(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr? (Kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 226 přihlášeno 160 poslanců, pro 139, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Hlasovali jsme všechny pozměňovací návrhy a můžeme rozhodnout o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Souhlasím s tímto konstatováním. S přednostním právem nyní pan předseda Mihola, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych chtěl požádat o pětiminutovou pauzu na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Eviduji tuto žádost. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně za vstřícnost, se kterou umožnila oddělené hlasování o návrzích pana poslance Klučky. Tím, že nebyl přijat návrh týkající se výluky ze soudního přezkumu, umožňuje to všem poslancům naší frakce podpořit tento návrh a poděkovat pánům Chovancovi a Klučkovi za zlepšení právního prostředí v této problematice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. A nyní v souladu s návrhem klubu KDU-ČSL přerušuji jednání do 12.16.

 

(Jednání přerušeno od 12.11 do 12.16 hodin.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 12.16 a my budeme pokračovat v přerušeném jednání této schůze. Poprosím, aby všichni poslanci zaujali svá místa v sále. Poprosím pana ministra. Ministry.

Využiji chvilky, abych přednesl omluvu pana poslance Jiřího Štětiny, který se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny od 13 hodin z osobních důvodů.

Jak konstatovala paní zpravodajka, o všech návrzích bylo hlasováno a nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 990, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 227, přihlášeno 160 poslanců, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, končím tento bod a předávám řízení schůze svému drahému kolegovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP