(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, já otevřu obecnou rozpravu. Eviduji přihlášku paní zpravodajky, ale ještě před její přihláškou mám jinou přihlášku s přednostním právem, a to pana předsedy klubu TOP 09 Michala Kučery. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, toto zásadní vystoupení paní zpravodajky, která se velmi věcně vyjádřila k tomuto zákonu o sociálním bydlení, se setkalo s naprostým nezájmem ze strany jak celé vlády, tak bohužel i paní ministryně, která větší část této zpravodajské zprávy byla někde mimo sál. Já si proto dovoluji navrhnout a požádat o dvacetiminutovou přestávku klubu TOP 09. Paní ministryni aspoň umožníme, ať si přečte stenozáznam vystoupení paní zpravodajky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 do 17.41 hodin. Budeme potom pokračovat přihláškou paní zpravodajky, která bude první vystupující v rozpravě. Připraví se paní kolegyně Pekarová. Vyhlašuji přestávku do 17.41 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.21 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP