(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o H1 až H5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 244, pro 15 poslankyň a poslanců, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Nyní budeme hlasovat o poslaneckém návrhu D2 pana poslance Raise. Věcně jde o adaptační období. Upozorňuji, že tento pozměňovací návrh věcně souvisí s D1, osmé hlasování, a oba jsou protinávrhem k bodu A16 - prostupnost nepedagogů s adaptačním obdobím. Garanční výbor pro tento návrh nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.) S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní zpravodajka řekla, že to je v protikladu k A16, o kterém jsme už rozhodli. Tak jak o tom můžeme hlasovat, když jsme o tom rozhodli? To je jediné. My tedy ten pozměňovací návrh podpořit chceme a teď chceme stanovisko legislativy. Paní zpravodajka řekla, že to je proti A16, o A16 jsme už hlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak prosím, paní zpravodajko, po poradě s legislativou.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nejsem právník, ale po poradě s legislativou, paní dr. Paulyová říká, že takto navržené hlasování je v pořádku, že to věcně souvisí. Takže výbor nezaujal stanovisko k tomuto hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 245, pro 18 poslankyň a poslanců, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, paní zpravodajko. (V sále je hluk.) Prosím pány poslance, aby na sebe přestali pokřikovat. Děkuji.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1. Jedná se o návrh pana poslance Kořenka, který doplňuje pozměňovací návrh školského výboru A3. Věcně se jedná o prostupnost nepedagogů do všech středních škol. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o C1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 246, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 24, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další, osmé hlasování, C2, je to opět poslanecký návrh kolegy Kořenka, který doplňuje pozměňovací návrh školského výboru, bod A3. Věcně se jedná o nahrazení pojmu "pracovní poměr" pojmem "základní pracovní vztah". Stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o C2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 247, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 104, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím pokračujte, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: (Někteří poslanci se hlasitě baví.) Já počkám. Prosím, abyste mé kolegy uklidnil.

Tak další, deváté hlasování, je o bodech A3 a A27. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Věcně jde o prostupnost nepedagogů do odborných předmětů středních škol. To znamená, že na odborné školy budou moci nastupovat odborníci z praxe. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 248, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 131, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování je o návrhu A7. Věcně se jedná o zúžení osobních plánů rozvoje na učitele a je to na 24 měsíců. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 249, pro 113 poslankyň a poslanců, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Protože jsme schválili A7, tedy desáté hlasování, nemůžeme hlasovat o jedenáctce, tedy o D3, a poté o dvacet trojce, což je G3 poslance Fiedlera. Čili postupuji k dalšímu hlasování a bude hlasováno o A8. Věcně se jedná o plán osobního rozvoje nejdéle na dva roky, na 24 měsíců. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o A8. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 250, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 110, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Budeme hlasovat o A39. Věcně se jedná o úpravu § 133, měsíční příplatek za třídnictví 1 000 až 1 500 korun. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu A39. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 251, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Budeme hlasovat o C5. Jedná se o pozměňovací návrh poslance Kořenka, týká se sabatiklu jako možnost po deseti letech, nikoli jako nárok. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu C5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 252, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 6, proti 81. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Jedná se o B1, B2 a B3. (Výkřiky v pravé části sálu.) Pardon. Teď jsem se v tom... Zamítnuto, aha.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, když na mě mluví dva lidi, nezvládám to, a ještě sledovat hlasování. Ten návrh nebyl přijat, skutečně. Děkuji za poznámku a zároveň oznamuji, že paní poslankyně Kailová má náhradní kartu číslo 72. Děkuji.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování o B1, B2 a B3. Věcně se tam vkládá do § 24a, jedná se o volno pro vlastní vzdělávání nárokově po 15 letech na půl roku. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 253, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 23, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl navrhnout, aby Poslanecká sněmovna rozhodla, že dnes třetí čtení tohoto zákona bude probíhat i po 14. hodině, jinak bychom za minutu museli to hlasování skončit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP