(10.10 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, návrh procedury vzešel z jednání ústavněprávního výboru z jeho 83. schůze dne 23. března 2017.

Návrh procedury zní následujícím způsobem.

Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, podle sněmovního tisku 929/4, v následujícím pořadí.

1. Návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Byly předneseny.

2. Návrhy A.A1 až A.A32.

3. Návrhy A.B1 a A.B2.

4. Návrhy B1 až B4.

5. Dále návrh C1.

6. Návrh C2.

7. Návrh C3 až C6.

8. Návrh C7.

9. Návrhy C8 až C10.

10. Návrhy D1 a D2. Nebude-li přijat návrh A.A31, jsou návrhy D1 a D2 nehlasovatelné.

11. Návrhy E1 a E2.

12. Návrh F.

13. Návrh zákona jako celek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S tím, že ještě předtím bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhla opakování druhého čtení. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit. Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ještě bych měl k proceduře návrh, jak hlasovat. Mám tady návrh hlasovat o návrhu C10 zvlášť. C8 a C9 dohromady, C10 - to jsou systémové služby, energetický zákon zvlášť.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže deváté hlasování by bylo o návrzích C8 a C9 a jako desáté hlasování bychom hlasovali zvlášť C10.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: To je změna návrhu procedury, kterou přednáším.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k návrhu procedury. Pokud ne, tak bychom hlasovali o proceduře, jak ji pan zpravodaj navrhl a upravil, to znamená s odděleným hlasováním o C10.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 193. Přihlášeno je 170, pro 152, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Nejprve tedy rozhodneme o návrhu paní poslankyně Černochové. Navrhla opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 194. Přihlášeno je 170, pro 35, proti 78. Návrh přijat nebyl.

 

Prosím pana zpravodaje o jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano, děkuji. V prvním kroku budeme hlasovat o návrhu technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 195. Přihlášeno je 170, pro 143, proti 6. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o návrzích A.A1 až A.A32, to jsou návrhy ústavněprávního výboru ze sněmovního tisku 929/3.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 196. Přihlášeno je 170, pro 141, proti 4. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o návrzích A.B1 a A.B2. Týkají se služebního poměru. (Ministr souhlasí. Zpravodaj doporučuje.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 197. Přihlášeno je 170, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další, prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o návrzích B1 až B4. Týkají se datových schránek a povinnosti pro další osoby.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 198. Přihlášeno je 170, pro 13, proti 127. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme v pátém kroku hlasovat o návrhu C1. Týká se to zákona na ochranu ovzduší.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 199. Přihlášeno je 170, pro 27, proti 83. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní v šestém kroku budeme hlasovat o návrhu C2, který se týká veterinárního zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 200. Přihlášeno je 170, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní v sedmém kroku hlasujeme o návrzích C3 až C6. Týkají se samospráv obecních, krajských a hlavního města Prahy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Stanovisko nebylo přijato.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 201. Přihlášeno je 170, pro 92, proti 20. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní v osmém kroku budeme hlasovat o návrhu C7, který se týká změny zákona o návykových látkách, tedy i přestupků.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 202. Přihlášeno je 170, pro 142, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní pozor, budeme hlasovat devátý bod, to jsou návrhy C8 a C9 - energetický zákon.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Stanovisko nebylo přijato.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 203. Přihlášeno je 170, pro 128, proti 12. Tento návrh byl přijat. Další prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP