(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli již není nikdo další písemně přihlášen do rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rámci rozpravy. Jestliže ne, rozpravu končím a ptám se, zda má zájem o závěrečné slovo pan ministr a poté paní zpravodajka. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady v té debatě padlo mnoho informací, otázek, řekl bych i některých polopravd. Tak mi dovolte stručně reagovat.

V úplném úvodu bych si dovolil poděkovat vaším prostřednictvím panu kolegovi Klučkovi za spolupráci nejenom na této normě, ale i na mnoha jiných. Sami jste viděli z jeho vystoupení, že to je člověk, který je vysoce fundovaný a velmi hluboko ponořený do této problematiky. A jsem velmi rád, že ustál ten mediální lynč, který přišel s tímto návrhem za to, že si dovolil mít názor. A to je přece to, čemu musíme bránit. Pokud dovolíme a dopustíme, aby se poslanci Parlamentu České republiky báli projevit své názory, tak kam to dojde? Jediné, co ho snad minulo, je vylepení na autobusu.

V těch ostatních otázkách... Kvasiny, Plzeň, když se podíváte na ta čísla, je zjevné, že tam dochází a docházelo k nárůstu přestupků ze strany cizinců a je potřeba to řešit. Jeden příklad z Plzně během jednoho víkendu: jedno znásilnění, jedna rvačka s Policií České republiky a jeden cizinec otevřel dvanáct aut krumpáčem. A mně je jedno, jestli to páchá cizinec, nebo občan České republiky. To je naprosto jedno. My nemůžeme prohrát ten souboj o ulici. My nemůžeme ukázat občanům České republiky, že tyto přestupky neřešíme. Pokud to uděláme, tak jediný, kdo to vyhraje, budou populisté a fašisté. A to si přece nemůžeme dovolit. Proto ty věci řešíme.

Otázka zaměstnávání a kauza, tzv. kauza Rohlík a ty následující věci, které se děly. Policie České republiky to řešit prostě bude. A podnikatelé si musí uvědomit, že musí dodržovat mantinely, které český právní řád v současné době nastavil. Není možné to obcházet, není možné to zneužívat a není možné obcházet nejenom české a evropské právo, což se tady děje. V současné době na území České republiky působí některé polské a jiné agentury, které sem dovážejí cizince mimo rámec českého a evropského práva. A my to nenecháme prostě být. Nemůžeme.

Co se týká podnikatelů. Já jsem velmi rád, že tady podnikatelé podnikají, že mají velmi dobré výsledky, ekonomice se daří. Je tu velmi nízká nezaměstnanost. Ale všichni víme, že zhruba podle sociologických průzkumů necelá tři procenta lidí nebudou chtít nikdy pracovat, tzn. ta míra nezaměstnanosti, která tu dnes je, je daná i tím, že část lidí prostě pracovat nechce. Na druhou stranu prioritou každého podnikatele je rozvoj a zisk. Proti tomu stojí stát se svými zájmy o jakémsi udržitelném rozvoji, sociálním smíru, bezpečnosti. A tady ty pohledy se musí prolnout a musí být vyvážené. Já jsem byl velmi rád, když jeden zaměstnavatel z Ústeckého kraje před několika málo dny velmi důrazně vyzval agentury, které mu dodávají zaměstnance z jiných zemí, aby nepáchaly přestupky. Byly to přestupky městské hromadné dopravy v tom městě. A sami zaměstnavatelé, a zaplať pánbůh za to, si uvědomují, že ti lidé, kteří nosí jejich logo na montérkách nebo na saku nebo na čem, pokud přestupky páchají, zaměstnavatelům dělají škodu na imagi. Oni vynakládají stovky milionů mnohdy na reklamu a na marketing a takový jeden exces jim naprosto zboří image té firmy. A já s těmi zaměstnavateli chci debatovat. To je náš společný zájem z mého pohledu. Nic víc, nic míň.

Ke kolegu Zlatuškovi. On říkal vaším prostřednictvím, že jsem sám sebe pochválil. No, mně už je 47 a pochopil jsem, že co si sám neudělám, to nemám, pane poslanče. Ale toto nebyla chvála sama sebe. My jsme pomohli panu poslanci Klučkovi připravit ty návrhy, ale samozřejmě viděli jste sami, že tento poslanec je velmi fundovaný a velmi hluboko v té problematice. Určitě tu neslouží jako nástroj Ministerstva vnitra. My jsme rádi, že se toho ujal. A za těmi návrhy, které tady zazněly, stojíme.

Když se podíváte na debatu o soudním přezkumu. Tady zazněla jedna zásadní věc z úst pana poslance Klučky. Tady přece prvoinstanční rozhodnutí je přezkoumatelné nezávislou komisí. Nezávislým orgánem, o kterém ten zákon hovoří, který je tady ustanoven. A lidé mají šanci se odvolat k rozkladové komisi a ta v jejich věci udělá rozklad. Jsou tam zástupci neziskového sektoru, ombudsmanky a dalších lidskoprávních subjektů. To znamená, to je první přezkum, který v té věci probíhá. Pokud budeme dál trvat na soudním přezkumu, tak se celý ten proces výrazně zpomalí. Ale výrazně zpomalí. A já jsem tady uváděl příklad zločince, kde stát potřebuje zasáhnout. Samozřejmě si vážíme každého lékaře, každé zdravotní sestry, každého vědce, každé kvalifikované pracovní síly, která sem přichází a má zájem se v České republice integrovat. Prosím pěkně, my nejsme xenofobní národ. Obyvatelé České republiky přibývají. A přibývají právě díky migraci - z řad Ukrajinců, Vietnamců a dalších národů. Ale my chceme, aby tady byla jasná pravidla. Pro všechny. Pro Čechy i pro cizince. Jasná vymahatelná pravidla. A aby u lidí, kteří nadužívají a využívají mezery v zákoně, se ty mezery prostě zmenšily, nejlépe odstranily. To je důvod těch návrhů.

Jestli se bude hlasovat o návrzích pana kolegy Klučky odděleně, já avizuji, že u všech bude kladné stanovisko ministra a ministerstva a klidně odděleně hlasujme. Byla by velká škoda, aby ta norma neprošla. Myslím, že je potřebná.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se paní zpravodajky, zda má zájem. Nemá zájem o závěrečné slovo.

Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. (Nesouhlas v plénu.) Omlouvám se.

Nyní bych ještě rád do protokolu uvedl, že pan poslanec Okamura se omlouvá až do konce pracovního dne z pracovních důvodů.

A v tuto chvíli tedy uděluji patnáctiminutovou přestávku, tak jak bylo navrženo panem předsedou klubu ODS. Takže přerušujeme do 11.52 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP