(14.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Pane premiére, berete jak vaše vláda, tak vy v potaz fakt, že dnes je situace opačná? Procentuální valorizace důchodů znamená, že se nejvyšší důchody zvyšují o tisíce a nejnižší jen o stokoruny. Máte nějaký plán, co s tím? Za celou dobu vaší vlády jste žádný plán důchodové reformy nepředvedli. Totálně jste zklamali. My za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, řešení máme.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně v souladu s jednacím řádem.

Nyní poprosím paní poslankyni Janu Lorencovou, kterou vidím přicházet, aby přednesla svoji interpelaci. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Děkuji. Jak je mým dobrým zvykem, přijdu na nádraží, nastoupím volným krokem a vlak se rozjede, tak jsem přišla na poslední chvíli teď. Omlouvám se.

Moje interpelace na nepřítomného pana premiéra spočívá v připomenutí toho, co se týká ještě dolu Paskov a OKD. Jde mi o to, že důl Paskov byl k 31. březnu uzavřen, a ono se v médiích objevuje v různých variantách, co se s tím dolem vlastně stalo. Někdo říká zakonzervován, někdo říká uzavřen, někdo říká připraven kdykoliv k otevření, někdo říká definitivně ztracen.

Důl Paskov, jestli se nepletu, a kolega Hájek mi to asi potvrdí, byl nejhlubší důl na Ostravsku. A jde o to, že všechny ostatní doly jsou definitivně ztracené nejenom pro naši, ale pro mnoho příštích generací. Už se v nich nikdy uhlí těžit nebude. A já chci vědět, jestli tento neuvěřitelný stav následujeme i v případě dolu Paskov. Jestli došlo k zakonzervování, a aby se jasně a zřetelně pan premiér vyjádřil, jestli důl Paskov byl zakonzervován, to znamená, kdykoli připraven k otevření a těžbě, nebo jestli se s ním stal stejný zločin, jako se stal s ostatními doly na Ostravsku.

Děkuji předem panu premiérovi za odpověď, ale trvám na tom, aby byla jednoznačné, ne aby to bylo o tom, kdy se poletí na Měsíc z České republiky.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Pan premiér odpoví písemně.

Další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Karel Fiedler a připraví se pan poslanec Karel Rais. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Ano, pan premiér odpoví písemně, protože tradičně a velmi často na interpelacích nebývá přítomen, takže to není žádná novinka.

Já mám pomyslný na dálku dotaz na pana premiéra, který se týká naplňování jednak vládního programu, jednak akčního plánu, jednak volebních a předvolebních slibů, které jsou dávány a nejsou plněny. Já jsem tady o tom hovořil v úterý při zahájení této schůze. Chtěl bych jasnou odpověď, jestli tato koaliční vláda - nejedná se jen o poslanecký klub ČSSD, ale všechny tři, které jsou účastny vládní koalice - hodlá naplnit to, co slibuje ve vládním programu, v akčním plánu a v předvolebních slibech, a to je řešení problematiky exekucí, provádění teritoriality exekutorů.

To, co vláda navrhuje, nebo se zavazuje v akčním plánu k tomu, že v červenci letošního roku předloží nějakou novelu do Poslanecké sněmovny, to už jsme si tady řekli několikrát, všichni velmi dobře víme, že je plácnutí do vody, které rovnou říká: my to udělat nechceme. Protože novela, která má přijít do Sněmovny v červenci, v žádném případě nebude projednána, a tato koaliční vláda tím jasně říká: nehodláme dodržet svůj slib z vládního prohlášení, nehodláme dodržet to, co jsme formálně uvedli v akčním plánu, nehodláme dodržovat ani naše předvolební sliby, které se týkají řešení problematiky exekucí a teritoriality. Stejně tak ostatně, jako to sociální demokracie udělala s volebním podvodem ve věci restitucí na voliče.

Děkuji a jsem zvědavý na odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Jako další se svou interpelací na předsedu vlády vystoupí pan poslanec Karel Rais, kterého ovšem v sále nevidím, tudíž poprosím o vystoupení paní poslankyni Věru Kovářovou. Připraví se paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v médiích včera probleskla informace, že vláda na místě nového koordinátora pro digitalizaci potvrdila pana Ondřeje Malého, který nahrazuje pana Tomáše Prouzu. Dovolte mi, abych vás v této souvislosti požádala o vypracování přehledu aktivit pana Prouzy v této oblasti, něco jako výkaz práce, ze kterého bude patrné, jakých úspěchů pan Prouza ve funkci dosáhl, co se naopak nepodařilo a co třeba je v běhu a teprve se, doufejme, v této oblasti, kde jako Česká republika nejsme podle mezinárodních srovnání žádnými přeborníky, podaří.

Uvědomuji si, že panu Malému nezbývá moc času, ostatně ani této Poslanecké sněmovně. Přesto by mě zajímalo, s jakými konkrétními plány do úřadu vstupuje, jaký harmonogram jejich plnění předpokládá. Pane premiére, žádám vás proto rovněž o přípravu takového podkladu. Myslím přitom, že už vzhledem k významu těchto témat pro budoucnost České republiky, pro její konkurenceschopnost, pro účinnější parlamentní kontrolu je potřeba, aby tyto přehledy obdrželi v písemné podobě všichni kolegové a kolegyně v Poslanecké sněmovně a rovněž v Senátu.

Vážený pane premiére, můžeme se na takový materiál v horizontu jednoho měsíce těšit? Děkuji za odpověď.

Ve zbývajícím času mi dovolte ještě jednu otázku. Nevím, na kterou pozici v soukromém sektoru pan Prouza odchází, nicméně v případě významné a citlivé pozice, kterou zastával, bych očekávala existenci konkurenční doložky. Můžete potvrdit její existenci, a jaké jsou její podmínky? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně.

Dávám slovo paní poslankyni Langšádlové. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci šíření poplašných zpráv, ke kterému dochází skrze hromadné rozesílání e-mailů obsahujících dezinformace nebo zkreslené informace. Tyto zprávy začaly být rozesílány v České republice v hojné míře již po obsazení Krymu Ruskem a do dnešního dne neustávají a zaměřují se na rozmanitá témata. V poslední době jsou často spojována s migrací. Co je závažné, velice častými příjemci těchto e-mailů jsou naši senioři. Jsou zahlceni těmito informačními šmejdy. Takto vypadá jeden z e-mailů i s komentářem: "Toto je Cheb, tento týden Česká televize i další televize o tom mlčí, vládní banda ani nekecne, jsou to imigranti, co vyhostili z Německa k nám na chebské nádraží." A podobné nesmysly. Cílem těchto masivních tlaků je vyvolat negativní nálady a neklid ve společnosti a podkopávat důvěru veřejnosti v demokratické instituce.

Oceňuji, že vzniklo centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám a sleduje webové stránky a sociální sítě. Ale já bych ráda svou interpelací upozornila na fakt, že toto šíření dezinformací existuje i formou rozesílání mailů a že velice častými příjemci jsou naši senioři. Mnozí jejich rodinní příslušníci se na mě často obracejí. Jsou z toho zoufalí.

Vážený pane premiére, vzhledem k uvedenému vás prosím o odpověď, jaké kroky budete proti šíření těchto dezinformačních kampaní činit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemnou formou.

Dávám slovo panu poslanci Petru Bendlovi, aby přednesl svoji interpelaci. Připraví se pan poslanec Michal Kučera.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje otázka je jednoduchá. Nedávno jsme byli svědky toho, že se v České republice měnil čas, kdy jsme přecházeli ze zimního na letní čas. V té souvislosti musím říci, že řadě občanů přináší tato změna obrovské problémy. Netýká se to pouze dospělých lidí, týká se to dětí a případně zvířat, která jsou závislá na činnosti lidí. Řada zemí k tomuto experimentu přistoupila už v roce 1916 a od té doby přistoupila i Česká republika. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP