(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní profesorka Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, problém, který tady diskutujeme, má zhruba tři roviny - protože mám jenom faktickou připomínku, tak budu stručná: právní, ekonomickou a politickou.

Začnu tou politickou. Samozřejmě že jsou to laciné a poměrně snadné hlasy, protože naši občané se obávají o svoji bezpečnost, a já se jim ani moc nedivím, když se podívám na hranice. Ale odkážu na projev své předřečnice paní poslankyně Bebarové Rujbrové, která tady velice dobře upozornila, že i teď už máme naše předpisy, které upravují vstup cizinců, přísné a dostatečné. Čili ta potřeba za současné situace z hlediska politického tady není, pokud pomineme oblast získávání přízně svých potenciálních voličů.

Ta oblast právní, která je mi nejbližší, ta je úplně jasná. Proto nemůžu zvednout ruku pro něco, co může opravdu přistát a úspěšně být i potom řešeno Ústavním soudem v tom smyslu, že bude to příslušné ustanovení - hovořím o pozměňovacím návrhu pana poslance Klučky - zrušeno. Pochopitelně že jsem stejného názoru, zejména pokud jde o zrušení možnosti soudního přezkumu v určitých věcech.

A ta třetí, ekonomická rovina, tady se odvolám a podporuji to, co řekl můj kolega pan poslanec profesor Zlatuška. Protože to ohrožení, kterého docílíme touto novelizací, je poměrně reálné a obávám se, že budeme těžko potom vysvětlovat zaměstnavatelům, proč jsme učinili tento krok, když ho nebylo nutné učinit.

Čili politicky, právně i ekonomicky velmi kontroverzní pozměňovací návrh, pro který nezvednu ruku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Chalupa. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych vás chtěla poprosit, abyste nám tady nezaváděl nové praktiky. Nic proti akademickým titulům, ale akademický titul profesor tady má celá řada poslanců a přijde mi nepatřičné, že tak oslovujete pouze paní kolegyni Válkovou. Takže bych poprosila, abychom skutečně tady dodržovali to, že se oslovujeme poslanec, poslankyně, případně u předsedů klubů nebo předsedů stran toto oslovení. Nezavádějte nové praktiky.

Ale přihlásila jsem se proto, abych se naopak zastala pana kolegy Klučky a abych panu Zlatuškovi možná připomněla, že jednací řád, podle kterého projednával výbor pro bezpečnost tento bod, nebyl porušen. My jsme měli na výboru pro bezpečnost tento návrh včas, v termínu... (Řečnici ruší hlasitý hovor na tribuně.) Jako v pubertě. (Pobavení v sále.)

Měli jsme tento návrh včas, projednávali jsme ho dostatečně dlouho, byli tam přítomni i zástupci různých organizací, takže není pravda, že jste tady obvinil pana kolegu Klučku, prostřednictvím pana místopředsedy, že by nebyl dodržen legislativní proces. Výbor pro bezpečnost pro tento návrh pana poslance Klučky hlasoval všemi hlasy kromě hlasu paní kolegyně Bebarové Rujbrové. Takže i členové ANO hlasovali pro návrh kolegy Klučky. A nezlobte se na mě, ale pokud přítomní členové - přítomní členové, nemůžu za to, že paní Válková zrovna nebyla přítomna - přítomní členové pro to hlasovali všichni kromě paní Bebarové Rujbrové.

Ale k tomu samotnému návrhu. Pokud tady někdo zpochybňujete poslaneckou iniciativu, tak ji zrušme. A možná si tam dejte, že naopak tady bude mít zákonodárnou iniciativu organizace, jako je Hospodářská komora nebo Rekonstrukce státu nebo Transparency International místo nás. Skutečně tohle chcete? Já tedy ne. Takže já nemám sebemenší problém návrh pana kolegy Klučky podpořit, protože tady nedošlo k žádnému pochybení z jeho strany. Řádně předložil návrh, který jsme měli možnost -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, já jsem vám prodloužil ten čas, protože jste byla vyrušována, ale už ten čas k faktické poznámce asi uplynul.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Takže já jsem se jenom chtěla ohradit proti tomu, že jsme nepostupovali na výboru pro bezpečnost lege artis.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za faktickou poznámku. Sypu si popel na hlavu, ale nebyla to jenom paní kolegyně Válková, oslovil jsem taky pana kolegu Zlatušku. Je to silnější než já, budu si to pamatovat.

Nyní přečtu několik omluv. Pan poslanec Ladislav Okleštěk se omlouvá z pracovních důvodů z dnešního jednání, pak čtu omluvu pana ministra obrany Stropnického od 11 do 12 z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Bebarová Rujbrová od 12 hodin z osobních důvodů a pan poslanec Herbert Pavera mezi 12.30 až 14.00 z pracovních důvodů.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Jinak pro pana řídícího schůze, moje poslední hodnost, kterou jsem měl, byl kapitán, tak kdybyste mě chtěl oslovovat, tak můžete takhle. (Pobavení.)

Pokud jde o záležitost té novely, tak já se plně hlásím k tomu hlasování na výboru pro bezpečnost. Nesouhlasím s panem kolegou Zlatuškou, že jde o hypotetické hrozby. V žádném případě, mezinárodní situace, viděli jsme to ráno, se opět zhoršuje. Máme problémy s Tureckem. A bavíme se o nelegálních migrantech nebo nelegálních lidech. Nemyslím si a neberu argument, že naši zaměstnavatelé nebudou mít zaměstnance. Až si tady poradíme s těmi dávkami a jinými věcmi, tak zaměstnanců bude dost, našich, českých. Takže já budu hlasovat pro tu novelu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času, pane kolego. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem velmi pozorně poslouchal kolegyni Černochovou a sama prokázala, kolegyně Černochová, že taky není neomylná. Ona ve svém vystoupení oslovila pana poslance Zlatušku, ale nikoli prostřednictvím pana předsedajícího. (Rozruch v sále.) Takže když se vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího podívá do stenozáznamu, určitě pozná, že také pochybila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Eviduji vaši faktickou, ale poprosím tedy pořadí. Mezitím zkontrolujeme ten stenozáznam. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych paní poslankyni Černochové samozřejmě to přímé oslovení prominul, kdyby mě oslovila pane profesore, ale nic se nestalo.

V každém případě bych se tady chtěl zastavit u toho - neobviňoval jsem nikoho, že by něco neudělal v rámci těch mantinelů, které poslanci mají ve výborech. Říkám, že pokud Ministerstvo vnitra připraví nějakému poslanci takovýhle velký návrh s takovýmito dopady, bylo by korektnější, aby přicházel standardní cestou, se standardním připomínkovým řízením.

A co se týče kolegy Chalupy, o tom, jak budeme mít ty spousty zaměstnanců. No to souvisí s tím, že samozřejmě v okamžiku, kdy přijde na to, že pomíjíme tituly, pomíjíme kvalifikace, tak se můžeme tvářit, že i na vysoké školy a vědecké instituce z toho zahraničí dostaneme, když sem nedostaneme třeba ty nobelisty nebo oceňované profesory zvenku, tak tady budeme mít zástupy tuzemských pracovníků, kteří tam budou chodit z úřadu práce. Takhle ta situace nestojí. Také se nejedná o nelegální imigraci, ale jedná se o jejich rodinné příslušníky, děti, kteří jsou reálně znejisťováni postavením v okamžiku, kdy doprovázejí tyto pracovníky. Jestli myslíme vážně, že naše vysoké školy a vědecké instituce mají dělat mezinárodní výběrová řízení, a tím zlepšovat kvalitu, tak se bez tohoto prvku neobejdeme. A mluvím - jsem nejen profesor, ale zároveň působím jako děkan fakulty - mluvím z konkrétní zkušenosti z řady výběrových řízení, kde toto rozhoduje v tom, jestli k nám kvalitní pracovník nastoupí, nebo nenastoupí. Střílíme se tímto opatřením do vlastní paty kvůli hrozbám, které jsou oproti tomuhle minimální. (Předsedající: Čas, pane poslanče.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Soukup.***
Přihlásit/registrovat se do ISP