(9.40 hodin)
(pokračuje Okleštěk)

Následně bychom hlasovali G3. Potom bychom hlasovali G5, G6, G7, G8, G9, G11, G12. A poté bychom hlasovali 29A... Pardon, 29A znamená, že bychom hlasovali krok G13, pokud se již nestal v důsledku přijetí A1 nehlasovatelným. Potom budeme hlasovat G14, G15. Další krok je G16, pokud se již nestal v důsledku přijetí A2 nehlasovatelným. A jako další krok bychom hlasovali G17, pokud se již nestal nehlasovatelným přijetím A9 resp. C3.3. Další krok G18, G19, následně G20 a G23 jedním hlasováním. Poté bychom hlasovali G22 (G21), pokud se nestal nehlasovatelným přijetím A4. Dalším krokem bude G22, pokud se nestal nehlasovatelným přijetím G3. Dalším krokem je G24 a jako předposlední krok je G25, pokud se nestal v důsledku přijetí F nehlasovatelným. Jako závěrečný krok bude hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Pan kolega Koubek se hlásí ještě k proceduře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Já bych tady pana zpravodaje jenom malinko poopravil. On to chtěl říci dobře, ale přeřekl se. Vy jste řekl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, dvakrát za sebou G22. Poprvé mělo být G21. Já to nerozporuji. Je to v souladu s tím, jenom aby na ten záznam to zaznělo, protože jste řekl dvakrát G22. Poprvé mělo být G21 a podruhé G22. Děkuji.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Pokud je tomu tak, samozřejmě souhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To není změna proti navržené proceduře, to je jenom upřesnění textu.

 

Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o proceduře, kterou navrhl garanční výbor, kterou předkládá pan zpravodaj.

Rozhodneme v hlasování číslo 502, které jsem zahájil. A ptám se, kdo je pro přijetí navržené procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 502, z přítomných 137 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jediné, co nebudeme hlasovat, jsou legislativně technické nápravy, protože žádný v rozpravě nepadl. Je to tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.)

 

Takže můžeme začít návrhem na zamítnutí návrhu zákona.

A to rozhodneme v hlasování číslo 503, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 503, z přítomných 138 pro 19, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

A můžeme tedy rozhodovat o pozměňovacích návrzích. První návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Jako první návrh je hlasování společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1 až A10. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 504 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 504, z přítomných 138 pro 131, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Další návrh společně jedním hlasováním pozměňovací návrhy A11 až A17. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 505 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 505, z přítomných 138 pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh je hlasovat o pozměňovacím návrhu B. Pozměňovací návrh B je věcně totožný s pozměňovacím návrhem E4. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 506 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 506, z přítomných 138 pro 15, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Dalším krokem je hlasování o pozměňovacím návrhu C1. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 507 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti, Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 507, z přítomných 139 pro 29, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Dalším krokem je hlasování o návrhu C2, který je totožný s pozměňovacím návrhem G10. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování 508 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 508, z přítomných 139 pro 28, proti 85. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Další návrh hlasování je o C3.1. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 509 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 509, z přítomných 139 pro 26, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní budeme hlasovat o C3.2. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 510 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 510, z přítomných 139 pro 26, proti 83. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další budeme hlasovat C33. Pokud bude přijato, stane se nehlasovatelným G17. Stanovisko výboru - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 511 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 511, z přítomných 139 pro 27, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní hlasujeme pozměňovací návrh C4. Stanovisko výboru - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 512 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 512, z přítomných 139 pro 38, proti 78. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh je hlasování C5. Stanovisko výboru nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 513 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 513, z přítomných 139 pro 26, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP