(10.50 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já bych se chtěl ohradit proti tomu, aby každý, kdo přijde s nějakým návrhem, který má zvýšit naši bezpečnost, byl označován za populistu. Já si myslím, že v současné době je ta atmosféra ve společnosti taková, že spíš ti takzvaní populisté jsou ti, kteří projevují nějakou odvahu se ozvat.

Chtěl bych říci jednu věc. Já pro ten pozměňovací návrh pana Klučky z většiny, z větší části budu hlasovat, a to z jednoho důvodu. On je to takový instrument. Víte, my jsme teď na vrcholu ekonomického cyklu. My potřebujeme spoustu zaměstnanců. Ovšem zcela zákonitě přijde i období recese, období, kdy u nás té práce tolik nebude, a potom, jak ukazuje zkušenost, tu zkušenost tady z minulosti máme, těžko budeme dostávat ty lidi od nás pryč. Budou to lidé, kteří budou odčerpávat naše sociální dávky, budou to lidé, kteří se budou, když nebudou moct jinak, živit třebas i nelegálním způsobem. Připouštím, že vlastně ten pozměňovací návrh zahrnuje některá ustanovení, která jsou na rozhraní řekl bych se současnou praxí Ústavy. Proto bych doporučoval, abychom tato ustanovení nepřijímali. A doporučoval bych, a doporučím to vlastně v podrobné rozpravě, abychom nehlasovali ten pozměňovací návrh en bloc, ale abychom ho hlasovali po jednotlivých článcích, po jednotlivých částech.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktická poznámka, pan předseda klubu ODS Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně nijak nevadí faktické připomínky mých kolegů a kolegyň. Nicméně pokud každý z vás má potřebu říct, jak bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Klučky, tak vás upozorním na odstavec jednacího řádu, kde na to myslí. Můžeme navrhnout hlasování po jménech, vylosujeme si, kdo začne, a pak abecedně budeme říkat "ano" nebo "ne". Pokud byste to navrhli, tak navrhuji, ať to děláme o každé části tohoto návrhu pana poslance Klučky. Myslím, že jich je deset, tak to dvatisícekrát zazní "pro návrh" nebo "proti návrhu". Ti, kteří jste to ještě nezažili, ostatní vyjádření jsou nepřijatelná.

Nicméně mám prosbu na pana předsedajícího, aby po ukončení rozpravy a po závěrečných slovech pana ministra a paní zpravodajky, pokud budou, vyhlásil patnáctiminutovou přestávku na poradu našeho klubu před zahájením hlasování. Nechci to dělat teď, chci nechat normálně proběhnout rozpravu, závěrečná slova. Myslím si, že 15 minut není žádný dlouhý čas. A pak bychom mohli přistoupit k samotnému hlasování. Podporuji ten návrh, který zazněl, a vím, že ho musí podat někdo, až se bude projednávat procedura, abychom v případě návrhu pana poslance Klučky hlasovali o jednotlivých částech zvlášť. Pokud to chce někdo podpořit, může být desetkrát pro, pokud chce být někdo proti, může být desetkrát proti. A my, kteří chceme část podpořit a část ne, tím dostaneme tuto možnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Žádost beru na vědomí a jistě jí bude vyhověno. O proceduře rozhodneme na správném místě.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Janulík, poté paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tedy na margo těch předřečníků chtěl říct, že jsem končil jako major. Takže jako hodnostně vyšší vás prosím, pojďme už hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak to byla krátká faktická poznámka. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Černoch.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Pane místopředsedo, já předpokládám vaším prostřednictvím, že váš pan kolega, stranický kolega Hájek, umí číst a že dobře slyší. Takže samozřejmě, že jsem oslovovala pana profesora Zlatušku vaším prostřednictvím. Myslím, že to slyšeli všichni. Takže pokud pan kolega Hájek není úplně senilní, tak se mi omluví. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za faktickou poznámku paní poslankyni. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Pane předsedající, první důstojník, děkuji. (Smích v sále.) Jenom bych chtěl doplnit, že by bylo dobré, kdyby se vyjádřil pan poslanec Klučka, jehož návrh se bude hlasovat, zdali souhlasí s tím, aby to bylo rozděleno na body. Já si osobně myslím, že by bylo dobré, pokud by se hlasovalo také o těch jednotlivých částech zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec je již přihlášen do řádné diskuse a po smršti faktických poznámek konečně přichází řada na přihlášeného pana poslance Martina Plíška, kterému tímto dávám slovo. Poté s přednostním právem pan ministr Chvojka.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, takhle to tady asi už bude stále, že vlastně rozprava začne faktickými připomínkami a faktickými poznámkami. Já bych také na úvod chtěl za poslanecký klub TOP 09 požádat, aby se o návrzích pana poslance Klučky hlasovalo zvlášť po jednotlivých věcných tématech, protože jsou tam zcela rozdílné návrhy, které se týkají různých věcí. My jsme připraveni velkou část těch návrhů, které tam jsou, podpořit. Nebudu tady kritizovat, že 22 stránek připomínek bylo zpracováno Ministerstvem vnitra a předloženo až na výboru bez nějaké náležité diskuse. To není meritum mého vystoupení. To se koneckonců ve volebním roce bude stávat, že hlavně vládní poslanci budou předkládat od svých vládních ministerských kolegů své návrhy.

Nicméně já se chci zastavit u těch pozměňovacích návrhů, které z mého pohledu jsou protiústavní a odporují našim mezinárodním závazkům. A neříkám to jenom já. Nebudu se odkazovat na autority, které to konstatovaly, ale jednu tady zmíním, což je pan předseda Nejvyššího správního soudu pan doktor Baxa, který jasně konstatoval, že omezení soudního přezkumu rozhodnutí o pobytu cizinců by bylo protiústavní. A kdyby čistě náhodou tento pozměňovací návrh tady byl schválen, tak se stejně cizinec domůže u mezinárodních a evropských soudních autorit svého práva a Česká republika by si utrhla ostudu. To, předpokládám, my, co jsme přísahali na to, že budeme dodržovat Ústavu a ostatních zákony, nebudeme chtít připustit. Takže ty části té novely, které se týkají omezení soudního přezkumu, a ty, které také budou bránit pružnému zaměstnávání cizinců i z třetích zemí při jejich nedostatku na českém pracovním trhu, my skutečně nemůžeme podpořit, stejně jako ty sankce, které jdou nad rámec současných pravidel.

V závěru chci konstatovat a zeptat se pana ministra, jestli konzultoval ty pozměňovací návrhy s Evropskou komisí, protože mně před chvílí přistál v mailu dopis Evropské komise z direktorátu pro spravedlnost a ochranu spotřebitele, který jasně říká, že ty body, které se týkají občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků, cizinců s trvalým pobytem a vyloučení přezkumu, nejsou v souladu s unijním právem Evropské unie, a předpokládám, že samozřejmě předchozí notifikace vzhledem k tomu, že jde o pozměňovací návrh, nebyla udělána. Ale jestli tady existuje jasné stanovisko po konzultaci Evropské komise, že ty části, které se týkají tedy soudního přezkumu, ty části, které se týkají smíšených rodin ve vztahu k občanům Evropské unie a příslušníků třetích zemí, to znamená občanů Evropské unie a příslušníků třetích zemí, jsou v rozporu s unijním právem, to stanovisko tady mám a samozřejmě mohu ho Ministerstvu i tady panu ministrovi poskytnout, tak si myslím, že i proto bychom tyto části návrhu pana poslance Klučky neměli schvalovat.

A také se přikláním tedy k tomu, abychom hlasovali zvlášť po těch jednotlivých bodech. My jsme skutečně připraveni velkou část návrhu podpořit, ale z logiky věci nemůžeme hlasovat pro protiústavní věci a pro věci, u kterých už teď Evropská komise avizuje, že jsou v rozporu s unijním právem. Mezinárodní závazky, evropské závazky a Ústava České republiky pro nás musí platit i ve volebním roce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Máte slovo, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP