(10.00 hodin)

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: G13 nebudeme hlasovat, protože se stal v důsledku přijetí A1 nehlasovatelným. A přecházíme ke hlasování G14. Stanovisko výboru: Nedoporučující. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 532 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 532, z přítomných 142 pro 41 poslanec, proti 76. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Přecházíme ke G15 a výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 533 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 533, z přítomných 142 pro 26, proti 73. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní nebudeme hlasovat o G16, protože se stal nehlasovatelným v důsledku přijetí A2. A přecházíme ke G17 a ten se stal nehlasovatelný v důsledku přijetí A9. Přecházíme dál ke kroku 32, a to je pozměňovací návrh G18. Výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 534 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 534, z přítomných 142 pro 32, proti 77. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Přecházíme ke G19. Výbor dal doporučující stanovisko. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Než budeme hlasovat, ještě vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Učinil jsem tak na žádost z pléna. Počkám, až se ustálí počet přihlášených. Děkuji.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 535. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 535, z přítomných 137 pro 49, proti 62. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh jedním hlasováním společně G20 a G23. Výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 536 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 536, z přítomných 138 pro 25, proti 75. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: G21 je nehlasovatelný, protože jsme přijali A4. A G22 je nehlasovatelný, protože jsme přijali... Pardon, ne, ne, ne. G3 jsme nepřijali, (Předsedající: G3 jsme nepřijali.) takže další krok je G22 a výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 537 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 537, z přítomných 139 pro 28, proti 78. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Dalším krokem je G24. Výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 538 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 538, z přítomných 139 pro 28, proti 75. Ani tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další krok je G25. Výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě se podívám na to F.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 539 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 539, z přítomných 140 pro 33, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Ano, vyčerpali jsme pozměňovací návrhy a zbývá nám hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všichni jsou srozuměni s tím, kteří dávali pozměňovací návrhy, že jsme o jejich návrzích hlasovali? Je tomu tak.

Hlásí se předseda klubu KSČM. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, poslanecký klub KSČM předložil k tomuto návrhu zákona řadu pozměňovacích návrhů, jejichž přijetí by mělo rozptýlit naše obavy o to, že by přece jenom ta služba, ta poslední služba, kterou svým blízkým poskytujeme, dozajista nezdražila. Tyto naše obavy nebyly rozptýleny, naše návrhy přijaty nebyly, proto zajisté pochopíte, proč poslanecký klub KSČM návrh zákona jako celek nepodpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikdo s přednostním právem se nehlásí, protože jim dát slovo nemohu, protože nejsme v rozpravě. A budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 954, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 540 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 540, z přítomných 141 poslance pro 79, proti 17. Návrh byl přijat. (Potlesk z lavic ANO.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 232.

Mimo body, než dám slovo panu zastupujícímu předsedovi... těžko mohu - k hlasování? Tak to je něco jiného, prosím. Prosím, pane poslanče, pan kolega... Klid prosím!

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se omlouvám, nezpochybňuji hlasování, ale hlasoval jsem pro, a na sjetině mám proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, to je pro stenozáznam. Další pan poslanec, prosím pane poslanče.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Taktéž, na sjetině mám proti, hlasoval jsem pro, taktéž nezpochybňuji hlasování, neboť by to na výsledku nic neměnilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Než budeme pokračovat dalším bodem jednání, přednesu ještě omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 10 do 11 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec David Kasal a od 11 hodin do konce jednacího dne pan poslanec David Kádner.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze a tím je bod

245.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 807/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 26. dubna a zároveň jsme přerušili rozpravu ve třetím čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP