(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to bylo legislativně technické upřesnění, aby byl návrh hlasovatelný. S faktickou poznámkou pan kolega Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ale, prostřednictvím pana předsedajícího, to já přece vím, pane kolego! My jsme to projednávali na výboru, a kdo chce, hledá důvody, resp. obráceně. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Tak jestli tahle čísla, která jste tady přečetl, jsou důvodem k tomu k tomu, aby obce nemohly nadále ovlivňovat to, co se děje v oblasti reklamních řízení, stavebního povolování, správního trestání atd., aby to bylo mimo ně, tak jestli je to pro vás argument, no dobře, pro mě to tedy argument není. To je pár čísel ze zákonů, které se tady pohybují absolutně běžně. Legislativně technické změny, těch vám můžu přečíst mraky. Takže buď hledejme způsob, anebo důvod. A já myslím, že z toho čiší sláma z bot, že tady se nechce systém změnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokračujeme vystoupením pana poslance Martina Kolovratníka, který je přihlášen do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Zkusím z těch emocí to teď zase zmírnit a požádat o rozumný přístup s chladnou hlavou. Řady nám prořídly, takže asi jste tu teď vy, kteří se trochu více zajímají o dopravní problematiku a možná v úvodu mého vystoupení opravdu to zaslouží vysvětlení nebo upřesnění po té v uvozovce drsné a ostré výtce od pana zpravodaje, ale fakticky uznávám, že měl pravdu. Tento návrh, tato novela nebo poslanecký návrh novelizuje zákon, který má číslo 361/2000 Sb. Ono se to někdy plete i kolegům z dopravy, on se jmenuje o provozu na pozemních komunikacích. Pozměňovací návrh pana poslance Bendla se skutečně dotýká jiného, který se jmenuje jenom o pozemních komunikacích. Je to ta takzvaná, dopraváci jí říkají mantra třináctka, zákon č. 13/1997 Sb. Takže fakticky k panu zpravodaji. Má pravdu a stačí opravdu legislativně technicky to návětí upravit nebo dopřesnit, že pan poslanec Bendl navrhuje upravit ten druhý zákon. Tolik vysvětlení.

A k tomu hned dodávám na obhajobu a podporu pana poslance Bendla, budu vystupovat pozitivně směrem k jeho argumentaci. Já osobně si nemyslím, že to přílepek, protože přílepek to byl, kdybychom tenhle návrh dávali k zákonu o zdravotnictví nebo o sociálních službách, ale my tady novelizujeme jeden ze dvou, respektive ze třech základních dopravních zákonů, ty zákony prostě jsou provázány. Takže v tom smyslu je to pro mě tak, je používáme tu běžnou formulaci, změna souvisejících nebo některých souvisejících zákonů. Toto je související zákon.

A teď budu hovořit o dvou bodech. První bod je podpora, respektive moje pozice k tomu návrhu, k té novele jako takové a druhá k onomu zmíněnému pozměňovacímu návrhu. Chci vás požádat, respektive poprosit o to, abyste tu novelu, byť je z řad opozičních, podpořili tak jako tak v každém případě, ať to s tím pozměňovacím návrhem dopadne jakkoliv. A proč vás o to prosím? Už si to asi nebudete pamatovat v té legislativní smršti, která Sněmovnou dlouhodobě běží, ale my jsme tu tenhle zákon měli na stole před rokem a půl, jestli se dobře pamatuji, bylo to na podzim 2015, já jsem mu dělal zpravodaje a my jsme tam v zásadě přesně tato ustanovení, respektive tyto návrhy, které teď přináší paní poslankyně Kovářová a její kolegové, tak my jsme je přesně v tom zákoně měli připraveny. A tehdy došlo, musím říct tedy ze strany exekutivy vůči nám, Poslanecké sněmovně, k trochu nehezké, skoro až ostudné záležitosti, kdy jsem jako zpravodaj byl, byla to středa a já jsem byl v úterý večer, v úterý večer! požádán o to, abychom z finálního hlasování, z finální procedury tady ty body, právě tyto momenty vyřadili, respektive abychom o nich nehlasovali a nepodpořili, byť tehdy byly projednány, byly doporučeny i garančním hospodářským výborem. A tím argumentem před rokem a půl byla skutečnost, že Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra se nestačily dohodnout a že nemají připraveny počítačové systémy na propojení. To bylo, přátelé, před rokem a půl, tak si myslím, že od té doby už by ministerstva mohla být připravena, respektive mohla by se připravit a ministerští úředníci by mohli zapracovat a své systémy propojit tak, aby návrhy, které v tomto zákonu jsou, tedy zjednodušení vydávání řidičských průkazů bez použití fotografie atd. atd., ten obsah jistě znáte, tak aby zkrátka už mohly vstoupit do reálného života. To znamená, určitě jsem pro podporu nebo podporuji tento návrh a i vás poprosím o to, abyste pro něj hlasovali.

A teď k poslanci Petru Bendlovi. On to zdůvodnil velmi detailně a velmi precizně, takže asi by bylo z mé strany zbytečné znovu opakovat to, co on říkal. Přiznám se vám, že já sám osobně v začátku jsem byl proti tomuto pozměňovacímu návrhu, a budu upřímný, byl jsem také v té zkratce: je to o billboardech a my někde povolíme billboardy. Ale ta zkratka je bohužel zavádějící a ono skutečně je to jinak a zjišťuji, že možná je to opravdu míněno přesně opačně.

Ještě k té, v uvozovkách kauze billboardy. Ony byly povoleny a dostaly výjimku mimo obce, tedy na dálnicích, u silnic první třídy, zkrátka v tzv. extravilánu. Ta výjimka končí letos na podzim a myslím, že nikdo nediskutuje a nechce ji prodlužovat. A víme, že to umisťování letos na podzim skončí a republika, krajina se nám bude čistit a tam je to správně, tam s tím souhlasím a každé prodloužení takové výjimky bych já osobně odmítal a vystupoval bych tvrdě proti němu. Tento pozměňovací návrh ale neřeší extravilán, řeší intravilán, tedy prostranství uvnitř obcí. A pro vaši představu, jak je to v té třináctce definováno dneska, tak snad mohu použít výraz, ten termín je opravdu strašný. V § 30 je dnes řečeno, že souvisle zastavěném územím je chápáno území, které splňuje:

a) podmínku, kde na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a jsou evidovány v katastru nemovitostí;

b) a teď prosím, poslouchejte pozorně tu skvělou definici: mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu pět metrů, nebude spojnice delším než 75 metrů; spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov; u oblouků se použití tečny atd. atd. Teď cituji zákon, jak je dnes napsán, tak si zkuste představit - jsem to nikdy v životě neviděl, jak asi úředník běhá někde mezi pěti budovami, zjišťuje, jestli mají stejného nebo odlišného vlastníka a pak tam pásmem vyrábí po obvodu zvětšeném o pět metrů tečny mezi rohy a měří, jak ty tečny jsou dlouhé. V reálu je to prostě nemožné. Právě proto dochází k chybám a značným problémům.

To, co podle mého názoru chytře Petr Bendl navrhuje, já to nebudu opakovat, ale mohu jen krátce citovat, prostě jednoduše, říká, že souvisle zastavěným územím je místo nebo oblast, kde začátek je na pozemní komunikaci označen dopravní značkou označující začátek území, až po konec toho území, tedy označení obce. Já jsem se v reálu na silničních úřadech a u dopravní policie ptal na tu námitku posouvání značky. Samozřejmě to není možné. Nejde jen tak, že si někdo půjde a vykope značku. K tomu umístění, kde ta značka je umístěna, je prováděcí vyhláška, schvaluje to dopravní policie, schvalují to odborníci na silniční provoz v obci, takže opravdu je to ne snad komplikovaný, ale poměrně sofistikovaný proces a není možné se značkou jen tak odněkud někam hýbat.

A teď k té možná zbytečné mediální zkratce, co že to je za lobbing, nebo co je za tím pozměňovacím návrhem schováno. Podle mého názoru skoro nic. Mám tady písemně doložené stanovisko pana Tomáše Lercha, šéfa dopravní policie, který mi v emailu píše, že souhlasí s tím, že současné znění je špatné a mělo by se změnit. Abych byl korektní, v druhé části toho e-mailu, ale také navrhuje jiné znění než Petr Bendl. Ale v principu souhlasí s nutností nějaké změny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP