Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

296.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Prosím tedy, aby se předseda volební komise Martin Kolovratník ujal slova a zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jsou před námi tři volební body. Ve Státních aktech je vše připraveno. A já teď budu velmi stručný, protože všechny tři body se týkají tzv. druhého kola dvoukolových tajných voleb, takže už není potřeba vás dlouze seznamovat s historií.

U prvního bodu, který teď pan předsedající otevřel, je to bod číslo 296, Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu, tady mohu zopakovat, že tam byla čtyři neobsazená místa. Prvního března jsme zvolili Pavla Kováčika a Jiřího Petrů. Potom v další volbě, a to 26. dubna, jsme zvolili kolegu pana poslance Janulíka, který získal 84 hlasů, a tím byla obsazena tři místa.

V tuto chvíli, jak jsem řekl, zbývá obsadit pouze jedno poslední volné místo, jsme tedy ve druhé volbě v druhém kole, a na toto jedno místo postoupili, nebo se o něj ucházejí z prvního kola postupující nominanti Michal Hašek, který získal 72 hlasů v prvním kole, byl navržen sociální demokracií, a Jan Husák, kterého navrhla TOP 09 a získal 51 hlasů.

Volíte tedy jedno jméno, vybíráte ze dvou kandidátů, a já prosím pana předsedu, aby přerušil tento bod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak, v tomto bodu se již rozprava nevede, protože byla ukončena. Přerušuji jednání na tajnou volbu. Ano, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní prosím o otevření dalšího bodu, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám další volební bod a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP