Stenografický zápis 57. schůze, 25. května 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


342. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jiří Valenta
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Karel Fiedler
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 11.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.11 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


246. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé /sněmovní tisk 1105/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Bohuslav Chalupa
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Ondřej Benešík
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek


228. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013 /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 11.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 931/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Martin Sedlář
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


343. Ústní interpelace

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jiří Koubek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Lorencová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 15.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP