(Jednání pokračovalo v 11.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na tabuli máme 11.52, můžeme tedy pokračovat v jednání. Ještě vyčkáme, protože budeme potřebovat zcela určitě stanoviska pana ministra vnitra. Já vás tedy poprosím, abyste se usadili na svých místech. Eviduji žádost o odhlášení, které vyhovím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Nyní poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim vždy sdělila stanovisko. Pro úplnost bych dodal, že jsem vzal na vědomí, že ve čtyřech případech v rámci faktických poznámek byla navrhována změna procedury. Považuji za vhodné, aby tuto změnu někdo navrhl, abychom o ní hlasovali. Nyní předávám slovo paní zpravodajce.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji, pane místopředsedo.

Výbor pro bezpečnost projednal návrhy, které zazněly ve druhém čtení, a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení pozměňovací návrhy, jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 990/2 podle procedury. Nejprve návrhy pod písmenem A, tedy návrhy výboru pro bezpečnost přijaté jeho usnesením č. 151. Za druhé pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který je označen písmenem B. Za třetí pozměňovací návrhy poslance Klučky, které jsou označeny písmenem C, a konečně hlasování o návrhu zákona jako celku.

Ale i já jsem zaznamenala v rozpravě opakované požadavky na oddělené hlasování návrhu pana poslance Klučky. Pokud tento názor ve Sněmovně převládá a rozhodne o tom Sněmovna hlasováním, jsem připravena předkládat proceduru s touto úpravou.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda ODS, který zřejmě navrhne tento postup. (Hlasy ze sálu: Není předseda ODS, ale klubu.) Klubu ODS. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pozor, pozor, pane místopředsedo. (S úsměvem.) Nic takového. Jenom klubu. Ne jenom - předseda klubu, na to jsem pyšný.

Já plním formální povinnost, co jsem avizoval. V obecné rozpravě navrhuji změnu procedury tak, abychom u pozměňovacího návrhu pana poslance Klučky hlasovali po jednotlivých částech.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Opět předávám slovo paní zpravodajce. Poprosím, aby byla u pultíku.

 

Myslím, že teď bude ideální čas, abychom hlasovali o této změně procedury. Tedy, kdo souhlasí s tím, aby byly jednotlivé pozměňovací návrhy pana poslance Klučky hlasovány jednotlivě.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 209. Přihlášeno 153 poslanců, pro 137, proti 8. Tento návrh na změnu procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Takže doporučuji hlasovat nyní o proceduře, jak ji doporučil výbor pro bezpečnost, s úpravou, kterou jsme přijali předchozím hlasováním.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: V tom případě vyhovím tomuto návrhu. Nic mu nebrání. Ještě jednou tedy budeme hlasovat o upraveném znění procedury, jak byla přečtena paní zpravodajkou se změnami, jak jsme je přijali.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 210. Přihlášeno 158 poslanců, pro 147, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji. Dalším hlasováním tedy už rozhodneme o pozměňovacích návrzích. Nejprve o pozměňovacích návrzích označených písmenem A, tedy návrzích výboru pro bezpečnost. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Kladné.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 211. Přihlášeno 159 poslanců, pro 156, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Následně rozhodneme o pozměňovacím návrhu označeném písmenem B. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Hovorky. Výbor pro bezpečnost nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 212. Přihlášeno 159 poslanců, pro 41, proti 95. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: V souladu se schválenou procedurou nyní budeme hlasovat odděleně o návrzích pana poslance Klučky pod písmenem C.A až C.N. Nejprve o písmenu C.A. Týká se změn zaměstnaneckých karet. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 213. Přihlášeno 158 poslanců, pro 100, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Následuje hlasování o písmenu B v rámci bodu C pana poslance Klučky k osobnímu podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu. Stanovisku výboru je doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP