(17.40 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Tak především, vážený pane poslanče Seďo prostřednictvím pana předsedajícího, bych se ohradil proti vašim slovům ohledně možného korupčního chování nebo nějakých manipulací ve veřejné zakázce, protože to jsou věci, které určitě na našem ministerstvu neprobíhají a určitě ne vzhledem k zakázce na centrální registr vozidel.

Pokud mohu podat ucelenější informaci - dne 29. 11. roku 2013 ministerstvo zahájilo otevřené zadávací řízení s názvem Zajištění provozu aplikace CRV. Vzhledem k tomu, že v průběhu zadávacího řízení byl zadavatel nucen do zadávací dokumentace zapracovat podmínky tehdy projednávaného zákona o krizovém řízení, bylo zadávací řízení zrušeno a v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřena smlouva dne 29. 3. 2014 o poskytování služeb na dobu 12 měsíců s opcí na 6 měsíců, poskytovatelem služeb byla tehdy společnost ICZ, a.s. Po zapracování podmínek zákona o krizovém řízení a po zapracování požadavků provozovatelů významných systémů, např. základních registrů, na komunikaci s RSV bylo zadávací řízení na veřejnou zakázku opětovně zahájeno dne 29. 4. 2015. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím ze dne 26. 8. 2015 toto zadávací řízení zrušil, neboť dospěl k závěru, že Ministerstvo dopravy coby zadavatel nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu podle zákona o veřejných zakázkách v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, když požadoval, aby členové realizačního týmu mj. disponovali středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním technického směru, aniž by tento neurčitý pojem blíže vymezil.

Podotýkám, že tuto námitku dal současný provozovatel, který přesně věděl, co nabízí. Takže můžete si udělat obrázek o tom, jak to bylo relevantní.

Po zapracování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vytčených nedostatků ministerstvo uveřejnilo ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 6. 2016 novou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Zajištění provozu a rozvoje Centrálního registru vozidel. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím ze dne 20. 10. 2016 zadávací řízení zrušil, neboť dospěl k závěru, že zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro podání nabídky, když v zadávacích podmínkách neupřesnil charakter podrobných technických informací o neveřejné zadávací dokumentaci... poskytnuty výhradně vybranému uchazeči po podpisu smlouvy na plnění předmětné veřejné zakázky, a uchazečům o veřejnou zakázku tak znemožnil vyhodnotit dopad těchto informací na stanovení nabídkové ceny, čímž zároveň nedodržel zásadu transparentnosti.

Zase bych dodal, že tuto námitku dal současný provozovatel, který provozuje ve veřejném i neveřejném modu, takže přesně věděl, co může nabídnout. Nicméně to dopadlo zase, že úřad tuto soutěž zrušil.

S důvodem zrušení zadávacího řízení se ministerstvo nesmířilo a požádalo o vyjádření Bezpečnostní informační službu a následně Národní bezpečnostní úřad. Oba úřady potvrdily, že tam nemůžeme dávat všem nabízejícím tajné informace. Obě instituce ve svých vyjádřeních se shodly, že pokračování v otevřeném výběrovém řízení může představovat bezpečnostní riziko pro stát, a tudíž shledaly důvod pro využití zákonné výjimky. Takže Ministerstvo dopravy na základě uvedených stanovisek bezpečnostních složek státu vyzvalo stávajícího dodavatele služeb, společnost ICZ, k podání nabídky na uzavření smlouvy na zajištění provozu a rozvoje registru silničních vozidel, která byla uzavřena dne 30. 3. 2017. Je uzavřena na dobu neurčitou, resp. do vyčerpání maximální částky. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance.

 

Poslanec Antonín Seďa: Takže děkuji, pane ministře za vaše odpovědi. Vaše ohrazení beru na vědomí. Na druhou stranu děkuji i tedy za to, že jste popsal vlastně celý ten tendr, problémy, které s tím byly spojeny. A sám musíte uznat, že ta zakázka obsahovala mnoho chyb, ať už procesních, tak spíše těch věcí, na které musel reagovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Vy jste zmínil prostě to, že vlastně v současné době je uzavřena smlouva se společností ICZ, a.s., na dobu neurčitou. Chtěl jsem se zeptat, jestli se bude v budoucnu vypisovat nějaké nové výběrové řízení na tento registr. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, jestli jste mě dobře poslouchal, tak já jsem neuznával, že jsme udělali spoustu chyb. My jsme žádnou chybu neudělali. První výběrové řízení zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z banálního důvodu, že jsme řekli, že chceme vzdělání technického směru, a on řekl, že to je nedostatečně specifikováno. No, podle mě vzdělání technického směru je dostatečně specifikováno. Ale má samozřejmě úřad svůj názor a má na něj právo. A on je ten, který rozhoduje.

Druhá záležitost, že úřad řekne, že jsme nedostatečně popsali tajné části registru, které využívají tajné služby, a tajné služby nám řeknou, že je nesmíme popsat, tak mi prosím zkuste vysvětlit, jak na to mám reagovat. Proto a protože ve stávající zhoršující se situaci bezpečnostní úřad i BIS doporučily, ať se nesoutěží a ať se postupně dostane tento registr do rukou státu, tak jdeme směrem, že ho budeme mít, ve státu bude celý v bezpečnostním režimu a jako takový ho bude stát provozovat do budoucna.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji pane ministře. A vzhledem k tomu, že paní poslankyně Zelienková je nepřítomna a pan poslanec Bendl také není přítomen, tak konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Já vám děkuji za účast a přerušuji jednání do zítra do deváté hodiny.

Hezký večer a na shledanou.

 

(Jednání ukončeno v 17.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP