Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

296.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Zde zbývalo dovolit jedno místo. I tady bylo kvorum 66, Michal Hašek obdržel 62 hlasy a Jan Husák 43, takže ani tato volba nebyla úspěšná a nikdo nebyl zvolen.

Ve všech případech tedy konstatuji, že volby v tuto chvíli končí, protože to byla druhá kola. Pokud bychom chtěli jako Sněmovna ještě v tomto volebním období pokračovat, musíme vypsat, vyhlásit volbu znovu. Předpokládám, že o tom budu diskutovat s kolegy, předsedy poslaneckých klubů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise za vyčerpávající informace. Ještě jedna omluva. Pan poslanec Milan Urban se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

A my přikročíme k bodu

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP