(11.20 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nechci to prodlužovat, ale chtěl bych reagovat na to, co řekl můj předřečník pan kolega Šidlo. Já si velice dobře pamatuji, když jsme to projednávali v roce 2014 v rozpočtovém výboru - a byl jsem jedním z těch, který tvrdě kritizoval tehdy praxi České kanceláře pojistitelů právě pro ty neúměrně vysoké příspěvky do toho fondu, garančního. Od té doby se ale řada věcí změnila. Jednak se zrušily polopřevody, to pan kolega myslím neřekl, jednak se určitě zkvalitnil registr vozidel, to pravda je. Takže ty chyby nebo nedostatky, které tehdy byly, protože nebyl ten registr úplný, myslím jsou docela eliminovány. Posun je také v tom, že příspěvek do fondu za nepojištěné vozidlo bude určovat Ministerstvo financí. Takže si myslím, že tady je regulace naprosto zřejmá, protože ono tehdy opravdu docházelo k tomu, že ten příspěvek byl neúměrný k tomu, jaká výše zákonného pojištění byla - a často kolikrát násobně převyšovala zákonnou pojistku.

Významné je také to - a to je třeba si upřímně říci, já jsem to řekl ve svém úvodu, že řada těch lidí, kteří způsobí nehodu a nemají to vozidlo pojištěno, není schopna splatit celou tu výši škody. A v tomto, si myslím, to omezení na 30 % a na 300 tis. korun je zcela na místě, protože taková je současná praxe, že to tak vychází v podstatě dnes, že je dobytno tak těch 30 %, u těch velkých škod určitě. A často to ty lidi potom odsuzuje do celoživotního splácení a připravuje jim to obrovské problémy. Takže byť se někdy zdá, že tady zase jdeme trošinku na ruku těm, kteří nemají pojištěné vozidlo, tak já si myslím, že je to krok správným směrem.

Dámy a pánové, je to samozřejmě na vás. Já bych vás chtěl požádat, abyste to propustili do druhého čtení. A budeme to projednávat určitě v rozpočtovém výboru a určitě se nebráníme nějakým rozumným pozměňovacím návrhům a samozřejmě diskusi o tomto. Tak jako byla bohatá diskuse minule, tak bude určitě nyní. A já si myslím, že je to naprosto v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Vidím, že jsem na to sám se zpravodajem. Já to nechci nějak extendovat, ale v podstatě ještě jednu poznámku. Ano, připouštím, neřekl jsem tady, že polopřevod je zrušen, to souhlasím. Děkuji za to doplnění. Ale na druhé straně je třeba tady říct ještě jednu věc. V současné době přece probíhá to, že Česká kancelář pojistitelů v případě vzniku nehodové události a škody nepojištěným vozidlem zcela legitimně prostřednictvím soudního řízení vymáhá vzniklou škodu. To znamená, že ne že by ty škody nebyly nějakým způsobem sanovány. Nejsou sanovány dopředu účelovým vymáháním příspěvku do rezervního fondu. Ale jsou do rezervního fondu doplňovány zpětně až po nehodové události. Takže těch lidí, kteří nespáchají s nepojištěným vozidlem nehodu, se to v podstatě až do toho momentu spáchání nehody netýká. A potom je to vymáháno soudně. To, jestli soud je úspěšný, či nikoliv, z hlediska nastavených podmínek pro vymáhání škody, je už věc bohužel druhá. Ale já si myslím, že toto je sanováno. Takže jestliže někdo argumentuje tím, že je nedostatek peněz na to, aby byly sanovány škody vzniklé nepojištěnými vozidly, tak si myslím, že v současné situaci je to řešeno a soud má nastavit podmínky takové, aby ty částky byly vymahatelné a odpovídaly reálným nákladům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A ptám se, zda ještě někdo další má zájem vystoupit v obecné rozpravě. S přednostním právem pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jen velmi krátce. Pan zpravodaj navrhl zkrátit lhůtu na projednání na třicet dnů. On tak učinil ve své úvodní řeči. Správně by měl tento návrh zaznít v obecné rozpravě, tak já tak činím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně, tento návrh mám poznačen. Má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Jestliže ne, končím obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje... Nemají zájem.

 

Návrh na vrácení nebo na zamítnutí nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Já jsem ještě přivolal kolegy z předsálí a eviduji žádost o vaše odhlášení, což jsem právě učinil, a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili před hlasováním svými kartami. Dobře. Já myslím, že můžeme hlasovat.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Hlasování 548, přihlášeno 114 poslanců, pro 112, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Žádný takový návrh nevidím. Tedy konstatuji, že tento návrh nebude přikázán žádnému dalšímu výboru.

 

A dostáváme se k návrhu, který zazněl v obecné rozpravě, a to aby lhůta na projednání byla zkrácena na třicet dnů.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 549, přihlášeno 116 poslanců, pro 92, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali tento bod, který tímto končím. Děkuji.

 

A otevírám dalším bod, kterým je

65.
Vládní návrh zákona o platebním styku
/sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám stručně představil Vládní návrh zákona o platebním styku.

Nový zákon o platebním styku je transpozicí nové evropské směrnice o platebních službách, jejíž transpoziční lhůta uplyne 13. ledna 2018 a která přináší řadu změn oproti současnému stavu regulace. Zákon nově reguluje moderní způsoby placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací. Tyto způsoby placení jsou alternativou k platbě kartou a ve srovnání s klasickým bankovním převodem dávají vyšší záruku, že platba bude skutečně provedena. Obchodník tedy může již v okamžiku zadání platebního příkazu expedovat zboží nebo poskytnout službu. Spotřebitelé dále získají možnost prostřednictvím internetu centrálně spravovat údaje o svých platebních účtech, což má umožnit větší přehled o rodinných financích.

Navrhují se vyšší standardy bezpečnosti plateb prostřednictvím tzv. silného ověření uživatele. Silné ověření zahrnuje vždy alespoň dva ze tří bezpečnostních prvků, kterými jsou znalost určitého údaje, držba určité věci nebo biometrické údaje uživatele.***
Přihlásit/registrovat se do ISP