(16.10 hodin)
(pokračuje Ťok)

Máte pravdu v jedné věci, že když jsme začali tu odbornou debatu, tak můj názor stejně jako názor hnutí, které na ministerstvu reprezentuji, byl takový, že mýto je daň, a my daně zvyšovat nechceme. Ale pro to, aby mýto mohlo pokračovat dál, abychom vůbec odblokovali situaci, tak je to jakási dohoda, kde si myslím, že ukázka toho, že ta dohoda je dobrá, nebo že není tak špatná, jak se to líčí, je, že všichni, kteří o mýto usilují, nebo ti dva hlavní, kteří o mýto usilují, z jedné strany Kapsch, z druhé strany SkyToll, nikdo z nich není úplně komfortní s tím. Vypadá to, že jsme vybrali dobře. To, že proti tomu protestuje ČESMADo je pochopitelné, protože ten nemá zájem platit mýto, že proti tomu protestují další... no prostě někdo tady rozjel docela hezkou informační kampaň.

Jenom bych chtěl říct, že přestože to není moje volba, nebo nebyla by to moje volba, kdybych já jako osoba soukromá o tom rozhodoval. Nicméně já jsem jako ministr vlády vázán usnesením vlády a to bylo maximum, kterého jsme byli schopni dosáhnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. A s doplňujícím dotazem pan poslanec.

 

Poslanec Marek Černoch: Pane ministře, děkuji za vaši odpověď. Samozřejmě nejsem pod vlivem kohokoliv, jakýchkoliv informací. Je to spíše z toho selského pohledu a díky tomu, že se o dopravu zajímám. Myslím si, že i když samozřejmě dochází k nějaké dohodě na vládě, k nějaké koaliční dohodě, že se proti tomu, tak jak jsem si zjišťoval informace, že tam byly i negativní posudky, odborné posudky, a že by bylo dobré předtím, než vůbec k něčemu takovému dojde, než se něco takového spustí, naopak spustit diskusi, analýzy, debaty s těmi lidmi opravdu napřímo, zdali to přinese něco kladného, anebo nepřinese něco kladného.

Tak ta doplňující otázka je, zdali se zasadíte o to, aby vznikaly nějaké kulaté stoly, nějaké analýzy, aby bylo jasné, zdali to bude ku prospěchu, nebo nebude ku prospěchu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji. A pan ministr bude ještě reagovat. Máte možnost.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji za doplňující otázku. Já bych si vás v žádném případě nedovolil obvinit nebo podezřívat z toho, že máte nějaké lobbistické tlaky. To v žádném případě. Vím, že to je otázka, která se velmi debatuje. Já tady ale musím říct, že teď už velká debata kolem toho, zdali je těch 900 km optimálně, nebo není, nelze udělat. Ano, existuje analýza, že pokud bychom chtěli maximalizovat výnos z mýta, tak se to vyplatí někde kolem 340 nejvíce. Pak je tam nějakých 560, kdy by to bylo jakoby ekvivalentní dnešku. A těch 900 je v těch 80 % dneska vybíraných na jedničkách. Takže pořád je to příspěvek. Není to nic, na co by se doplácelo nebo co by bylo negativní. Oni to občas někteří popisují tak, jako že se všechno zdraží, že bude všechno špatně. Nemyslím si to. Já bych takto skeptický nebyl. Ale jenom v tom krátkém čase. Klidně o tom můžeme debatovat. Vím, že jsme se s panem předsedou klubu ODS Stanjurou dohodli, že bude nějaká debata o dalším vývoji mýta tady na půdě Poslanecké sněmovny někdy za dva měsíce, na kterou jsem slíbil přijít. Ale víte, vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách a dalších kroků, my dneska nemáme příliš velký prostor. My máme tu soutěž vypsat v polovině tohoto roku. A dneska začít debatovat, zdali ty kilometry jsou dobře, nebo špatně, už je v podstatě sice akademicky možné, ale praktický důsledek to asi mít nemůže.

Takže já jsem připraven o tom debatovat. Jsem připraven obhajovat ten postup, ale že bychom mohli změnit zadání, tak bychom se museli potom samozřejmě smířit s myšlenkou, že tady bude další pár let navíc Kapsch, protože to nevypíšeme a nebude to vysoutěženo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Jako další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Karel Šidlo. Bude interpelovat také ministra dopravy. Připraví se svou interpelací paní poslankyně Olga Havlová.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane ministře, v loňském roce byla přijata novela zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., vyhlášená jako zákon č. 319/2016 Sb. dne 3. října 2016. Současně byl uzákoněn nový Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vyhlášený jako zákon č. 320/2016 Sb., také dne 3. října 2016. Oba zákony mají účinnost od 1. dubna letošního roku. Zákony byly projednány v souběhu, neboť jsou velice úzce kompetentně provázány. Proto bezprostředně po jejich účinnosti přichází z řad dotčených dopravních společností a dopravců celá řada dotazů, včetně požadavků na výklad zákonů. Dopravci se cítí významně ohroženi sankcemi v zákonech, neboť přes svou veškerou snahu nemohou řádně plnit zákonné povinnosti. A to je také důvod proč si vás dovoluji oslovit a požádat o odpovědi na své dotazy.

První. Kdo je na Ministerstvu dopravy kompetentním k výkladu uvedených zákonů pro aplikační praxi? Za druhé. Jakým způsobem a v jakém časovém horizontu bude možné naplňovat povinnosti dopravce prostřednictvím funkčního Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře? Za třetí. Kdo má na Ministerstvu dopravy kompetence pro veřejnou hromadnou městskou dopravu? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. A nyní dávám slovo panu ministrovi.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře je funkční dle zákona od 1. 4. 2017 a tento termín byl dodržen. Předseda byl jmenován 15. února 2017 s účinností od 16. února a systematizace služebních míst z tohoto úřadu byla schválena vládou dne 13. března roku 2017. Rozpočet úřadu byl sestaven a disponovat finančními prostředky k čerpání bude již zítra, od 7. dubna roku 2017. Úřad má od března rovněž zřízeny internetové stránky, adresa je www.uicr.cz, kde jsou obsaženy i kontaktní údaje včetně funkční datové schránky, která byla zřízena také v březnu, ale musela být zablokována do 1. dubna, než nabyl zákon o úřadu účinnosti. Informace na internetových stránkách jsou průběžně doplňovány. Úřad dočasně sídlí v prostorách Ministerstva dopravy. O jeho dalším sídle bude 11. dubna rozhodovat vládní dislokační komise.

Předseda úřadu mě informoval, že jsou zahájena výběrová řízení na obsazení systemizovaných míst. Úřad není ještě dostatečně personálně obsazen. Výkon státní správy je omezen na nutné minimum. Ale byl jsem ubezpečen, že není důvod vidět ohrožení dopravců sankcemi ani důvod, že by nemohli plnit své zákonné povinnosti. Úřad již od tohoto pondělí přijal sdělení o přístupnosti již k cca 200 vlečkám. Na základě žádosti dopravců byla zahájena dvě správní řízení ve věci plánu výluk.

A k vaší první otázce mohu uvést, že státní úřady obecně nemají oprávnění vykládat zákon. K tomu je v ČR oprávněn pouze soud. Některá základní stanoviska mohou uvést v informativních pokynech. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře již jeden takový pokyn zveřejnil dne 31. března roku 2017 na svých internetových stránkách. Jedná se o metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti. Jinými slovy, ten výklad dělá právě ředitel, nebo předseda tohoto úřadu.

K vaší druhé otázce. Jak jsem říkal, je úřad funkční. Přestože není obsazen, tak je schopen vykonávat svoji funkci. A já mám informace, že ve věcech organizačních je pan náměstek pro státní službu, pan Postránecký, připraven se svým týmem tomu úřadu pomoci. My jako ministerstvo jsme osoba, která bude úřadem zkoumána. Mohli bychom být označeni z podjatosti. Takže my tyhlety věci pro ně dělat nemůžeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP