Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

291.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Václav Zemek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1003/5, který byl doručen dne 17. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1003/6.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Je tomu tak. Prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, především gratuluji k zvířátkům, k minulému hlasování. Myslím, že je to cesta správným směrem.

A teď opravdu jenom velmi stručně, protože čas velmi pokročil. Chtěl bych jenom připomenout, že se v tomto případě jedná o transpoziční novelu zákonu EIA -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane vicepremiére, že vám vstupuji do vašeho projevu. Ale skutečně, kolegyně a kolegové, žádám vás o ztišení. Prosím pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji. Je to ostuda, kolegyně a kolegové. Jsou to zajímavé věci. A to koneckonců uvidíte za chvilku při hlasování.

Nebudu opravdu zdržovat. Chci jenom připomenout, že jakkoliv se jedná o transpoziční novelu, velmi důležitou, protože víme o těch minulých novelách, jak zásadní to bylo z pohledu schvalování řady dopravních projektů, tak se podařilo, myslím si, že velmi vhodně, do toho doplnit celou řadu dalších zjednodušení a zrychlení z pohledu stavebního řízení. Ať už se jedná o změnu koncepce takzvaných podlimitních záměrů. Což by mělo znamenat, že víc jak 1 700 záměrů průměrně ročně v České republice nebude muset být vůbec posuzováno v rámci podlimitních záměrů.

Je tady celá řada úprav, které si myslím, že jdou vstříc tomu, co jste tady, řada z vás, oprávněně chtěli, abychom se pokusili najít vhodné kompromisy. Myslím, že jsme je našli. Z pohledu pozměňovacích návrhů - já se k nim pak vyjádřím v rámci hlasování. Ale chci říct, že jsme se i v rámci navržených pozměňovacích návrhů snažili v maximální míře vyjít vstříc těm rozumným. V některých případech ovšem máme názor stále nesouhlasný, protože si myslíme, že by bylo velmi komplikované je sladit s příslušnou evropskou směrnicí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Než otevřu rozpravu, přečtu omluvu. Dnes od 14.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec David Kádner.

Otevírám tedy rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Ale předtím se ještě s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan ministr, dnes pan vicepremiér, mi možná odpoví lépe, kolikátá novela toho zákona to už v tomto volebním období je. Minimálně třetí. A já chci upřít vaši pozornost k té minulé, pane ministře. Dneska máme 7. června. 29. června uplyne rok, to je dvanáct měsíců od projednávání minulé novely EIA, sněmovní tisk 843. Tehdy ho vláda předložila v návrhu na zkrácené projednávání podle § 90 odst. 2. My jsme tady o patro níž měli politické jednání. V čele stolu seděli ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr dopravy Dan Ťok. Požádali opozici, nejen aby to neblokovala, ale aby to aktivně podpořila.

A můj klíčový dotaz zněl k jedné z těch staveb, která se jmenuje Prodloužená Rudná. Myslím, že všichni poslanci z Moravskoslezského kraje přesně vědí, o čem mluvím. Dostal jsem ubezpečení, že ten nový nástroj, nařízení vlády, bude využit pro všech deset staveb. Přestože jsem vyjádřil jisté pochybnosti, zda je Prodloužená Rudná v síti TEN-T, nebo není. "Máme to v Bruselu rozjednané, pane předsedo. Dávám vám na to slovo." Jaký je výsledek? Nic! Pan ministr obelhal mě, všechny poslance Moravskoslezského kraje a v zásadě všechny občany Moravskoslezského kraje.

Vláda vydala podle této novely nařízení vlády, kde bylo devět staveb z deseti a na Prodlouženou Rudnou se pozapomnělo. Respektive důvod byl ten samý, na který jsem se ptal. Že je to problematické, že nám to Brusel asi neuzná, že TEN a TEN-T. Přitom mi bylo řečeno před projednáváním minulé novely před třiceti svědky - to nebylo žádné jednání mezi čtyřma očima - že je to v pořádku, že je to vyjednané.

Tehdy, když to nařízení vlády bylo vydáno, tak oficiálním argumentem bylo, abychom tou jednou neohrozili těch devět. Říkám, tomu rozumím. Vydejte druhé nařízení vlády. Pokud to někdo z různých důvodů shodí, neohrozíme těch devět. Nic! Ministerstvo dopravy, především Ministerstvo dopravy zvolilo chybný postup. Opakovaně říkám - chybný postup. Prý abychom ušetřili čas! A po roce jsme v bodě nula. Ta stavba se nepohnula ani o milimetr! Ani o jeden den se nepřiblížila realizace stavby. Jedná se o čtyřistametrový úsek. Na tu stavbu čekají desetitisíce občanů Ostravy-Poruby a mnoha dalších. Je to klíčová stavba, která propojuje západ našeho kraje směrem do krajského města. Nic!

Minulý týden, nebo tento týden, teď nevím, Ministerstvo životního prostředí vydalo neuvěřitelnou tiskovou zprávu, kdy si našlo univerzálního viníka - a může za to ŘSD. No nemůže, pane ministře. Nemůže. Mám k tomu tolik podkladů, tolik mailové korespondence, tolik dopisů. Může za to Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Ale pro ministry je samozřejmě mnohem jednodušší říct "to ta naše investorská organizace". A dneska zase slyšíme "nová novela, nové zjednodušení".

Pane ministře, nemluvil jste pravdu. Alespoň se omluvte. Vzpomeňte si, jak to tam bylo. Teď je skoro jedno, co řeknete, protože efekt je jasný. Po dvanácti měsících nic. Začínáme z bodu nula. Teď jste rozhodli, že je potřeba velká EIA. Přišli jste na to, že to není silnice první třídy, ale silnice pro motorová vozidla. To my v tom kraji víme asi deset let. To je hrozná novinka pro centrální orgány. Posun ani o jeden milimetr.

Potom jsme byli společně i s panem premiérem - a jsem vás pochválil za ty materiály, vládu jako celek - na nějaké konferenci Restart, která přináší zejména nové dotační tituly pro tři strukturálně postižené regiony. A už tam jsem říkal: "Klíčové je, aby vláda v těch krajích investovala tam, kde má, do jejich infrastruktury." A tady nevidíme nic. Jenom výmluvy, zdržování. Bylo to takhle - požádáme krajský úřad, kraj, aby provedly zjišťovací řízení, pak bude všechno v pořádku. Kraj to udělal. Podotýkám, že tam vládne hnutí ANO i s námi jako občanskými demokraty. Tak to není žádná kritika postupu kraje. Kraj splnil to, co měl. Načež Ministerstvo životního prostředí to rozhodnutí zrušilo a poslalo ho k novému projednání. Kraj to znovu udělal, aby to teď bylo odevzdáno na centrální orgány - a v červnu 2017 jsme s touto klíčovou stavbou v Moravskoslezském kraji ve stejné situaci jako v červnu 2016. A pan ministr tady před chvílí říkal, jak se to všechno daří, jak ty problémy odstraňují. No možná jinde ano. To nijak nezpochybňuji a těm devíti stavbám ta minulá novela skutečně pomohla. Nebrzdili jsme to. Dokonce jsme to aktivně podpořili. Ale Prodlouženou Rudnou, a tím pádem Moravskoslezský kraj jste potopili a nepohnuli jste se vůbec ani o kousek, pane ministře.

Víte, že jsme spolu o tom mluvili opakovaně. Opakovaně jste mi říkal: "Buďte v klidu. Teď už to klapne. Vymysleli jsme způsob, všechno bude." Není vůbec nic. Já nemám nic proti té novele, když se podpoří rozumné pozměňovací návrhy. Jenom jsem považoval za potřebné - protože jinak bych opravdu navrhoval zvláštní bod Poslanecké sněmovny k této investici. Ale protože jsem si uvědomil, že můžeme vlastně promluvit o EIA v rámci třetího čtení, tak jsem ten bod nenavrhoval, nezatěžoval jsem Poslaneckou sněmovnu projednáváním jiných bodů.

Ale moje otázka zní - proč? Proč jsme ztratili rok? To jste nevěděli před rokem to samé co dneska? Kdybyste před rokem spustili EIA, tak už je možná hotová. Zas doufám, že vás uvidím v kampani. Přijedete do Moravskoslezského kraje a budete říkat: Nebojte! Zas budeme mít ty silnice, silnice, silnice. A k tomu napíšeme: U nás nebudou, nebudou, nebudou. A proč? Protože Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy to úplně prošvihlo. (Ozývá se potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Opálky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl podpořit kolegu Stanjuru a říci, že Moravskoslezský kraj dlouho čekal na to, než se dostal na řadu s infrastrukturou. Ale to, co se děje, je nenormální. Tak na jedné straně se tady řeší EIA a na druhé nikomu nevadí, že tam valí doprava přes zástavbu Poruby, že to jsou exhalace, prašnost, hluk, já nevím, co ještě. Ale to nikomu nevadí. A tam žije sto tisíc obyvatel! Takže kde je přednost?

A druhé zamyšlení. Kde jsou priority vlády? My tu vidíme ping pong mezi ministerstvy, ale kurník tak kde je ta priorita? Kdyby ta vláda měla zájem o to, aby se to postavilo, tak ta ministerstva budou kooperovat. Ale jak je vidět, tak každý hledá alibi. Ale o občany, o ty nejde. Ti jsou daleko, to jsou východňári. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já si dovoluji navázat na své předřečníky a chci potvrdit to, že novely zákona EIA jsou velkou prohrou ministra Brabce. Můžu říct, že sliby, které jsme tady slyšeli od ministra Brabce, se datují v podstatě hlouběji než před jedním rokem. Ty jsme už slyšeli před tou první novelou, kdy tady sliboval, že právě novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí v žádném případě neomezí stavby. Dokonce tady prohlašoval - stavět se bude. Je to dohledatelné ve stenozáznamech. No, ono se bohužel nestaví. Začíná se stavět možná těch 10 prioritních staveb, jedna z nich je ona Prodloužená Rudná. Ale já musím říct, že tady je zastaveno více než 80 dopravních staveb, které jsou naprosto kritické právě pro ty regiony, které se bohužel, bohužel, nedostaly mezi těch 10 prioritních staveb.

Já tady chci třeba zmínit stavbu dálnice D7, která je naprosto kritická. Je to dálnice - nebo dneska téměř silnice a ne dálnice díky tomu, že není dostavěná, kde dochází k neustálým zácpám, kde dochází k neustálým kritickým dopravním situacím a kde dochází k neustálým nehodám, bohužel často i tragickým. A ta dálnice - a teď budu např. mluvit o obchvatu města Louny, který je jedním z nejtragičtějších úseků nejenom na této dálnici, ale vůbec v celé České republice, tak ten měl být začít stavěn v roce 2016. Nestaví se. Je odložen a podle dopisu ministra dopravy, který jsem obdržel 26. května tohoto roku, se začne stavět nejdříve v roce 2019. A důvody, které uvádí ministr dopravy, jsou celkem jednoduché: Zkapacitnění tohoto obchvatu bude nejdříve od roku 2019, a to cituji, a to z důvodu nutnosti zpracování nové dokumentace EIA a provedení procesu EIA... Takže toto plně padá na odpovědnost ministra životního prostředí Brabce, který nebyl schopen vyjednat lepší podmínky pro novelu zákona EIA. To, že už potom bylo pozdě a že ta novela musela vypadat, jak vypadá, to už jako argument neberu.

To, že byly vyjednané výjimky pro nějakých 10 prioritních staveb, tak já se tady musím zeptat, proč těchto 10 prioritních staveb a proč ne nějaké jiné. Já považuji za stejnou prioritu právě i dostavbu dálnice D7, a samozřejmě nerozporuji, že ta priorita je např. Prodloužená Rudná či jiné úseky. A těch úseků bychom tady našli celou řadu.

Já jsem zaznamenal takové slavnostní vystoupení, kde vystupoval jak premiér, tak ministr životního prostředí a řekli: My jsme tady... Nám se podařilo vyjednat v Bruselu, že těch 10 úseků budeme moct stavět a patří mezi ty prioritní úseky. Mně to připadá, prosím pěkně, jako prohlášení pyromana, který zapálil statek a chlubí se tím, že uhasil stodolu. Takže toto je asi stejné, chlubit se tím, že máme nějakých 10 prioritních úseků, kterých už samozřejmě není 10, ale bohužel jich je jenom 9.

To, co tady říkal můj předřečník pan kolega Stanjura, že ten billboard - on se nejmenoval tedy silnice, silnice, silnice, ale jmenoval se dálnice, dálnice, dálnice - tak ten billboard visel i na té nedostavěné D7 a můžu říct, že možná bych za něj mohl poděkovat, protože ten skutečně mnoho voličů hnutí ANO určitě v tomhle směru nepřinesl. A stejně tak jak ministr Brabec asi těžko dneska může přijet na Prodlouženou Rudnou, resp. do Ostravy-Poruby či Zábřehu, kde ta Rudná vede, a vysvětlovat jim, proč zrovna ta Prodloužená Rudná se nestaví, tak jsem zvědavý, co bude vysvětlovat, když přijede třeba na Lounsko, proč tam se nestaví ona D7 a proč každým dnem rodiny, které mají své členy, kteří dojíždějí za prací, protože samozřejmě ten region, jak jistě víte, je velmi strukturálně postižený a lidé, kteří jsou aktivní, se snaží dojíždět za prací třeba do Prahy nebo do středních Čech, tak jsou každý den ohroženi tím, že se může nedej bože stát nějaká nehoda.

Já tady skutečně nechci hrát na city, ale chtěl bych velmi požádat o to, abychom se, pokud je ještě ta možnost, dívali na všechny ty nedostavěné úseky, které byly odsunuty kvůli novému posudku EIA, jako na prioritní, abychom se nedívali na prioritní pouze u těch 10 úseků, které měly to štěstí, že se dostaly mezi priority vlády. Protože pokud z těch 80 úseků je prioritních pouze 10, tak je mi současné vlády a ministra Brabce velmi líto.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Opálka. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Já po celou dobu, co působím ať na radnici, nebo tady ve Sněmovně, neslyším nic jiného než EIA. My díky slavné EIA jsme nepostavili skoro vůbec nic v našem regionu, myslím teď něco nového. A zatímco se neustále bavíme, jestli bude EIA taková, jestli je stará, nebo nová, jestli se něco vyjedná v Bruselu, nebo nevyjedná, tak na silnicích nám umírají lidé, lidé dýchají ve městech, které jsou přecpané dopravou, exhaláty, v podstatě je tam nárůst rakoviny a spousta dalších civilizačních nemocí, zátěž. A ti lidé v podstatě jako by nikoho nezajímali. A když už jsme se propracovali díky výjimkám u D49 k nějakému výsledku, pak přijdou tři lidi s nějakým podivným spolkem, který to zablokuje a v podstatě má kraj jako rukojmí, lidi v kraji. Jsme tady u nějakého spolku Egeria (řečeno egergia), nebo já nevím ani, jak se to jmenuje, protože je to opravdu... Myslel jsem si, že za tím stojí aspoň tři tisíce lidí, a oni to jsou tři lidi a z toho jeden sedí v čele výboru pro životní prostředí ve Zlínském kraji! Tito lidé! Takže pokud se skutečně nezmění ta legislativa zcela razantně - a dneska myslím, že je to apel i na Senát, aby schválil změnu ve stavebním zákoně -, tak v této republice nepostavíme vůbec nic! Protože křeček je důležitější než člověk!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Opálka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Chci reagovat na slova kolegy Kučery. Víte, těch 9 priorit bylo proto posunuto, protože tam byla připravenost. A na tom úseku Prodloužené Rudné, jak říkal kolega Stanjura, chybí 400 metrů. Ta situace tam je úplně stejná jako před Hradcem Králové, kde se zarazila dálnice, a je to svedeno přes Porubu. A jestli došlo k tomu, že Ministerstvo dopravy či Ředitelství silnic a dálnic počítalo původně s 90 km v hodině na této silnici, pak jsme tady změnili zákonem možnost i na těchto silnicích jezdit 110 a už to tam nikdo nedopsal, tak bych řekl, že někdo z toho Ministerstva životního prostředí zavolá: Chlapi, udělali jste tu chybu, opravte to, ať to rychle vyřešíme. Ale ne, tady se zavede úřední šiml a bude to trvat další rok. A možná že ty peníze potřebujeme někde jinde, já nevím, já tomu nerozumím. Ale lidé nerozumějí tomu, že 400 metrů nejsme schopni dostavět. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. Pan poslanec Holík a pan poslanec Kučera. Pan poslanec Holík není přítomen, v tom případě pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom bych krátce doplnil svého předřečníka pana poslance Luzara. Já s tím samozřejmě souhlasím. Co se týká Prodloužené Rudné, tím spíše, protože jsem kousek odtamtud v Ostravě-Zábřehu bydlel, takže vím, jaká tam je situace. Nicméně chci jenom říct, že kritériem nebyla pouze připravenost, protože připravenost byla například na mnou zmiňovaném obchvatu města Louny, zkapacitnění tohoto obchvatu, který se měl skutečně začít stavět v roce 2016. Když se tam přijdete podívat, dálnice je tam připravena už do stavu, že tam skutečně chybí pouze vyasfaltovat pruh. Tam je travnatý pás, který je připraven. To znamená, že jediné, co k tomu skutečně chybělo, protože už to mělo i povolení EIA, bohužel to staré, je dotáhnout pouze stavební povolení a začít stavět. Kritérium nebylo pro deset prioritních staveb, ale pouze připravenost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom pro připomenutí, už jsme tady skoro čtyři roky, pro pana kolegu Kučeru, jeho předřečníkem byl pan kolega Opálka. (Poslanec Kučera se omlouvá.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, zkráceně nazývaný EIA, nás provází vlastně už po celé naše funkční období. My jsme se s ním setkali hned v jeho začátku. Dá se říct, že již v dubnu výbor pro evropské záležitosti, který v běžném procesu norem, které přicházejí jako náměty k projednání z Evropské komise, tento evropský záměr projednal a doporučil vládě, aby přistupovala k tomuto zákonu s velkou opatrností, a to proto, že důsledná aplikace evropských směrnic může způsobit ztrátu konkurenceschopnosti naší ekonomiky a zablokování staveb, které jsou u nás ve veřejném zájmu. Výbor to tehdy schválil všemi hlasy, jak tedy členů vládní koalice, tak i členů opozičních.

Musím říci, že se tak nestalo, vláda si nevzala naše doporučení k srdci, předložila zákon, který následně pak byl hlasy koaličních poslanců schválen, a samozřejmě nyní pořád jenom hasíme, co jsme tehdy způsobili, hasíme požár, který jsme tehdy sami založili. Nestaví se velké infrastrukturní stavby, které jsou ve veřejném zájmu, ale nestaví se bohužel ani ty menší stavby, které nás zase tolik nezajímají, ale které jsou také procesem EIA blokovány.

Chtěl bych se vyjádřit k tomu, co jsem předložil jako pozměňovací návrhy. Z nich bych se chtěl zaměřit na dva, které jsou uvedeny v našem materiálu, sněmovním tisku, jako body D1 a D2, a to proto, že jsem se při jednání výboru pro životní prostředí setkal s určitým faktickým nepochopením ať už kolegů, nebo potom hlavně paní náměstkyně ministra životního prostředí.

Tyto dva návrhy - D1 a D2 - se týkají § 3 zákona, který se vlastně zabývá definicí dotčené veřejnosti, tedy lidí, kteří mohou do procesu projednávání v posuzování vlivu na životní prostředí jednotlivých záměrů vstupovat. Samozřejmě že tam mohou vstupovat lidé, kteří jsou s tím nějak spojeni, kteří tam bydlí, je to v jejich sousedství, kterých se to přímo týká, o tom není nejmenších pochyb. A pak mohou do procesu vstupovat dva typy občanských sdružení, jednak taková ekologicky zaměřená občanská sdružení, která mají delší než tříletou historii, a pak taková sdružení a spolky, které vznikly přímo speciálně k danému záměru. Ty pak musí ale vedle jiných dokladů zřízení spolku doložit podpisovou listinu, která obsahuje 200 podpisů.

Ministerstvo životního prostředí připravilo statistiku využití těchto nástrojů pro účast dotčené veřejnosti a zjistilo, že celkový počet negativních závěrů zjišťovacích řízení, tedy celkový počet zjištění, kdy se dospělo k názoru, že není třeba dělat posouzení podle zákona, bylo 1 050. Vůči nim bylo podáno celkem 15 odvolání, tedy 1,5%. A z těchto patnácti pak byl použit institut ad hoc vzniklého sdružení s 200 podpisy pouze jedenkrát, tedy vlastně jedno promile.

Zdá se, a tady i paní náměstkyně tehdy argumentovala tím, že tato instituce není nikterak problematická, že se vlastně ani nepoužívá, že by možná ani v zákoně být nemusela. Možná ale situace umožňuje i jiné vysvětlení, a to takové, že ti lidé, jak tady třeba zmiňoval pan Kořenek, kteří chtějí protestovat proti některému záměru, zjišťují, že pokud nejsou již někde organizováni a nemají tedy jaksi vliv přímo na nějakou historickou ekologickou organizaci, tak musejí založit spolek, dojít na úřady, spolek registrovat a pak obejít 200 lidí a získat 200 podpisů. To je samozřejmě docela velká práce a ukazuje se tedy, že tato práce se jim nevyplatí, že je pro ně lepší oslovit nějakou tu kamennou historickou ekologickou organizaci: DUHA, Calla, Děti Země, Jihočeské matky a nevím, které další se v tom angažují. Ty určitě rády převezmou jejich aktivitu a odpor proti závěrům buďto zjišťovacího řízení, anebo případně pak v navazujícím řízení podají. Možná se pak z těchto organizací mimo jejich jinou další činnost, kterou vyvíjejí, a činnost je to opravdu různorodá, stanou jakési automaty na podávání těchto stížností. A priori automaticky už umějí tyto věci zpracovat, zúřadovat, podat a lidem nabídnou svoje služby.

Proto navrhuji nikoliv vypuštění institutu ad hoc vzniklého sdružení s 200 podpisy ze zákona, to myslím, že tam být může a má to svůj určitý smysl, ale navrhuji, aby i to kamenné historické více než tři roky trvající sdružení, pokud chce podat odvolání k nějakému závěru nebo k navazujícímu řízení, muselo doložit svoji příslušnost k danému přesně konkrétnímu záměru podpisovou listinou, na které navrhuji, aby bylo 100 podpisů, nikoliv 200, ale pokud to bude historické sdružení, pouze 100 podpisů. Myslím si, že by to přispělo k tomu, že by každé podání bylo skutečně adresné, že by bylo vidět, jací lidé jsou tedy vlastně za tím odvoláním, jsou za tím odporem, aby to nebyli nějací anonymní členové onoho ekologického sdružení. To je jedna věc.

A za druhé navrhuji, aby se změnila i formálně samotná ta podpisová listina, to znamená podporující podpisová listina. Poslední dobou sledujeme, že se sbírají podpisy kandidátů na úřad prezidenta republiky, a ta podpisová listina musí kromě jména, příjmení, bydliště obsahovat také číslo občanského průkazu nebo pasu. Ty listiny podle našeho zákona, který tady projednáváme, a které už tam jsou zakotveny, tuto náležitost nemají. Signatář listiny nemusí uvádět číslo občanského průkazu nebo pasu. To když říkám lidem, kteří tak nějak to slyší poprvé, tak tomu ani nechtějí věřit. Nechtějí věřit tomu, že by tak zásadní listina, která dokáže zablokovat veřejně prospěšnou stavbu ad infinitum, která prostě způsobuje ve svém důsledku celou řadu problémů lidem, kteří by rádi měli z toho veřejného zájmu užitek, tak že mohou být takto jaksi napůl identifikovatelní, napůl zřejmí, že prostě tam musí být nějaké jméno, nějaké bydliště, nějaké datum narození, ale jediný dohledatelný aspekt, to je to číslo občanského průkazu nebo pasu, tam být nemusí. Proto navrhuji, aby se změnila i ta struktura listiny a přibylo tam kromě stávajících údajů ještě i číslo občanského průkazu nebo pasu.

To je tedy k těm návrhům D1 a D2.

Samozřejmě jsem podal ještě další návrhy, které by měly nějakým způsobem upravit podmínky pro ty specialisty, kteří předkládají, vytvářejí posudky podle zákona. Tam platnost jejich certifikace je na pět let, pak musejí dělat nějaké další zkoušky u jiných typů posuzování, třeba v ochraně ovzduší, nebo u biologických posudků to být nemusí, tam je to na dobu neurčitou. Ale to je věc, která je podle mého názoru také důležitá, ale jaksi o kategorii méně důležitější, nežli je to upřesnění pozice dotčené veřejnosti, a já klidně řeknu ekologických aktivistů, kteří chtějí nějakým způsobem zasahovat do procesu a kteří by se měli podle mě velmi zřetelně identifikovat i občanským průkazem.

Pak zde mám ještě jednu věc. V té proceduře, kterou bude pan zpravodaj načítat, je určitým způsobem jeden výborový návrh, aby se návrhy A1 až A26 hlasovaly en bloc. Je tam jeden návrh, který určitým způsobem zasahuje do stávajícího stavu velmi výrazně - snížení počtu parkovacích míst, do jejichž dosažení se nemusí dělat posouzení podle zákona, z 500 na 300. To je věc, která je velmi kontroverzní. Opět tím způsobíme problémy. Opět tím zablokujeme, dáme možnost zablokovat celou řadu staveb, ať už jsou to stavby občanské vybavenosti, ale i bytové výstavby, která, jak dobře víme, skomírá. A tady by bylo třeba dát těm poslancům, kteří chtějí odpovědně zvážit tuto věc a kteří by chtěli hlasovat proti tomuto návrhu, tak aby se ten návrh A18 hlasoval samostatně. Ostatní A1 až A26 kromě A18 mohou být hlasovány podle mého názoru en bloc. Věřím, že pak po proceduře tento návrh padne, a my ho samozřejmě podpoříme.

Dámy a pánové, seznámil jsem vás s těmito věcmi, čili prosím vás o podporu mých návrhů. K mému utěšení výbor pro životní prostředí, obvykle zamítající tyto návrhy, už tedy hlasoval podle mého názoru daleko k mému návrhu jaksi s větší podporou a nepřijal usnesení, takže není tam zamítavé stanovisko, což jsem tedy ocenil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Až bude přednášena procedura, dejte návrh na její změnu.

Eviduji dvě faktické poznámky - první má pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Doufám, že moje faktická poznámka nespustí další řetěz faktických poznámek. Nicméně bych chtěl upozornit - to je moje první poznámka k tomuto -, že novela, kterou tady dneska projednáváme, vede k výraznému urychlení staveb a celého procesu. To znamená, chápu problémy, které tady mají kolegové s aplikací zákona EIA. Nicméně si myslím, že tady jsou trošku mimo, protože tato novela všechno výrazně urychluje. Jen připomínám, že tam došlo k výrazné revizi přílohy 1, která vlastně stanovuje záměry, které podléhají procesu EIA. Vypouští se vlastně z procesu projednávání nebo vyjadřování posudek, který se dělá v rámci toho procesu, což přináší úsporu několika týdnů, ne-li měsíc. Takže tady si myslím, že bychom toto měli podpořit. A myslím si, že na tom je široká shoda, že tady není nikdo proti tomu.

Na co bych chtěl ještě zareagovat na kolegu Zahradníka. Tady trochu vzniká dojem, že se veřejnost přihlašuje do procesu EIA. Ale dámy a pánové, proces EIA není správní proces. Tam se může kdokoli z vás - já, vy, pan Novák, pan Zahradník, občanská sdružení - kdokoli se během procesu EIA může k tomuto vyjádřit. To není správní proces, to znamená, že tam není potřeba se přihlašovat. To, co tady kolega Zahradník předestřel, to se týká pouze jednoho typu správních řízení. Podotýkám, že v rámci novely stavebního zákona jsme brutálně omezili účast veřejnosti v takzvaných následných řízeních, tak těch už se to netýká.

A pouze jedna věc, kdy úřad posuzuje na základě přílohy, kde máme takzvané limitní a podlimitní záměry, tak u těch podlimitních záměrů probíhá takzvané zjišťovací řízení. A konkrétní místně příslušný úřad řekne ano, tento podlimitní záměr bude dál posuzován v procesu EIA. A toto se dává rozhodnutím. A pouze tady do tohoto rozhodnutí se může veřejnost přihlásit jako účastník řízení. Takže pouze tohoto typu se týká ten pozměňovací návrh pana kolegy Zahradníka. (Upozornění na čas.) Nikoliv celého procesu EIA.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Schválně jsem si vzal faktickou, protože věřím, že se vejdu do těch dvou minut.

To, co tady říkal předřečník, je pravda. A kdybyste poslouchal pana předsedu poslaneckého klubu ODS, který říkal, že nemá zásadní problém s tím návrhem zákona, tak to podtrhuji. Nicméně jsou tam pozměňovací návrhy, které jdou přesně opačným směrem. A zmiňoval ho pan kolega Zahradník, a je to návrh, kdy do EIA má padat mnohem nižší počet parkovacích míst, než který byl podle mého hlubokého přesvědčení dosažený kompromis z minulosti, a to je to snižování hranice z 500 na 300, kdy my víme, že to bude obrovsky komplikovat problém s bydlením, bude to vstupovat do staveb. Možná se dostane stát do situace, kdy začne nějaké soudní řízení, protože v době už jaksi projednávání nějaké platné legislativy si někdo nastaví investice atd. Proto chceme, aby se hlasovalo o tomto pozměňovacím návrhu zvlášť, protože i v duchu toho, kdy jsme tu projednávali stavební zákon a říkali jsme zjednodušit, pokud možno zkrátit stavební termíny atd.

Moc prosím, hlasujme zvlášť o tomto návrhu. A pokud možno ho nepodpořme, protože prodlouží stavby a zkomplikuje lidem bydlení, neboť to je často přímo navázané na počty parkovacích míst.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Tak jako v předchozím případě, až bude přednesen návrh procedury, dejte k němu pozměňovací návrh.

Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně zpravodajů. Pan vicepremiér si vezme závěrečné slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuju vám za vstřícné připomínky i ty komentáře. Pak se k nim vyjádřím v rámci hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Omlouvám se, jenom vaším prostřednictvím k panu předsedovi Stanjurovi.

Pane předsedo, já jsem nelhal. Rád na to odpovím třeba při interpelaci, ať se teď nezdržujeme. Ani nevíte, jak mě štve, že to takhle vypadá, a kolik slov jsme si vyměnili s panem ministrem dopravy o tom, a byla to některá slova, která jsou publikovatelná až po 22. hodině.

Já jsem jenom měl zprávu skutečně do poslední doby, že to lze přes ten zjišťovák udělat. Proto jsem tomu nebránil. Ale nechci s tím teď zdržovat. V každém případě my intenzivně pracujeme na tom, abychom to zvládli v co nejkratší době, s panem ministrem jsem na tom domluven. Velmi mě to mrzí, ale nelhal jsem, to vám mohu říct. Nelhal jsem ani vám, ani nikomu. Byl jsem přesvědčen, že ta akce takto půjde udělat, a pouze zjevně jsem v tu chvíli neměl informace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásíte se, pane předsedo Stanjuro, s přednostním právem? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli pan ministr nelhal a jenom měl špatné informace, tak to se omlouvám za ten silný výraz. Mluvil jsem o tom, že jste říkal, že ta stavba bude uvedena nařízením vlády. A není. A to je věc, kterou mohla rozhodnout česká vláda. Mohla. Nevím, jestli jste vy osobně navrhl na vládě, jestli jste za to bojoval a kdo vás přehlasoval, abyste splnil ten slib, který jste dal nám před projednáním toho minulého tisku. Já to skutečně nevím. A připadá mi, a to se na mě fakt nezlobte, pane ministře, pokrytecké po 12 měsících ničeho přijít sem a říct: Ale teď na tom pracujeme. Fakt mě to štve. A s tím ministrem Ťokem, který za to může, to máte pravdu, jeho ministerstvo za to může, to jsem říkal v tom vystoupení, že Ministerstvo dopravy zvolilo naprosto chybný postup. Pan ministr Ťok říká, jak ušetří čas, sami vidíme, jaká je realita. Tehdy jsem ho upozorňoval, že žádný čas neušetří, že ho ztratí.

A dodneška jste mi neodpověděl, pane ministře. Já to sice můžu nechat na interpelace, ale tady je mnohem víc lidí, ta debata je mnohem živější a zajímavější. Proč jste tu stavbu nezařadili do nařízení vlády, ať už toho původního - a rozumím tomu argumentu, že jste to nechtěli ohrozit. Proč jste neudělali druhé nařízení vlády? Ten zákon neříká, že to můžete dělat jednou a dost. Nic jste v tom neudělali. Vás to štve - a co potom nás, kteří tam žijeme? Nebudeme se předhánět v tom, kdo tady řekne ostřejší výraz. To je naprosté selhání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, jestli zpravodajové chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Nevidím zájem. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás nejprve seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Seznámím vás s procedurou, která byla odsouhlasena na garančním výboru, kdy garanční výbor doporučil, aby se nejprve hlasovaly en bloc návrhy pod písmenem A, což jsou -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Požádán ctěnou sněmovnu o ztišení, abych rozuměl, jakým způsobem bude probíhat procedura. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Takže návrh výboru pro životní prostředí jako garančního výboru zní, že nejprve by se měly hlasovat en bloc návrhy pod písmeny A. Jsou to návrhy výboru pro životní prostředí, se kterými se výbor ztotožnil. Jako další by potom byl hlasován blok bodu B, což jsou pozměňovací návrhy z hospodářského výboru, a tyto by se hlasovaly jednotlivě. Je to celkem osm návrhů. Potom by byl jako číslo devět hlasován pozměňovací návrh kolegyně Pěnčíkové pod písmenem C.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jenom pro pořádek. Já mám pod písmenem B návrhy jedna až sedm, ne jedna až osm.

 

Poslanec Václav Zemek: Pardon, to bylo hlasování. Je to sedm, ano. Jedna až sedm.

Dále bychom hlasovali návrhy pana kolegy Zahradníka D1 a D2, potom návrhy kolegy Zahradníka D3 až D7 a na závěr o zákonu jako celku. Takový je návrh z výboru pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pan poslanec k proceduře hlasování.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den, kolegové a kolegyně, vážená vládo, vážený pane místopředsedo. Jenom malý doplněk k návrhu, který jste zde slyšeli, procedury hlasování. Chtěl bych požádat o samostatné hlasování o bodu A18. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Samostatně A18. Má někdo další návrh k proceduře hlasování? Není tomu tak. Nejprve tedy dáme hlasovat o protinávrhu a ten zní tak, jak přednesl pan zpravodaj, vyjma bodu A18, který bychom hlasovali samostatně. Eviduji žádost na odhlášení, všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o proceduře hlasování, tak jak byl přednesen v protinávrhu. Táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 258. Přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 153. Tento návrh procedury byl přijat.

 

A já vás požádám, pane zpravodaji, abyste nás nyní tou procedurou provedl a k jednotlivým pozměňovacím návrhům říkal stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Takže nejprve budeme hlasovat body A1 až A26 s výjimkou bodu A18. Zde je stanovisko garančního výboru kladné a doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je... Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože jsem nepožádal pana ministra o stanovisko k tomuto bodu. Takže stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 260. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S těmito návrhy byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Nyní budeme samostatně hlasovat bod A18. Zde je stanovisko výboru kladné, protože to bylo v rámci toho bloku pozměňovacích návrhů pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 261. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 78. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále hlasujeme návrh B1, což je jeden z pozměňovacích návrhů hospodářského výboru a týká se vlastně výjimek stanoviska EIA, které může udělit vláda. Stanovisko výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 262. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti 2. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále budeme hlasovat B2, což se týká prodloužení lhůty na zpracování posudků. Zde je stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 263. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti 3. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále budeme hlasovat B3, kde se to opět týká posudku. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 264. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 6. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále hlasujeme B4, což je úprava přílohy 1 v jednom bodu. Zde je stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 265, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále hlasujeme B5, což je opět úprava přílohy. Zde je stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 266, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti 2. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále hlasujeme B6, kde je stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 267, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Hlasujeme B7, kde je i v tomto případě stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 268, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 159, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem C, což je pozměňovací návrh paní kolegyně Pěnčíkové, který se týká zavedení sankce u porušení povinností autorizované osoby. Zde je stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 269, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 144, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Nyní hlasujeme návrhy D1 až D2 pana kolegy Zahradníka. Zde stanovisko výbor nepřijal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 270, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 53, proti 63. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Konečně poslední pozměňovací návrhy jsou D3 až D7 pana kolegy Zahradníka. Zde je stanovisko výboru negativní, to znamená, nedoporučuje se.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 271, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 24, proti 82. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Poslanec Václav Zemek: Nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1003, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 272, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 161. (Proti nikdo.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji, končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP