(10.20 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Pozor, nyní v 10. kroku hlasujeme o bodu C10, to je ten energetický zákon a systémové služby. Čili to je to rozdělení. Víme, o čem hlasujeme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální.) Výbor? (Stanovisko nebylo přijato.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 204. Přihlášeno je 169, pro 12, proti 106. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní v 11. kroku hlasujeme o návrzích D1 a D2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.) Výbor? (Stanovisko nebylo přijato.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 205. Přihlášeno je 169, pro 39, proti 24. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Když nebyl přijat, budeme hlasovat o návrhu A.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ne ne, budeme hlasovat o návrzích E1 a E2.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano, pardon, hlasujeme o návrzích E1 a E2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Ministr žádá o krátkou poradu. Jednání přerušeno na jednu minutu.)

Jak jsem byl informován, předchozí hlasování nemělo vůbec proběhnout, protože nebyl přijat návrh A31, ale vzhledem k tomu, že stejně ten návrh přijat nebyl, myslím tedy to hlasování o D1 a D2, tak to prohlásím za zmatečné hlasování a prosím pana zpravodaje, aby pokračoval.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Kolegyně a kolegové, já se vám za to omlouvám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, pane zpravodaji. Pan předseda klubu poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám. Jen bych poprosil, aby pan předsedající neudělal nějakou chybu. V návrhu procedury: nebude-li přijat návrh A31, jsou návrhy D1 a D2 nehlasovatelné. A31 přijat byl, čili návrhy D1 a D2 byly hlasovatelné, tím pádem všechno, co jsme provedli, bylo v pořádku a předsedající nemusí prohlašovat nic za zmatečné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Přeruším na pět minut jednání Sněmovny a prosím zpravodaje, aby si to vyjasnil s legislativou, abychom opravdu neudělali nějakou chybu. Takže budeme pokračovat v 10.29 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 10.24 do 10.29 hodin.)

 

Kolegyně a kolegové, uplynulo pět minut, je to jak z té pohádky. Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil, takže postup byl v pořádku. Budeme pokračovat. Pokud se nepletu, jsou to návrhy E1 a E2, pane zpravodaji. Je tomu tak. (Zpravodaj souhlasí.)

Jenom prosím ještě pana ministra vnitra, aby se dostavil do jednacího sálu, protože potřebujeme jeho stanovisko.

Takže návrhy E1 a E2. Prosím pana ministra o stanovisko. (Neutrální.) Pan zpravodaj? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP