(13.00 hodin)

 

Poslankyně Anna Putnová: Koordinátora žákovské samosprávy jako odborníka, který pomáhá žákům a studentům identifikovat se se školou, koordinuje jednotlivé aktivity a vytváří pozitivní atmosféru ve škole. Tam, kde se tento koordinátor už dnes naučil spolupracovat s žáky i s učitelským sborem, se velmi osvědčil.

Ten druhý bod se týká volna pro vzdělávání učitelů. Je to můj pozměňovací návrh, který se vžil pod takovou zkratkou "sabatikl", který jsem avizovala a podrobně představovala ve druhém čtení. Mně je velmi líto, že jsem nedokázala přesvědčit školský výbor, aby podpořil tento návrh. Připomínky Ministerstva školství, které přicházely v tomto smyslu, vycházejí z předpokladů, že by tato instituce byla velmi nákladná, a hovoří řádově o miliardách korun. Ten předpoklad a rozvaha, kterou jsem měla k dispozici, musím říct, že vychází ze špatné úvahy, a to že učitelé budou čerpat toto volno všichni v jednom roce, navíc se předpokládá v té rozvaze, že se tak bude dít po dobu jednoho roku. Vzhledem k tomu, že ředitelé jsou lidé, kteří mají velkou zkušenost s personálními záležitostmi, s plánováním, není možné, aby tato situace nastala. Navíc se předpokládá, že přechodné období znemožní, aby se v jednom roce tyto prostředky takto zhmotnily, protože budou postupně nabíhat kurzy, budou nabíhat postupně nabídky pro učitele tak, aby mohli a dokázali vstřebat i to vzdělání, o které se jedná. Je to pozměňovací návrh, který je pod body B1 až B3.

Musím se ještě chvilku pozastavit u pozměňovacího návrhu, který se tváří jako kompromisní k mému pozměňovacímu návrhu, a to je pozměňovací návrh pana poslance Kořenka. Tam je požadavek na nenárokovost volna pro vzdělání učitelů. Je to požadavek, který jde proti systému, který buduje současné vedení Ministerstva školství tím, že se snaží sjednotit vzdělávací politiku v České republice. Nenárokovost by způsobila nepochybně výkladovou nejasnost a pravděpodobně by vedla k tomu, že by učitelé v jednotlivých krajích, v jednotlivých obcích a v jednotlivých školách se cítili zvýhodněni. Vzdělávání učitelů nemá být ani odměna, ani trest. Má to být legitimní možnost, kterou mohou čerpat. A pokud není nároková, tak ztrácí smysl.

Chtěla bych podotknout, že jsem přesvědčena, že přijetí tohoto volna by v sobě zahrnovalo také velkou symboliku, kterou bychom podpořili prestiž našich učitelů. Stále mluvíme o učitelích, prostřednictvím jichž chceme působit samozřejmě na naše děti. Mluvíme o učitelích, ale hlasovat budeme o dětech. O našich dětech. Chceme, aby naše děti měly učitele kvalifikované, motivované a spokojené.

Novináři se mě ptali, zda podpořím tuto novelu v případě, že neprojde můj pozměňovací návrh. Já odmítám kšeftovat s budoucností školství a jsem připravena navzdory tomu podpořit tuto novelu. Zůstane možná trocha lítosti nebo hořkosti, ale jsem přesvědčená, že to semínko naděje, že by učitelé mohli získat legitimní prostředek pro získání volna na sebevzdělání, už tady existuje a vyklíčí a vyroste možná v budoucí době v dalším volebním období. A musím říct, že by mi nevadilo, kdyby si to osvojili třeba sociální demokraté. Znovu opakuji, budeme hlasovat o novele, ale rozhodujeme o dětech. O našich dětech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, myslím si, že tato norma je důležitá a že zapadá celkově do toho, co si vládní koalice předsevzala pro toto volební období. Když jsme začínali, tak jsme věděli, že jeden z podstatných problémů je v českém školství právě regionální školství, tedy školství od mateřských školek po střední školy a učiliště, a věděli jsme, že základním problémem, který musíme vyřešit, je zlepšení jeho financování. Zároveň bylo jasné, že v tom stavu, jak jsou nastaveny všechny mechanismy z předchozích let nebo desetiletí, tak nestačilo jenom přisypat peníze. Shodli jsme se, když jsme vytvářeli program koaliční vlády, na dvou částech, které je pro to přidávání financí udělat, to je změnit financování škol a odstranit mechanismy, které účelově nutily školy jenom do optimalizace počtu studentů, a druhá věc je zlepšit platy učitelů a s tím souvisí zavedení kariérního řádu. Oba tyto prvky byly nesmírně podstatné pro to, aby daly strukturu, do které se ty přidané peníze dají dát s aspoň minimální zárukou, že nedojde k tomu, že se rozplynou v neefektivitách systému.

Nemyslím si, že normy, které přijímáme, jsou dokonalé v tom smyslu, že na ně nebude nutné sahat, a samozřejmě v okamžiku, kdy zaznívají výhrady, že bude potřebná jejich novelizace v nějaké dohledné době, tak je na tom možné spatřovat dosti oprávněného. Nicméně například zde u kariérního řádu se jedná o zavádění systému, který zde zhruba dvacet let chyběl. Neustále se o něm mluvilo, a jestli se má vůbec něco měnit, tak k tomu musíme dát ten základ, že je tam aspoň tady ta základní struktura, a poté můžeme dolaďovat další detaily.

Systematika toho, jak jsou učitelé odměňováni, je podle mého názoru přímo související s tím, aby bylo možné výrazným způsobem v blízké budoucnosti zvýšit platy učitelů a dostat se z toho, co mezinárodní statistiky ukazují zcela jasně, že naši učitelé, pokud odhlédneme od škol vysokých, tak naši učitelé tam, kde jsou odměňováni podle zákona o platu, čili v regionálním školství, jsou hluboce podfinancováni, a mimo jiné chybí systém, který by navazoval jejich platy na systematické zvyšování kvalifikace. Toto tento zákon přináší. Přináší ho na konci tohoto volebního období. Nicméně tohle není možné vyčítat paní ministryni Valachové jako spíš tomu, co za sebou nechal její předchůdce. Tam vzniklo podle mého názoru podstatné zpoždění.

Tolik k tomu, kde se shoduji s pohledem, že je to norma významná. Zapadá do toho, co jsme si jako vládní koalice předsevzali a co také plníme.

Tam, kde bych nesdílel tak úplně nadšení, to jsou ta konstatování o tom, jak při vzdělanosti zvyšujeme kvalitu školství a jak tohle bude znamenat významný posun. Myslím si, že ve školství je víc problémů, které nesouvisí jenom s kvalifikační strukturou učitelů a s tím, co tady teď bude dávat kariérní řád, a s výší jejich platů, ale že jsou tam i problémy, které jsou spojeny s žádoucí diverzitou celého školství, uplatňováním inovativních postupů a nutnou snahou v zájmu kvality školství vyvarovat se něčeho, co se dá označit jako jakési zabetonované vyjeté koleje těch standardních postupů, ze kterých se nedovolí uhnout bokem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP