jak se hlasuje o tom... Vzpomeňte si, jak hlasovali ti vaši europoslanci v europarlamentu. Ale ať jsem spravedlivý, netýká se to jen ANO, týká se to i poslanců za TOP 09.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zejména za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Zelienková, ještě další faktická poznámka. Pak, protože nejsou elektronické přihlášky, se dostane na přihlášeného k faktické poznámce i kolegu Foldynu. (Vzdává to.) Ten to vzdal. Dobře udělal. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Plzákovi. Vy opravdu nevíte, o čem je práce v Radě Evropy, a nerozumíte problematice Evropské unie vůbec! (Smích zejména mezi poslanci ANO.) Rada Evropy je o lidských právech, o demokratických principech a o hodnotách. A to se bohužel v ANO vůbec neřeší.

A co se týče migrantů, tak jsem nebyla pro přijímání neomezeného počtu migrantů. Nikdy! Znovu to zdůrazňuji. (Šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Tím jsme vyčerpali rozpravu k této věci. Pan předseda volební komise nám řekne, jak se bude postupovat. Prosím, pane předsedo. (V sále je obrovský neklid a hluk!) A klid prosím! Ať slyšíte jednotlivé kroky, které budeme dělat při volbě. Jde o volbu veřejnou.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Chtěl jsem ještě říct několik vět v rozpravě, abych nebyl nařčen, že zneužívám svoji pozici předsedy volební komise. Pokud budete souhlasit, musím reagovat, protože jsem byl několikrát nařčen ať na mikrofon, nebo mimo mikrofon, že to nějakým způsobem ohýbám, nebo k tomu nepřistupuji férově.

Chci říct jedinou věc. Jakkoliv mohu emoce u tohoto bodu chápat, za volební komisi a za mě jako předsedu je přece ten příběh jednoduchý. I kolegyně Zelienková a kolegové z opozice to vědí. Do stálé delegace při Radě Evropy je jasně dáno, jasně řečeno, že národní parlamenty vysílají své členy, takže zastoupení členů za jednotlivé strany odpovídá poměrným zastoupením výsledků voleb. Historicky, tedy po posledních volbách, v této delegaci mělo hnutí ANO nárok na dvě pozice, TOP 09 potom zaokrouhleně na jednu pozici a dnes je to opačně. Nic víc, nic míň prosím za tím nehledejme. A tím chci apelovat i na vás ostatní.

Pochopitelně Michal Kučera tady reagoval na mě, nebo na hnutí ANO, proč neodvolalo poslance Karla Turečka, nebo že v tom volební komise měla něco dělat. Ten příběh je naprosto stejný. Pokud to, kolegové, takto vidíte, je možné při změně v orgánech Poslanecké sněmovny ve lhůtě normálně navrhnout stejný bod, tedy návrh na odvolání. My ho v komisi posoudíme, přijmeme a bude se tady o tom hlasovat. V tom přece není žádný problém. Ale prosím pochopte, že volební komise nemůže být v tomto bodě tím aktivním, nebo tím, kdo to bude iniciovat. To jste vy, zástupci jednotlivých klubů.

A poslední reakce na to, jestli hnutí ANO navrhne, nebo nenavrhne dalšího případného kandidáta, pokud to bude odhlasováno, teď zase mluvím za volební komisi, každou schůzi, to znamená teď i tu červencovou, která začíná za tři týdny, zařazujeme bod změny v orgánech, opět bude zařazen a tam se s tím můžeme vypořádat. Tolik za volební komisi než za mě jako poslance Kolovratníka.

A nyní tedy hlasování. Reflektuji návrh pana poslance Stanjury, to znamená, že budeme hlasovat ve čtyřech krocích.

První hlasování bude návrh na rezignaci Romana Kubíčka v kontrolním výboru, poté jsou navržena dvě samostatná hlasování o nominacích: Roman Kubíček do hospodářského výboru po Ivanu Pilném a nově Andrej Babiš do kontrolního výboru. Čtvrté hlasování by byl onen diskutovaný návrh na odvolání Kristýny Zelienkové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise i za připomenutí jednoho z demokratických principů výstavby Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Kolegovi Laudátovi nemohu dát slovo, protože jsem uzavřel rozpravu k tomuto bodu a už máme proceduru hlasování, jak ji přednesl předseda volební komise, teď jsou volby a nominace Poslanecké sněmovny.

Nyní rezignace Romana Kubíčka v kontrolním výboru. Všechny vás na požadavek z plénu odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o potvrzení rezignace pana poslance Romana Kubíčka.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 288, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 288 z přítomných 129 pro 125, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní nominace, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: První hlasování je nominace Romana Kubíčka do hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 289 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 289 z přítomných 132 poslanců pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní druhá nominace a je to nominace Andreje Babiše do kontrolního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 290. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 290 z přítomných 135 pro 94, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na odvolání ze stálé delegace.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 291, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 291. Z přítomných 133 pro 72, proti 33. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s bodem 352.

 

Zahajuji bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP