(15.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

To, co já říkám, je, že dneska máme dva systémy povolování a chci jenom jeden. Jeden jediný, který bude každému jasný. A podotýkám, že pokud stavební úřady povolují ten billboard, to reklamní zařízení, pak samozřejmě v naprosté většině případů stavební úřady vyzývají dopravní úřad a Policii ČR, aby se k tomu vyjádřila. A velmi vážně, a to mohu také doložit, bere vždycky názor policie. Takže proto to ten Svaz měst a obcí podporuje, proto to není tak, že bychom šli nějakému billboardovému lobby na ruku. (Upozornění na časový limit.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A pan ministr má zájem o reakci? Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, jenom bych chtěl opravit to, co tady bylo řečeno. Za prvé jsem se vyjadřoval k odstraňování billboardů na silnicích první třídy a dálnic a tam jsem jednoznačně pro to, aby zmizely.

Co se týče povolování billboardů, které jsou v obcích, ty jsou na zastupitelstvu a na, jak jste říkal, stavebních úřadech, tam je to jednoznačné. Jediná připomínka k vašemu pozměňovacímu návrhu, prostřednictvím pana předsedajícího, byla opravdu, že mně nepřijde, že to je šťastné řešení. A už to nespojuji vůbec s billboardy, protože to vymezení ochranného pásma a dalších věcí není záležitostí jenom silničně správních úřadů nebo jenom billboardů, ale v podstatě veškerých staveb kolem komunikací. A myslím si, že by si to zasloužilo trochu promyšlenější věc než tento pozměňovací návrh, který podle mého názoru i hraničí s přílepkem, ale to tady nechci prostě rozebírat.

Jenom zopakuji to, co jsem říkal. Prostě tady je názor, právo to tady takovýmto způsobem řešit a já jsem na otázku novinářů, co na to říkám, prostě odpověděl. To je všechno. Děkuji.

 

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Jako další se svojí interpelací na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře. Od roku 2013 došlo k výraznému zpřísnění požadavků na zdravotnické prostředky a jejich certifikaci a notifikační proces. Současně se významně zvýšily náklady výrobců a snížil se počet notifikovaných osob, které dělají certifikaci těchto výrobků z pěti na dvě. Tím se prodloužil proces certifikace a uvedení nových výrobků na trh. Kvůli nedostatku kapacit notifikovaných osob se čeští výrobci musí obracet na zahraniční notifikované osoby, jejichž služby jsou výrazně dražší a ve výsledku prodražují české zdravotnické prostředky. Jedním z důvodů jsou požadavky na stále novější laboratorní vybavení a nové prostory a požadavky na zajištění odborných posudků lékařů specialistů. Je to problém částečně Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústavu pro normalizaci a také Ministerstva zdravotnictví. Možnost, jak může pomoci Ministerstvo zdravotnictví, je například zakotvení povinnosti státem zřízených akademických výzkumných organizací spolupracovat na procesu posuzování shody s výrobci a notifikovanými osobami a to za úplatu v rámci standardní ekonomické obchodní činnosti například stanovením odborných klinických pracovišť ze strany Ministerstva zdravotnictví. Anebo podpořit z veřejných zdrojů vznik a vybudování laboratorní a znalostní infrastruktury, která by ve spolupráci s akademickými a výzkumnými organizacemi poskytovala potřebné odborné služby pro výrobce a notifikované osoby, současně by se věnovala výzkumu, vývoji a inovacím postupu k ověřování klinických metod a zdravotnických prostředků. To by vedlo ke snížení nákladů na služby dosud dostupné pouze v zahraničí, čímž by se současně podpořil i export mimo trhy EU.

Pane ministře, prosím o zvážení pomoci jednak výrobcům a jednak notifikovaným osobám, aby ... (Upozornění na časový limit.) Aby se podařilo udržet náklady na zdravotnické prostředky v ČR, aby se udrželi i čeští výrobci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně ve lhůtě 30 dnů. A teď nejlepší nakonec. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana Jana Chvojku ve věci ukvapené přípravy vládní legislativy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, nedávno jsem se na internetu dočetla následující. Myslivecké bály, hasičské soutěže nebo fotbalové zápasy. Při těchto příležitostech zájmová sdružení a sportovní kluby prodávají vstupenky, suvenýry či občerstvení za hotové a tím si přivydělávají na svou jinak neziskovou činnost. Ministerstvo financí by jim nyní mohlo ulevit od EET. A o kousek dál se píše: "Zástupci ministerstva ve čtvrtek na konferenci k EET uvedli, že se problémem budou zabývat. Limit prodiskutujeme a v krátké době zpřesníme metodiku k EET" říká Alena Šilerová, náměstkyně ministra financí pro daně. Změna zákona nebude potřeba, hranici totiž svým rozhodnutím může stanovit samotná finanční správa.

Přestože úlevu spolkům od těchto absurdních povinností samozřejmě podporuji, nemohu si odpustit poznámku, která se vztahuje ke kvalitě a stabilitě normotvorby, která tak citelně dopadá na občany a podniky. Ministerstvo financí sice nechce měnit zákon, jen pouhou metodiku, která ale z pohledu veřejnosti má prakticky stejně zásadní význam jako samotný zákon. Donedávna ještě Ministerstvo financí tvrdilo, že kritéria, která v metodice upravilo, jsou báječná a dávají smysl. Teď už si to ministerstvo, a to jsem ráda, nemyslí. Vypovídá to ale hodně o tom, s jakou péčí jsou tyto tak důležité metodické materiály připravovány. A tam směřuji svoji otázku. Pane ministře, můžete jako ministr pro legislativu přispět k tomu, aby metodické materiály vznikaly transparentnějším, inkluzívnějším způsobem? Už vzhledem k jejich zásadnímu dopadu na občany a podnikatele to podle mého názoru má smysl. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. A konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Přerušuji tedy schůzi Sněmovny a to do zítra na pátek 28. 4., kdy budeme v 9.00 hodin pokračovat bodem 232 v třetím čtení zákona o pohřebnictví. Děkuji všem přítomným za účast a přeji hezké odpoledne a večer.

 

(Jednání skončilo v 15.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP