(17.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já za ten příslib samozřejmě děkuji. Slibuji zase já na druhou stranu, že jsem ochotná v tomto jakýmkoliv způsobem pomoci. Musí se to rozdělit do dvou částí, jednak je to dostupnost učebnic, jednak je to kvalita a potřebnost učebnic. Pokud jde o dostupnost, a to se týká i pracovních sešitů, je problém pochopitelně ten, že na rozdíl od učebnic pracovní sešity nemůžou kolovat několik let, je to vždycky na jedno použití. Pokud jde o učebnice a jejich dostupnost, na středních školách se platí, tam si je studenti musí kupovat, i když jsou určité fondy, na druhou stranu právě obory technické mají učebnice nesmírně drahé. Takže to je dostupnost.

Pokud jde o to, jak jsou potřebné, doporučovala bych, abychom udělali určitý kulatý stůl za účasti asociací, kde bychom si opravdu řekli, jaké učebnice jsou potřeba, které na trhu chybí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní ministryni.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Samozřejmě mohu paní poslankyni takovýto kulatý stůl v horizontu dvou měsíců přislíbit s tím, že se osobně domnívám, že právě z hlediska technických oborů, včetně strojírenství, budoucnost bude opravdu znamenat vyšší využívání elektronických materiálů, pomůcek, také sdílení inovace a otázku dostupnosti včetně bezplatnosti směrem ke studentům. To je moje osobní vize, takový je trend. Budu tedy ráda, pokud se během dvou měsíců takto sejdeme, a samozřejmě přislibuji plnou součinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Zlatušku. Připraví se pan poslanec Bendl, pokud je přítomen.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedo, rád bych interpeloval nepřítomného vicepremiéra Bělobrádka.

Na internetu na Britských listech je medializované sdělení, které pan místopředseda Bělobrádek poslal e-mailem 4. dubna panu Peteru Maťovi, kde odpovídal na žádost o podpoření Středoevropské univerzity a distancování se od strany Fidesz. Pan Bělobrádek odpověděl: Pěkný den, situaci jsme na summitu EPP v rámci sjezdu řešili. Vyloučení Fideszu není na pořadu dne mimo jiné proto, že aktivity pana Sorose jsou velmi kontroverzní. Bělobrádek.

Chtěl bych se zeptat na tento postoj zejména s ohledem na to, že Středoevropská univerzita je špičková vědecká instituce, jedna z nejlépe hodnocených podobných škol v našem regionu. Takovéto stanovisko od vicepremiéra, který má v gesci vědu, mě velmi znepokojuje. Podotýkám, že Evropská univerzitní asociace vydala prohlášení, že je extrémně šokovaná a hluboce znepokojená maďarským rozhodnutím kolem změny zákona zaměřené účelově na Středoevropskou univerzitu. Evropská univerzitní asociace je společenství 850 univerzit v 37 zemích. V okamžiku, kdy vicepremiér, který má v gesci vědu, se tímto způsobem vyjadřuje, byť chápu afinitu se stranou Fidesz a Viktorem Orbánem, mimochodem Sorosovým stipendistou z konce 80. let, bych to měl od pana vicepremiéra rád vysvětleno. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Bendl není přítomen, paní poslankyně Zelienková není přítomna. Pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo.

Vážený pane ministře, jak jste zmínil, interpelace se bude týkat chemičky Precheza. Na podzim roku 2014 ohrozil obyvatele Přerova jedovatý plyn, který unikl z místní chemičky Precheza. Původní pokutu ve výši 7 mil. korun, kterou udělila Česká inspekce životního prostředí, snížilo Ministerstvo životního prostředí na půl milionu. Precheza patří do koncernu Agrofert a vy jako ministr životního prostředí jste členem a místopředsedou hnutí ANO 2011. Nechci se pouštět do spekulací, že jste šel na ruku podnikatelským zájmům firmy šéfa politického hnutí, jak to bylo v médiích. Spíše mě zaráží skutečnost, že se takhle snížila pokuta, protože z dostupných informací byla nejvýše naměřená koncentrace oxidu siřičitého 12 687 mikrogramů na metr krychlový, což mohlo způsobit nevolnosti a podráždění sliznice. Připomínám, že zdravotní limit je 350 mikrogramů na metr krychlový. Proto se ptám, pane ministře, jaký je váš názor na snížení této pokuty.

Můj druhý dotaz je, jak dopadlo šetření České inspekce životního prostředí a jaké jsou závěry ve věci porušení podmínky pro nový rozběh výroby firmy Precheza, na jehož základě byla tato pokuta udělena. Údajně firma nesouhlasí asi se sníženou půlmilionovou pokutou a chce se obrátit na soud.

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Děkuji za dotaz. Trochu souvisí s dotazy předchozími, respektive s předchozím dotazem od paní kolegyně Pěnčíkové. Já se v tom budu možná trochu opakovat, ale snad mi to odpustíte.

Chci znovu zdůraznit, že rozhodnutí v případě odvolání společnosti Precheza nebylo rozhodnutím ministra, ale bylo to opravdu rozhodnutí odboru výkonu státní správy, v tomto případě konkrétně v Olomouci. Ministr v tomto případě není oprávněnou úřední osobou a nemá možnost jakkoliv ovlivňovat probíhající správní řízení. Rozhodnutí ministerstva, v tomto případě orgánu výkonu státní správy, je řádně odůvodněno a je také soudně přezkoumatelné.

Podle mých informací odbor výkonu státní správy potvrdil pochybení, které se týká nedodržení podmínky platného integrovaného povolení ukládající v dostatečném časovém předstihu oznámit příslušným orgánům, tedy České inspekci a orgánům obce, nájezd výrobny po dlouhodobé odstávce. K tomuto ohlášení nedošlo a za to uložilo ministerstvo společnosti Precheza sankci ve výši 500 tisíc korun. Ostatní pochybení, která shledala Česká inspekce, nebyla podle rozhodnutí odboru výkonu státní správy dostatečně prokázána nebo nešlo o porušení podmínek integrovaného povolení, za které by bylo možné uložit sankci.

V jednom případě k porušení zákona podle názoru orgánu výkonu státní správy nedošlo. Konkrétně se jednalo o následující: porušení provozního řádu, kdy subjekt neměl pro provoz zpracovanou dokumentaci. Podle názoru orgánu výkonu státní správy to nelze považovat za rozpor s integrovaným povolením, a tím pádem pokutovat. Za druhé, ohlašovací povinnost se vztahuje na činnosti s vlivem na životní prostředí, což není případ dodatečné úpravy parního kotle společnosti Precheza, proto i zde Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí České inspekce o sankci zrušilo.

Znovu chci říct, že odvolací orgán, v tomto případě odbor výkonu státní správy, hlídá zákonnost rozhodnutí vydaných v takzvané první instanci, v tomto případě Česká inspekce, jakákoliv sankce může být subjektu udělena pouze v souladu se zákonem. Možnost snížit, nebo dokonce zrušit pokutu je odvolacímu orgánu dána rovněž zákonem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP