(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Černochová - rezignovala na faktickou poznámku, tak v tom případě pan poslanec Martin Novotný. A připraví se paní poslankyně Pastuchová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, já vám tady tedy ty story, jistě zajímavé, jak dobré projekty udělal třeba Olomoucký kraj z hlediska rozvoje kapacit pro seniory nebo jak jsme v Olomouci plánovali v rámci komunitního plánování sociálních služeb sociální služby, tak já vám je tedy říkat nebudu. Já si myslím, že každý orgán má tolik důstojnosti, o kolik si sám řekne a kterou si sám vynutí.

Já tedy nevím, jestli to cítíte, ale teď by možná bylo vhodné, kdyby si pánové uvolnili kravaty, možná sundali saka, v této důstojné jednací síni si dali nohy na stůl, protože je tady volná debata, která podle mě se svým žánrem už neblíží ani seminářům, které pořádáme na úrovni Poslanecké sněmovny. My tady jako poslanci orgánu, který má jakousi autonomii a je nadán jakousi pravomocí, vedeme volnou debatu, co kdo si myslí o sociálních službách. Jestli si myslíte, že to je v něčem užitečné, když ta řada za námi je úplně prázdná, já si tedy myslím, že to v ničem užitečné není. A nebudu kvůli kolegům, kteří jsou dlouhodobě přihlášeni, navrhovat přerušení toho jednání. Ale jestli my sami necítíme vnitřně, že takhle se o ničem jednat nedá, pak nemůžeme očekávat ani od vlády, že tady bude někdo sedět. Je to její vina, ale my si tu autoritu musíme vynutit tím, že budeme trvat na tom, aby tady někdo byl. A jestli se volně chcete bavit, tak si dejme už i ty nohy na stůl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mohu tomu rozumět i tak, že jsem neudržel téma rozhovoru. Ale vzhledem k tomu, že každý z vás se vyjadřoval k sociálním službám, tak jsem nikomu slovo vzít nemohl podle jednacího řádu. Ale také bych byl radši, kdybychom už přistoupili k běžnému projednávání. Tolik tedy poznámka.

Nepadl žádný návrh, který by byl pozitivně hlasovatelný, budeme tedy pokračovat ve faktických poznámkách. Paní kolegyně Pastuchová, potom paní kolegyně Hnyková, Sklenák, Chalupa, Zavadil a Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych jen reagovala na kolegu Fiedlera. My, ANO, jsme sice v koalici, to je sice pravda. Ale bohužel hnutí ANO nemá Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Nesouhlasné ohlasy z lavic vlevo.) A chci jenom říci, že v minulém roce vlastně ministr financí přidal na sociální služby. Přidal na sociální služby. Takže ono vláda-nevláda, já si myslím, že teď se přidává a schvaluje takových věcí, že kdyby paní ministryně chtěla, tak i tohle posune dopředu za ty tři roky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Nyní paní poslankyně Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych vás velmi, velmi poprosila za všechny pracovníky v sociálních službách, abychom se vrátili k meritu věci. Já vás chápu, že se tady k tomu chcete vyjádřit, že ta problematika je v sociálních službách velmi široká. Všechno to chápu, ale prosím vás, dneska v tomto bodě jde o platy zaměstnanců v sociálních službách. Byla bych velmi ráda, máme jedinečnou příležitost tuto situaci změnit. Já bych vás moc poprosila, abyste byli konstruktivní a vrátili jsme se k tomu, proč tento bod byl navržen, a došli k nějakému závěru. Moc vás o to prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Nyní faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka. A také mu změřím čas na faktickou poznámku. Připraví se kolega Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Tak těch 70 minut, které projednáváme tento bod, mě utvrdilo v tom, že jsem se rozhodl správně, když jsem včera nehlasoval pro zařazení tohoto bodu. Protože to skutečně nemá žádný význam. Já si myslím, že tato problematika a podobné záležitosti patří na jednání orgánů Sněmovny, kterými jsou výbory. A pakliže většina nazná, že by bylo dobré, aby k dané věci přijala usnesení celá Sněmovna, tak by mělo být předloženo usnesení a Sněmovna by se měla vyjádřit, jestli s tím souhlasí, či nikoliv. Tady ty diskuse, které zde vedeme, skutečně podle mě nemají smysl.

A musím zareagovat na opakované výhrady, jestli tady paní ministryně je, nebo není. Ono je to tak, že paní ministryně má taky jiný program než sedět v těchto lavicích, takže do práce nechodí jen do Poslanecké sněmovny. Ona dnes celý den má jiný program. A když se Sněmovna rozhodla, že zařadí tento bod, tak ten program přeorganizovala, aby alespoň na část toho bodu, na půl hodiny, zde mohla být a říct své stanovisko. To udělala a pak musela za dalšími pracovními povinnostmi. A připomenu, že včera měla vyhrazený celý den, aby zde obhajovala zákon o sociálním bydlení a támhle ODS a támhle TOP 09 si vzaly čtyři hodiny přestávky a bylo po bodu. Takže paní ministryni si prosím do úst neberte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Chalupa také s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji ještě jednou za slovo. Já jako jeden z 200 poslanců se rozhodně nevzdávám odpovědnosti za to, že jsme to tady neřešili, nebo já jsem k tomu nepřispěl. Já se zabývám obranou a bezpečností, většinou. A rozhodně se těmto věcem tedy budu věnovat daleko intenzivněji. Já mám doma takovouhle složku (ukazuje tloušťku složky) o tom, na co jsem narazil, když jsme řešili svoje soukromé problémy. (Ohlasy ze sálu.) To není složka na nikoho z vás, to je složka o péči o nepohyblivého člověka. Já nejsem odborník na to, jestli to staví kraje, nebo města, mně to je úplně jedno. Hlavně důležité je, abychom se o ty nemohoucí a staré dokázali postarat. A trvám na tom, dva roky sháním místo a nejmenší cifra je 28 tisíc plus 12 tisíc příspěvek státu na člověka, který je v té čtvrté skupině. Takže to je dohromady 40 tisíc za jednoho. A jestli chci dát oba staré rodiče někam, je to 80 tisíc! Na to v této zemi má velmi málo lidí! Takto se o staré lidi nepostaráme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Zavadil, připraví se kolegyně Semelová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající. Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem dlouho váhal, jestli mám přijít k mikrofonu, protože jsem plně ztotožněn s tím, co říkala paní kolegyně Hnyková, abychom velmi rychle přešli k tomu a odhlasovali tenhle bod. Ale nicméně tady byly dvě věci nebo dvě poznámky, které mě trošičku nadzvedly, protože vycházejí buď z neznalosti, anebo prostě nevím, neumím to pojmenovat.

Obrátím se tedy vaším prostřednictvím na paní kolegyni Černochovou, které si vážím, i na pana kolegu Kučeru, kterého si vážím, ale ta neznalost spočívá v tom, že jako byste si neuvědomovali, když se vrátím do minulosti, a já teď řeknu faktická čísla, která si můžete prověřit, došlo ke snížení u řady těch profesí, ať už to byly zdravotní sestry, ať to byli školáci (učitelé?), ať to byli hasiči, ať to byli policajti, došlo ke snížení v nominální hodnotě 10 %. A bylo to proto, že se chtěl zachovat určitým způsobem státní rozpočet. Já to nebudu rozebírat. V reálné hodnotě, v reálné hodnotě to činilo do roku 2013 mezi 14 až 15 %. A jestli někdo říká, že se nic neudělalo, tak prostě buď neví, anebo tomu nerozumí. Protože za ty čtyři roky se těchto 14 % reálných zhruba dostalo na tu úroveň, na kterou se dostat mělo.

To jsem chtěl jenom říct. Nic víc, nic méně. Tahle čísla si můžete prověřit. Je škoda, že tady nesedí Mirek Kalousek, se kterým jsem se tehdy hádal o všechna možná čísla, a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ten by vám to potvrdil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Marta Semelová, připraví se pan poslanec Kořenek také, stále jsme ve faktických poznámkách. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP