(10.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

To je pět a více budov odlišných vlastníků s číslem popisným nebo evidenčním. Podle prvního výkladu by se o souvisle zastavěné území obce v části náměstí nejednalo. Takže to je chaos. A já říkám: Komu ten chaos vlastně vyhovuje. Komu stojí za to dát Bendla na titulek významného deníku v České republice, že snad podporuje billboardy, když já jsem schopen doložit, že to tak není, že by měla obce mít šanci ovlivnit to, jestli tam billboardy budou, to za prvé, a za druhé, ten můj pozměňovák ještě říká mnohé o tom, že v řadě případů by ani obce nemohla ovlivnit to, že někde billboardy budou. Naopak bychom je tam zakázali z těch titulů, které jsem tady říkal.

Cituji jen závěr toho dopisu pana ředitele odboru pozemních komunikací: Při rozhodování konkrétních případů není vyloučeno, že příslušný silniční správní úřad posoudí splnění podmínek podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích pro tyto lokality jinak. A jsme z nejhoršího vevnitř. Teď ještě, o co vlastně kráčí. Jaká povolovací řízení v tom režimu mimo zastavěné území obce jsou nebo nejsou. Netýká se to už zmíněných reklam, což tak jakoby vypadá vznosně, ale týká se to i povolování staveb, stavebního zákona a terénních úprav. No to by přece měl dělat stavební úřad. Kdo jiný. Policie České republiky na území obce od cedule k ceduli. Týká se to také povolování výsadby stromů, týká se to vstupování na cizí pozemky a stavby, týká se to povolování reklamních zařízení a týká se to také správního trestání. Není důvod, aby to nedělal průhledně jeden úřad, aby se v rámci toho řízení nezeptal druhého úřadu a aby to mohla ovlivnit obec, na jejímž území se to odehrává. Proto mimochodem ten můj pozměňovací návrh má taky podporu Svazu měst a obcí. A znovu zdůrazňuji, myslím, že nemůžeme Rakousko, které to má v podstatě stejně, nebo Slovensko považovat za zemi necivilizovanou, prokorupční, probillboardovanou apod. Spíš si myslím, že se dnes množí názory starostů, obcí a měst, že ty billboardy nechtějí, a když, tak opravdu jenom na nějakém nespecifikovaném místě, a chtějí mít šanci to ovlivnit. A ne, že ne. Kdežto my dneska máme systémy dva uvnitř té obce a ten jeden z nich obce příliš, bohužel, ovlivnit nemohou. A já pléduji za to, aby se tak stalo, protože jinak se s tím nevypořádáme.

Ještě jedna věc, kterou považuji za velmi důležitou, že se nediskutuje o billboardech, které v roce 2012 novelou zákona o pozemních komunikacích Poslanecká sněmovna zakázala s účinností od 1. 9. 2017. Ministr dopravy přiznal, pokud je to pravda, co ten rozhovor, který jsem četl, že na poslední chvíli, že 30. srpna chystají nějakou velkou akci, aby likvidovali billboardy, které jsou načerno po České republice. Oni by to měli dělat pořád. Ale na Ministerstvu dopravy jsou asi dva nebo tři úředníci a v zásadě to nefunguje. Navíc to má spojitost, a to musím tady znovu zdůraznit, s věcí, která z toho leze jak sláma z bot, že bohužel se stalo, že na začátku 90. let, v době, kdy se Česká republika legislativně formovala apod., tak vznikly nestandardní, z našeho pohledu už dnes, nestandardní smlouvy na povolení billboardů po České republice nebo povolovací billboardy po České republice. Jsou to stovky povolení, která získala jedna americká společnost, neříkám, že podvodem, nicméně už za situace - nebo jsou povolovány v jiném režimu nebo dostali to povolení absolutně v jiném režimu, než je dnešní legislativa, vyhrožovali nám v roce 2013 arbitráží a že budou Českou republiku žalovat v této záležitosti. A já myslím, protože je za tím cítím že bychom neměli rezignovat a neměli bychom se bát, že se někde objeví jeden nebo dva články, které nadpisem něco říkají, ale přečtete-li si vnitřek, tak tam vlastně není nic, co by byli schopni obhájit, že tento pozměňovací návrh je o tom, že bude více billboardů a bude v tom nepořádek. Není to pravda, bude jeden režim, ne dva. Není pravda argument ministra dopravy, který tady včera říkal, že by si obce posunovaly cedule. To, prosím, kdo to kdy slyšel, kdo s tím máte zkušenost. Přece všichni víme, že jak začíná cedule obce, snižuji rychlost na 50 a jedu padesátkou, a kdo ne, tak ten bude pokutován, ale že by se v České republice dělo to, že by starosta nebo zastupitelé přesouvali ceduli obce, to jsem ještě neslyšel, a to už jsem v samosprávě poměrně hodně dlouho.

Vím, že jste byli všichni mediálně masírováni tím, jaká je to katastrofa. Chci vás přesvědčit o tom, že to katastrofa není, že ten pozměňovací návrh zjednodušuje, zprůhledňuje, naopak dává obcím šanci omezit počet billboardů, zakazuje billboardy kolem dálnic a v podstatě je likviduje i mimo intravilán obce, tzn. za tou cedulí, které není tzv. zastavěným územím. Děkuji vám za pozornost. Omlouvám se i předkladatelům tohoto návrhu zákona, že jsem byl tak dlouhý, nicméně vzhledem k té mediální masáži, která se do mě pustila, jsem to říct musel a ten pozměňovací návrh nestáhnu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. S přednostním právem se hlásí zpravodaj Jan Klán. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, hezké dopoledne. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, víte, já jsem vyslechl pana kolegu Bendla se zájmem, protože já furt budu tvrdit, že tento pozměňovací návrh je přílepkem. Prostě to je zákon o provozu na pozemních komunikacích, pan kolega Bendl tam dává pozměňovací návrh, který se týká zákona o pozemních komunikacích.

Ještě si dovolím takovou poznámku. Pane kolego, proč jste to neřešil, když jste seděl v té vládě v roce 2013. Dostáváme se prostě tady teď zase do nějakého bludného kruhu. Navíc váš pozměňovací návrh je v tuto chvíli nehlasovatelný. Nehlasovatelný, protože je legislativně špatně. A já tady musím načíst legislativně technickou úpravu tak, aby to vůbec bylo hlasovatelné. Takže si nechte příště alespoň trošičku poradit.

Takže, bude to legislativně technická úprava.

Písmeno C pozměňovacího návrhu pana poslance Bendla se uvozuje větou:

"Za část třetí se vkládá část čtvrtá, která zní:

"Část IV., změna zákona o pozemních komunikacích, článek V

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2001 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákon č. 370/2016 Sb., se mění takto:"

Část čtvrtá se označuje jako část pátá a článek V se označuje jako čl. VI." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP