(14.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 254, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže v tom případě mohu pokračovat. Budeme hlasovat o bodu C3. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Kořenka. Věcně jde o změnu zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o C3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 255, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další je C4, je to zase pozměňovací návrh kolegy Kořenka. Věcně jde o úpravu podmínek u maturity pro žáky, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 256, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 128, proti žádný. Návrh byl taktéž přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Budeme hlasovat o E1 až E4. To je pozměňovací návrh paní poslankyně Niny Novákové. Věcně navrhuje doplnit ustanovení § 28d odst. 2 o nové písmeno k), kterým by byl zřízen koordinátor žákovské samosprávy. Garanční výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o E1 až E4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 257, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 9, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Budeme hlasovat o G1 a G4. Jde o pozměňující návrh pana poslance Fiedlera. Věcně upravuje pracovní dobu učitelů na pracovišti, úprava kvalifikačních předpokladů ředitele školy. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o G1 a G4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 258, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 3, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já se teď podívám na legislativu. (Poslankyně Bohdalová se otáčí směrem k pracovníkům legislativy.) Paní doktorko, já si myslím, že jsme prošli všechno, protože ty další body už jsou nehlasovatelné. Takže nyní byly odhlasovány pozměňující návrhy a poslední hlasování by mělo být o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 959, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru? (Souhlasné.) Stanovisko ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 259, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 10. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce. Tím jsme vyčerpali program dnešního jednání a já přerušuji jednání této schůze Poslanecké sněmovny do úterý 11. 4. do 14 hodin, kde budeme pokračovat bodem číslo 8. Ještě paní ministryně. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji všem poslancům a poslankyním i opozici za prodloužení hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a přeji hezký víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.05 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP