(Jednání pokračovalo v 17.41 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zaujměte svá místa, budeme pokračovat po přestávce, kterou si vyžádal klub TOP 09. Ještě než začneme v rozpravě, dovolte mi, abych přečetl omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Martina Komárka, který se omlouvá z dnešního jednání od 17.30 do konce jednacího dne.

(V sále je velký hluk. V uličkách postávají hloučky poslanců a hlasitě debatují. Předseda klubu ČSSD Sklenák se hlásí o slovo před řečnickým pultem.)

Pane předsedo, mám problém. Já vím, že se hlásíte s přednostním právem, ale já už jsem ohlásil přednostní právo paní zpravodajky. Takže si v rozpravě musíme nejdřív vyslechnout... Tak s faktickou poznámkou pan předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Paní zpravodajka jistě... Máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji pěkně za slovo. Jak jsem avizoval, byl bych já i náš klub velmi rád, kdybychom alespoň tedy zákon o sociálním bydlení dnes dostali přes první čtení. Takže já si v tuto chvíli dovoluji navrhnout procedurálně variantu jednání po 19. hodině, kterou jsme ještě nehlasovali, a to tedy konkrétně jménem klubu sociální demokracie a ANO 2011, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích do projednání bodu 71 a 72.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. To je procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A jakmile se ustálí počet přihlášených, tak o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka o tom, že budeme projednávat i po 19. hodině body 71 a 72, rozhodneme v hlasování pořadové číslo dvě stě devadesát sedm, které zahájím, jakmile bude ve Sněmovně trochu klidu, aby všichni věděli, o čem hlasujeme.

(Hlasitá debata několika poslanců u řečnického pultu o tom, zda lze tento návrh hlasovat. Poslanec Benda se hlásí.) Myslím, že počet přihlášených je... Pan místopředseda klubu ODS. Pana předsedu tady nevidím a omluvu jsem tedy nezaznamenal, ale dobře, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych byl jenom moc rád, pane předsedající, aby se vyjasnila otázka, zda o tomto návrhu je možné znovu hlasovat. O návrhu o prodloužení lhůty po 19. hodině se hlasovalo. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Tím pádem podle mého názoru o něm nelze hlasovat znovu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To můžeme vést procedurální při, kterou bych nejraději rozhodl hlasováním, protože to je skutečně nový návrh, protože ten původní návrh byl... Byly vlastně dva návrhy. Původní návrh 71, 72, 75. Protinávrh pana ministra kultury, který k tomu přidával bod 6. A nyní máme návrh na body 71 a 72. Respektuji právo dvou poslaneckých klubů takový návrh podat a pravděpodobně, když budeme vést tu procedurální debatu, tak neskončíme na ničem jiném, než že to musíme odhlasovat, pane předsedo. Takže těžko mohu udělat něco jiného než o tom dát hlasovat bez rozpravy. (Poslanec Benda se hlásí znovu.) Chápu vaše přednostní právo, když tady není předseda poslaneckého klubu. Takže ještě jednou.

 

Poslanec Marek Benda: Pane předsedající, já myslel, že ten procedurální návrh zní, že se hlasuje po 19. hodině. To, jestli je tam nějaké omezení, není procedurálním návrhem. Procedurální návrh, jak je definován v jednacím řádu, je, že se může hlasovat a projednávat i po 19. hodině. A k tomu si dáváme nějaká omezení. Vy to vykládáte jinak. Já k tomu říkám, že vznáším námitku vůči vašemu postupu, ať o této námitce rozhodne Sněmovna hlasováním, a pak se můžeme vypořádat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu rozumím. Děkuji. Teď jste nemusel nikoho vyzývat, aby případně podal námitku proti postupu předsedajícího. Takže si z pohledu jednacího řádu dobře rozumíme. Já o tom... Tak ještě přednostní právo předsedy klubu ČSSD Romana Sklenáka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, jistě, o tomto sporu rozhodneme v hlasování. Jen chci připomenout slova pana kolegy Bendy, který reagoval na můj původní návrh, kdy si právě chtěl ujasnit, které body bychom ještě dnes měli projednávat. Takže evidentně na ten podmíněný prodloužený jednací den přistoupil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To tady nebudeme teď řešit. Já jsem navrhoval hlasovat bez rozpravy o tom, že budeme po 19. hodině jednat pouze o bodech 71 a 72. Proti tomu, abych to nechal odhlasovat, dal námitku pan kolega Benda. Nejdříve tedy hlasujeme o námitce, jestli je to hlasovatelný návrh, kolegy Bendy. Znovu odhlásit? Dobře, znovu vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Je pravda, že přišli další kolegové a kolegyně. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O námitce proti postupu předsedajícího, abych dal hlasovat o jednání po 19. hodině o bodech 71 a 72, rozhodneme v hlasování číslo 297, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti postupu předsedajícího. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 297, z přítomných 129 pro 37, proti 73. (Zamítnuto.) Postup, který jsem navrhl, byl Sněmovnou podpořen.

 

hlasování číslo 298 budeme hlasovat o návrh dvou poslaneckých klubů, že budeme dnes jednat po 19. hodině o bodech 71 a 72.

Zahájil jsem hlasování 298 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 298, z přítomných 129 pro 60, proti 33. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat řádně do 19 hodin, a to nyní vystoupením v rozpravě, která byla otevřená, paní zpravodajky. Připraví se paní poslankyně Pekarová. (V sále je velký hluk. Paní zpravodajka čeká u mikrofonu.)

Prosím ale o klid, než dám slovo v rozpravě. Kolegové, kolegyně, nenuťte mě jmenovat hříšníky. A pokud vedete diskusi nad jiným textem, než je vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvcích na bydlení, tak prosím v předsálí. Ještě, paní zpravodajko, počkám, než kolegové přesunou své debaty do předsálí. Teď nevím, jestli mám začít zleva doprava, nebo zprava doleva, ale je to tedy opravdu v obou částech sněmovny. Naše stenografky to s vámi nemají jednoduché. (Sál se trošku ztišil.)

Děkuji. Máte slovo, paní zpravodajko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP