(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Já hlasuji s kartou číslo 61.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčastni na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně a členové vlády: pan poslanec Adam od 11.30 - zdravotní důvody, pan místopředseda Bartošek - zdravotní důvody, pan poslanec Bezecný - osobní důvody, pan poslanec Birke - osobní důvody, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Fiala - rodinné důvody, paní poslankyně Halíková - pracovní důvody, pan poslanec Holík - pracovní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Klaška do 10.30 - osobní důvody, pan poslanec Kolovratník - zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, paní poslankyně Maxová od 12.30 - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, pan poslanec Sedláček - pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, paní poslankyně Vostrá - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Babiš - zahraniční cesta, pan vicepremiér Bělobrádek od 14.30 z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, pan ministr Ludvík - pracovní důvody, pan ministr Pelikán - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - pracovní důvody.

Pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 69.

My bychom dnes měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, to jsou body 235, 242, 243, 244, 239 a 245, a v případě, že bychom tyto body projednali, tak bychom pokračovali body z bloku druhých čtení.

Mám tady přihlášku pana předsedy Sklenáka a prosím vás o klid. Pan předseda Sklenák bude asi navrhovat změny v pořadu schůze. Prosím. A po něm paní poslankyně Nohavová.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, dobré ráno, kolegyně a kolegové. Ano, dovoluji si navrhnout jednu drobnou změnu, a to abychom na příští úterý, které je tak nějak vyčleněno paní ministryni Marksové s jejími návrhy, zařadili ještě jeden bod, a to bod číslo 8, tisk 926, pojistné na sociální zabezpečení, a to před pevně zařazené body, tedy hned jako první bod v úterý příští týden. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Bod 8 jako první bod úterního jednání. Ano. Prosím paní poslankyni Nohavovou. Stahuje svůj návrh. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí v pořadu schůze. Pan předseda Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedo, vážení kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu na úterý 11. dubna po těch již zařazených bodech, a teď vlastně po tom bodu, co navrhoval kolega Sklenák, tak až po něm bod číslo 6, vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, čili zákon o ochraně památkového fondu, což je sněmovní tisk 666. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, je to tedy bod 6 po bodu 8. V případě, že bod 8 neprojde, byl by to první bod na úterním jednání Sněmovny. (V sále je velmi rušno.)

Pan poslanec Ondráček. Kolegyně, kolegové, prosím vás o klid. Prosím, usaďte se na svá místa. Prosím i předsedy koaličních klubů, aby případné porady vedli mimo jednací sál. Nebudu pokračovat, dokud nebude ve sněmovně klid.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, stejně jako já jste adresáty mnoha mailů, které dostáváte ve věci sněmovního tisku 1021. Je to návrh skupiny poslanců, kterým se má měnit ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Já bych vás v této věci požádal, abychom tento sněmovní tisk, který je jako bod 176, pevně zařadili na naše jednání příští týden ve středu 12. 4. jako 5. bod dopoledního jednání. Děkuji vám za podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě prosím pana předsedu Miholu.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Chci jenom upřesnit u svého návrhu prosby, že by to bylo po bodech paní ministryně Marksové, které jsou tam již pevně zařazeny. Aby nedošlo k nedorozumění. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Dále k pořadu schůze? Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat.

 

Nejprve návrh pana poslance Sklenáka, bod číslo 8 bychom zařadili jako první bod úterního, tzn. jednání 11. 4. jako první bod sněmovny.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 175, přihlášeno je 132, pro 96, proti 21, návrh byl přijat.

 

Pan předseda Mihola navrhuje bod 6 zařadit po bloku paní ministryně Marksové, tzn. za bod 75, také na úterý 11. 4.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 176, přihlášeno je 133, pro 100, proti 13, tento návrh byl přijat.

 

Pan kolega Ondráček navrhuje bod - a prosím o kontrolu z jeho strany - bod 176 zařadit na středu 12. 4. jako pátý bod.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné a prosím kolegu Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Moc se omlouvám, ale ten bod už je pevně zařazen. Jenom bych chtěl vědět, jestli toto znamená, že to původní pevné zařazení se ruší, nebo co to znamená, ten návrh. Ten bod, když se podíváte do seznamu, je středa 26. 4. čtvrtý bod po případných třetích čteních. Chtěl bych vědět, jestli to znamená, že je to ještě doplnění, nebo jestli je to zrušení tohoto pevného zařazení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, je to, pokud tento bod schválíte, tak automaticky ten bod, který je na 25. nebo 26. dubna, bude automaticky zrušen. Je to o tom, abychom nedostávali ty desítky, popř. i větší počty mailů, které jsou kolem tohoto sněmovního tisku, a mohli jsme ho projednat pokud možno v co nejbližším termínu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Rozumím tomu tak, že to je návrh na změnu pevného zařazení bodu 176, že z původního termínu 26. 4. jako čtvrtý bod po třetích čteních je zde návrh, abychom ho zařadili jako pátý bod na středu 12. 4. Teď doufám, že je všechno jasné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 178, přihlášeno je 139, pro 109, proti 10, návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP