Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

298.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Prosím vás, pane předsedo, abyste zopakoval i zde kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak v případě České tiskové kanceláře se uvolňují v tomto období tři místa. 20. června skončí funkční období třem členům, paní Haně Hikelové, Marcele Mertinové a panu Janu Wintrovi. Volební komise během dubna, na začátku dubna, obdržela tři nominace. Už jsme první kolo první volby provedli, bylo to 26. dubna, kdy se členkou ČTK stala, získala potřebný počet hlasů paní Jaroslava Wenigerová, kterou nominovala ODS.

V tuto chvíli tedy zbývají dvě neobsazené místa, a na ta dvě místa máme dva kandidáty. Jana Vávru, navrženého sociální demokracií, v prvním kole měl 64 hlasů, a Jana Wintra, navrženého TOP 09, který v prvním kole získal 65 hlasů. Na dvě místa tedy máme dva uchazeče. Samozřejmě je na vašem rozhodnutí, jestli budete vybírat oba dva, pouze jednoho, nebo žádného. Ať tak nebo tak, vždy připomenu, stává se nám to dlouhodobě, abyste řádně označili svůj volební lístek.

To je ode mě vše. Prosím, pane předsedající, i tady o přerušení tohoto bodu. Na vydávání lístků stanovuji 12 minut. Volební místnost bude otevřena do 13.00 a výsledek volby oznámím v půl třetí na začátku odpolední části schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ani v tomto případě se nevede rozprava. Přerušuji tedy jednání tohoto bodu na tajnou volbu a poprosím členy organizačního výboru, aby se za šest minut setkali v místnosti, kde bude probíhat jednání organizačního výboru. Požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste členy organizačního výboru pustili dopředu, aby mohli odvolit předčasně. Děkuji vám.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 12.49 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vzhledem k tomu, že někteří kolegové a ministři říkají, že už zvonilo, tak zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednání dalších pevně zařazených bodů, prosím pana předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky druhého kola voleb. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, jak řekl klasik v komedii, soudruhu učiteli, je čas. Děkuji za slovo, pane předsedající. A abych nezlehčoval vážnost naší schůze, tak už žádné žerty a rychle vás seznámím s výsledky těch tří volebních bodů, které jsme dnes absolvovali. Jak jsem říkal ve svém vystoupení, všechny tři body byly... byla to druhá kola jednotlivých voleb.

Volby se zúčastnilo 131 poslanců a poslankyň. Ve všech případech vypočítané volební kvorum nutné pro zvolení kandidáta nebo kandidátky bylo 66 dosažených hlasů.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP