Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

297.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím, pane předsedo, abyste se i zde ujal slova a zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V případě tzv. velké mediální rady se jedná o návrh Poslanecké sněmovny panu premiérovi na jmenování členů rady. Dlouhodobě tam bylo jedno neobsazené místo už od prosince 2015 a teď v dohledné době se uvolní místo druhé. Bude to 21. června letošního roku.

My jsme se rozhodli a dohodli připravit a uspořádat volbu na obě neobsazené místa. A tady konstatuji, že jedno už Sněmovna obsadila, resp. návrh panu premiérovi poslala, bylo to 26. dubna, kdy jsme zvolili členem rady pana poslance, zatím stávajícího kolegu pana poslance Ladislava Šincla. Získal 92 hlasů.

Dnes tedy v druhém kole volíme opět jednoho kandidáta a volíme z těch, kteří postoupili z kola prvního. Těmi finalisty jsou současný člen rady Václav Jehlička, kterého nominovala KDU-ČSL, v prvním kole měl 65 hlasů, a tím druhým zájemcem je Jaroslav Kravka, toho nominovala KSČM, v prvním kole měl 39 hlasů. I tady tedy volíme jednoho zájemce, nebo jednoho člena rady ze dvou uchazečů.

Prosím, pane předsedající, o přerušení také tohoto bodu a otevření posledního volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak. Ani v tomto bodě se rozprava nevede, protože byla ukončena. Přerušuji jednání na tajnou volbu a otevřu třetí bod dnešního volebního bloku. Já tedy otevírám

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP