(17.50 hodin)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, jak jsem již uvedla, vláda měla obrovskou a chvályhodnou ambici vyřešit problematiku lidí bez domova a zákon připravovala po celé volební období. Výsledkem bohužel je naprostý a nepoužitelný paskvil, a to nejen co se týče mnoha legislativních nedostatků, ale zejména z věcného hlediska. Návrh nemá vyřešené financování, nejsou připraveny prováděcí předpisy, je neprostupný, lidi by stahoval do systému, ale nemotivoval by je jej opustit. Pro skutečně zranitelné osoby, jako jsou senioři, maminky samoživitelky, mladé rodiny s dětmi, by byl katastrofou, protože velká část z nich by ztratila příspěvek na bydlení a nic by nezískala. Zákon je pravděpodobně v rozporu s ústavním principem rovnosti před zákonem.

Vláda zcela selhala v zásadním bodě svého programu, a protože se blíží volby, chce přehodit odpovědnost za nepřijetí zákona na tuto Sněmovnu. Proto předložila tento návrh i přesto, že si sama musí být vědoma jeho nedostatků. Zamítnout tento návrh by podle mého názoru nebylo moudré. Vyslali bychom tím vzkaz, že sociální bydlení není třeba řešit. Že bytová situace nepředstavuje žádný problém. Tak tomu není a bytovou situaci zejména seniorů, samoživitelek a nízkopříjmových mladých rodin s dětmi je třeba řešit. Tento zákon ji však neřeší. Tento zákon dokonce ani nebudeme schopni opravit ve výborech. Znamenalo by to napsat ve výborech zcela nový zákon.

Proto navrhuji, aby tento návrh zákona byl vrácen předkladateli, tedy vládě, k dopracování. Pokud tento návrh neprojde, dovolím si navrhnout prodloužit lhůtu na projednání zákona ve výborech o 20 dní. Záměrně říkám výbory v množném čísle. S ohledem na množství a charakter sporných bodů předpokládám, že se zákonem budou chtít zabývat i další výbory, nejen výbor pro sociální politiku, který byl určen jako výbor garanční. Jako zpravodajka ráda přidělení zákona do dalších výborů k projednání navrhnu či podpořím. Zatím děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její vystoupení v rozpravě. Ještě než udělím slovo paní poslankyni Pekarové, konstatuji omluvu paní poslankyně Heleny Válkové došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 17.45 do konce jednacího dne.

Ještě s faktickou poznámkou v rozpravě pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, možná jste si toho někteří nevšimli, anebo možná právě proto, že to je tak obvyklý jev, vás to nechalo chladnými. Tady je téma sociální bydlení a příspěvek na bydlení, které dlouhá léta cloumá médii a veřejným míněním a vláda - vládní návrh zákona - si vzala ambici, že to vyřeší. A už podruhé v hlasování, ve kterém by ta věc měla být posunuta tak, že ještě v tomto volebním období bychom dotáhli návrh zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení do úspěšného konce. Já se ptám kolegyň a kolegů z vládní koalice: Co vám bránilo, abyste projednávání vládního návrhu zákona - vládního návrhu zákona - dvakrát nepodpořili v dnešních večerních hodinách? Že se tak nestalo ze strany opozice, není o tom zákoně. Je o tom, že tady již několik měsíců ti, kteří vzali na sebe zodpovědnost za vládnutí, tu zodpovědnost nectí. Pokud mě paměť neklame, pro ten návrh hlasovali kolegyně a kolegové ze sociální demokracie a z hnutí ANO. A tak se ptám, jestli ještě funguje vládní koalice i za účasti KDU-ČSL, anebo jestli už potichu, tak jak starosta Vsetína opustil svoje město, opustili lidovci svoji vládní koalici. Děkuji. (Potlesk a smích některých poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Halíkové? Ne. Tak paní poslankyně Pekarová, řádně přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ale mám velkou chuť vás požádat o přerušení tohoto bodu, protože jak vidíte za mnou, tak tady není ani paní předkladatelka, nevidím ji tady nikde ani v sále, abych jí nekřivdila. Není tady ani pan Chvojka jakožto ministr pro lidská práva, který se za tento zákon bije. Není tady ani ministryně pro místní rozvoj, která tady tuto oblast také řeší. To není o tom, že by tady nebyl přítomen člen vlády, ale ti, kteří mají tady tuto gesci, resp. kteří prosazují zákon o sociálním bydlení, tak není tady nikdo. Takže je vidět, jak je to opravdu důležité téma pro vládu. Tři a půl roku je řeší a nakonec, když k němu dochází konečně ve Sněmovně, tak ti klíčoví, kteří by tady měli teď sedět a obhajovat ho a měli by nám odpovídat na dotazy, třeba kde na to vezmeme - takový detail -, tak na to tady nemá kdo odpovědět.

Takže bych vás požádala, pane předsedající, o přerušení do přítomnosti alespoň paní předkladatelky, alespoň paní ministryně Marksové, protože si myslím, že její účast si my poslanci opravdu zasloužíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě nechám tento váš procedurální návrh odhlasovat. Ještě zagonguji, protože jsem řadu kolegů vyslal vést debaty do předsálí, abych k nim byl korektní, když jsem je vyhnal ze sálu. V uvozovkách, samozřejmě, velmi slušně a diplomaticky.

 

Tak budeme hlasovat, vážené paní kolegyně, páni kolegové, o přerušení do doby, než se dostaví na jednání ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Rozhodneme v hlasování číslo 299, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 299, z přihlášených 135 pro 37, proti 27, návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Paní kolegyně Pekarová je stále přihlášena, protože to byl procedurální návrh v rámci její rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Takže děkuji za slovo. Zásadní problém této předkládané normy je, že dle zákona o sociálním bydlení je opravdu velice široká definice cílové skupiny. Už o tom tady hovořila i paní zpravodajka a myslím si, že toto si zaslouží opravdu naši velkou pozornost. Protože lidé, kteří by měli mít nárok na sociální byt, tedy jsou lidé, kteří jsou buď bez bydlení, či v nevyhovujícím bydlení. Dle RIA je to kolem asi 130 tis. osob, i domácnosti však podle velikosti příjmů a výdajů, které jsou spojené s bydlením. Náklady na bydlení větší než 40 % započitatelných příjmů. Velikost takto definované cílové skupiny čítá 270 tis. domácností tvořených téměř 350 tis. osobami plus těch podle RIA 130 - a už se dostáváme na 480 tis. osob. Takže dámy a pánové, 480 tis. osob je skoro 5 % populace České republiky, která dle tohoto návrhu zákona by měla nárok na státní sociální byt.

Převážnou část cílové skupiny tvoří bydlící osoby. Jsou to lidé pracující, ale s nižšími příjmy, senioři, kteří mají vyhovující stávající, většinou nájemní bydlení, ale z důvodu nízkého příjmu vydávají na bydlení více než 40 % příjmů domácnosti. Tato skupina je ve své většině dosud efektivně podpořena státem, a to systémem příspěvku na bydlení. Má tak svobodnou vlastní volbu, kde a v jakém bytě bude bydlet. Samozřejmě s přihlédnutím k jejich příjmům a ke stanoveným limitům dané podpory. Navrhovaný zákon však podporu této skupiny snižuje. Upozorňuji tedy na to, že tyto lidi hodí ten návrh zákona přes palubu, protože jim dávka, kterou v současné době pobírají, už nebude přiznána a tito lidé následně budou nuceni tu situaci řešit tak, že opravdu v konečné fázi se budou muset stěhovat do sociálního bytu. Pokud tedy nějaké byty budou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP