(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Četař absolvent!

Já jsem chtěl říct jenom drobnost. Myslím si, že je známo, že věnuji dost pozornosti bezpečnosti, ale pokud začneme tu bezpečnost nadřazovat Ústavě, tak jsme s těmi teroristy prohráli. Pokud to chceme udělat tak, aby to bylo ústavně konformní, tak se ale napřed musíme bavit o změně Ústavy. A já jsem na tu Ústavu přísahal, takže ode mě nemůžete čekat, že něco takového podpořím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Tím jsme měli vyčerpány faktické poznámky. A nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já vítám, že návrh a částečně i návrh pana poslance Klučky posiluje bezpečností prvky v rámci migračního procesu. Určitě lze souhlasit s tím, že se musíme vyrovnat se situací, kdy se cizinec nedostavuje k výslechu, kdy nepředkládá originály dokladů, na tom máme bezpochyby trvat. Určitě máme mít dostatečné lhůty k projednání žádostí. Nesmíme být tlačeni tak, aby žádosti nebyly řádně projednány. Určitě máme podle mého názoru podporovat dobrovolné návraty u neúspěšných žadatelů o azyl. To jsou také návrhy pana kolegy Klučky.

Z čeho však nesmíme ustoupit, je ústavní princip možnosti přezkoumat správní rozhodnutí. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že chceme žít v právním státě. A ve chvíli, kdy to uděláme v jednom případě, tak přijde zase nějaký další příklad, kdy by nás to vlastně zdržovalo, kdyby nás přezkum u soudu zdržoval? Toto je opravdu základní princip právního státu a já jsem přesvědčena, že z tohoto nesmíme ustupovat.

A pak musím říct, že mi na návrhu vadí ještě jedna věc, a vadí mi hodně. A to je přístup této vlády k našim podnikatelům. I v této oblasti. V jaké jsme situaci? Statisíce lidí jsou na úřadech práce. Pobírají dávky a někteří z nich ještě pracují načerno. Tato vláda s tím neudělala vůbec nic. Vůbec nic. A dokonce ještě ta opatření, která předchozí pravicová vláda měla, tak zrušila. Možná to je populární pro vaše voliče. Ale je to smrtící pro naše podnikatele. A ve chvíli, a těch příběhů je mnoho, kdy podnikatelé opravdu velmi často, a mně to vyprávějí, se snaží přijít na úřad práce, získat všechny kontakty na nezaměstnané ve svém regionu, oni sami na vlastní náklady je osloví, požádají je, nabídnou jim práci, desítky, možná desítky, někde i jednotky se vůbec ozvou. Výsledkem je, že pouze jednotlivci vůbec nějakou práci přijmou. Naši podnikatelé opravdu v tuto chvíli hledají desetitisíce pracovních míst. A my všichni víme, že to nesmíme spojovat s tím, co se odehrávalo zejména v roce 2015 v Evropě. To není řešení situace na trhu práce. Ale myslím si, že máme velkou šanci bez bezpečnostních rizik získat zaměstnance z Ukrajiny. Ještě pořád. A naši podnikatelé to opravdu potřebují.

My nesmíme snižovat bezpečnostní laťky, i ty si musíme dobře prověřovat. Ale reakce vlády na nedostatky na trhu práce je mimořádně pomalá a nesmírně nedostatečná. Opravdu, takovýmto způsobem to nejde. A spojovat Kvasiny a Plzeň s bezpečnostními problémy je myslím velmi nepatřičné. Protože když se podíváte na data, tak v Kvasinách a v Plzni z velké části pracují ti, kteří jsou občany členských států Evropské unie.

Jsem přesvědčena, že pokud nepomůžeme našim podnikatelům, a některé návrhy pana kolegy Klučky jdou proti nim, tak oni zkrátka přijdou o zakázky, nebudou k nám přicházet investoři, nebudou odvádět daně, nebudou zkrátka odvádět sociální pojištění a bude to mít velmi negativní dopady na náš hospodářský růst. Ano, my musíme posilovat bezpečnostní prvky v rámci migračního procesu, to je naprosto v pořádku. My musíme vědět, kdo k nám přichází. Ale na druhou stranu nesmíme porušit ústavní principy a nesmíme jít proti našim podnikatelům, protože obojí by se nám hrubě vymstilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Omlouvám se, že zdržuji to jednání, nicméně chci připomenout, že se nacházíme v přechodu ekonomiky do informační společnosti, že jsme ve fázi, kdy řešíme Průmysl 4.0. Řešíme robotizaci a další věci, které souvisejí s tím, že se bude nahrazovat lidská práce počítači a roboty. Máme na trhu mezi 380 až 400 tisíci nezaměstnaných, takže trošku nerozumím tomu, co tady padá za argumenty, a trošku se ztrácím i v tom, kdo je vlastně napravo a kdo je nalevo. Takže děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Jenom bych reagoval na paní kolegyni Langšádlovou, která teď zde hovořila třeba o automobilce. Ono zde pracuje mnoho Ukrajinců, buď na pracovní vízum, které jim bylo uděleno pro Polskou republiku, což u nás je nepřípustné, anebo pracují nejenom Ukrajinci, ale i další občané bývalého Sovětského svazu na falešné pasy. Ať Polska, Rumunska, Bulharska, dokonce už i Maďarska. Ono by chtělo o této problematice něco více a hlouběji vědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si připomenout svoje vystoupení z doby zhruba před dvěma lety, kdy jsem od tohoto pultíku navrhovala, abychom pečlivě vážili příchod každého a zvažovali a přinutili příchozí k tomu, abychom dosáhli toho, že budou identifikovatelní. Uplynuly dva roky. Já to připomínám jenom z toho důvodu, a děkuji panu poslanci Klučkovi za ty jeho pozměňovací návrhy, velice mu za to děkuji, připomínám to jenom z toho důvodu, že uplynuly dva roky a chtěla bych vědět, kolik sem za tu dobu přišlo těch, o kterých nevíme vůbec, ale vůbec nic. Dva roky uplynuly!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní s řádnou přihláškou do rozpravy pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení páni ministři, vážení kolegové, vážené kolegyně, já se přiznám, že příliš nerozumím zápornému stanovisku garančního výboru k mému pozměňovacímu návrhu pod písmenem B, který v podstatě nechtěl nic jiného než to, že v případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů předloží na požádání doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území. Toto je současné ustanovení zákona, současně platné ustanovení zákona. A já jsem jenom navrhl, aby se to "na požádání" vyškrtlo. To znamená, aby automaticky vždycky musel předložit doklad s dokladem o cestovním zdravotním pojištění. Takže doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu pobytu na území České republiky, aby se to předkládalo. Je to v podstatě ochrana jak českých poskytovatelů zdravotní péče před tím, že ten dotyčný cizinec případně to pojištění nemá zaplacené a oni potom vymáhají nedobytné pohledávky za úhradu zdravotní péče, která byla poskytnuta. Ale na druhou stranu je to samozřejmě ochrana i toho člověka samotného. To znamená, že on, pokud dojde k nějakému úrazu nebo vážné nemoci, má to pojištění zaplacené, uhrazené a péče je mu řádně poskytnuta, může ji řádně čerpat. Z těchto důvodů si myslím, aby můj pozměňovací návrh pod písmenem B byl přijat. Je to v zájmu jak poskytovatelů péče, tak i samotných cizinců.

Děkuji za podporu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP