(13.10 hodin)
(pokračuje Zlatuška)

Tím mám na mysli prakticky monopolní způsob vzdělávání učitelů, který, když ho spojíme s tím nepříliš šťastným tlakem na testování, které nemá formativní povahu, ale má povahu jenom závěrečného filtru, tak působí spíše negativně. Tady vidím jako nenaplněnou šanci spojit možnosti, které dává kariérní řád, a ta struktura kompetencí, která se tady v tomto vytváří, spojit to s tím, aby se posílila pravomoc ředitelů a měli možnost přijímat také vysokoškolské pracovníky, kteří neprošli tímto standardním a víceméně do jistého typu vyjetých kolejí zasazujícím prostředím pedagogického vzdělávání, tak jak je dneska pojímáno.

Předkládal jsem k tomuto pozměňovací návrh, který budeme hlasovat v bodech H1 až H5. Při druhém čtení jsem ho poměrně podrobně odůvodňoval a zmiňoval jsem se i o tom, že ten návrh vychází z dat, které má k dispozici Česká školní inspekce. Mezitím jsem dostal i podpůrné stanovisko ústředního školského inspektora, který podporuje tento návrh s tím, že ovšem mezi druhým a třetím čtením tam doporučil některé drobné změny, které se sice domnívám, že by stačilo, aby je uplatňovali při své činnosti ředitelé škol, nicméně je to podmínění, kterým jeho souhlasné stanovisko nemohu tady prezentovat tak úplně jako bezvýhradný souhlas. Takže s tímhle se na ně nemohu přímo odvolávat tak, abych v rámci koaličních jednání jednal v to, aby přece jenom ministerstvo ustoupilo a návrhy H1 až H5 podpořilo. Jsem srozuměn s tím, že to má malou naději. Nicméně pokud by se do finální normy toto podařilo dostat, myslím, že by toto byl významný krok, který by pomáhal celému systému. A bohudík tím, že je jak to pozitivní doporučení, tak ten text k dispozici, tak se může stát, že třeba nám to sem přijde ze Senátu s těmito změnami, což by znamenalo zpoždění dva tři týdny a ještě pořád by to bylo zvládnutelné.

V každém případě soudím, že norma jako celek, tak jak jsme ji připravili koaličně, je pozitivní, že si zaslouží být přijata. A jak říkám, je to naplňování něčeho, co lze pociťovat jako dlouhodobý dluh, krok nepochybně správným směrem. Neoznačil bych to jako čarovnou kouzelnou hůlku, kterou se všechno zlepší, ale bez tohoto kroku zlepšující se procesy nastartovat v českém školství nemůžeme.

A znovu opakuji základní tezi. V celém našem školství je to regionální školství, kde je hlavní problém. Není potřeba se starat o vysoké školy. Ty fungují rozumným způsobem. Ale to, čemu je potřeba pomoci, jsou základní, střední školy a systém předškolního vzdělávání a navazující odborný. A s tím souvisí platové nastavení, které toto otevírá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jádrem zákona o pedagogických pracovnících je kariérní řád, ale jsou tam samozřejmě i další důležité, i když menší záležitosti. Chtěl bych říct, že klub KDU-ČSL návrh zákona dlouhodobě podporuje a podpoří ho samozřejmě dnes v tom finálním hlasování. Je to dílo poměrně složitého náročného koaličního konsenzu a jsem rád, že jsme k tomu konsenzu dospěli. Nebylo to opravdu jednoduché. Souhlasím s předřečníkem, že to není všelék. Jsou země, které kariérní řád nemají, např. Finsko, ale i jiné. Nicméně je to dlouhá léta očekávaná záležitost a myslím si, že i zásadní posun vpřed. Jsem velmi rád, že jsme prosadili, aby se kariérní řád vztahoval nejen na školy státní, ale také na školy církevní a na školy soukromé. Ve středu vzdělávání je určitě učitel. A naším cílem je kvalifikovaný, kvalitní učitel, který má možnost dál na sobě pracovat a dál se vzdělávat. Věřím, že je to naše společná vize.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, už jsem se vyjadřovala k novele v prvním a druhém čtení, takže to vezmu velice stručně. My vidíme na té novele pozitivní i negativní věci. Za pozitivní mohu jmenovat tvorbu metodických odborných kabinetů, což je záležitost, která pomůže učitelům v jejich práci. Pozitivní jsou i příplatky, které jsou zde uvedeny, ať už je to za třídnictví, kde podle pozměňovacího návrhu, což podporujeme, je ta možnost buď 3 000 korun, nebo 1 500 korun se snížením úvazku spojené. Další dřívější postupy, které jsou spojeny právě i s oceněním finančním. To si myslím, že jsou věci, které zaslouží podpory.

Stejně tak jako bych ovšem ocenila to, co zaslouží podporu, tak bych tady zmínila některé věci, ke kterým máme výhradu. Pokud jde o třídnictví, nám se zdá lepší návrh paní poslankyně Nohavové, který předkládá to, že by se třídnictví ocenilo pěti až osmi procenty z platu, kde by se dalo ocenit i to, že když se zvýší plat, zvedají se i příplatky. Nicméně jsme rádi, že došlo ke sjednocení aspoň v kompromisu 1 000 až 1 500 korun, kdy třídní učitel nebude rozlišován, jestli učí na prvním stupni základní školy, nebo na druhém stupni základní školy.

Pokud jde o ty věci, ke kterým máme výhradu, a ta výhrada přetrvává, i když vím, že snaha o nápravu zde byla, tak to je otázka administrativy. Podle mého názoru administrativa učitelům naroste. Budou si muset vytvářet plány profesního osobního rozvoje, což je dál bude zatěžovat. Budou tam snahy o získávání a honba za různými body, co se týká kurzů, školení. A sami víme, že i tyto kurzy ne vždycky mají patřičnou kvalitu a potřebnost pro kantory, kdy je zajišťují různé neziskovky atd. Jako negativní vidíme i zátěž pro ředitele, kdy opět plán rozvoje školy a další záležitosti s tím spojené si myslíme, že opravdu pracovníky škol to bude zatěžovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP