(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně - akorát žádná paní kolegyně tu není. Takže vážení kolegové, já vás tu vítám a budeme pokračovat v programu 56. schůze Poslanecké sněmovny. Nejprve mi dovolte načíst omluvy. Paní ministryně Karla Šlechtová se omlouvá z důvodu dlouhodobě plánovaného pracovního jednání, dále se omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Martin Komárek dnes od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Otevírám bod 289, kterým jsou

289.
Ústní interpelace

Nejprve přicházejí na řadu ústní interpelace na pana předsedu vlády. Jako první byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Jiří Valenta, kterého tímto prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Valenta: (Nebyl zapnut mikrofon.) Tak ještě jednou děkuji za slovo. Ani ty své dvě minuty nevyčerpám. Jen bych chtěl říci, že asi jak všichni víte, tak 15. února t. r. projednala vláda účast ministrů na interpelacích před Poslaneckou sněmovnou a shledala, resp. premiér Sobotka shledal, že účast je tristní, až na výjimky. Od té doby, kdy toto řekl a jemu byla přiřčena 67procentní účast na interpelacích, se velice zhoršil. To znamená, že tady byl asi ze čtyř jenom dvakrát. To znamená, že to procento mu kleslo. Takže já bych mu chtěl jenom tímto způsobem vzkázat, aby se také polepšil, a svoji interpelaci, kterou bez něj projednávat nechci, tímto stahuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane kolego. Já jsem to neřekl, ale pan předseda vlády Bohuslav Sobotka je omluven a zodpoví interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.

Další byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, kvůli problémům ve Francii a Velké Británii se významně zvýšily nároky na tzv. notifikované osoby, a tím následně na výrobce zdravotnických prostředků. Došlo k radikálnímu nárůstu rozsahu uplatňovaných požadavků z pohledu kontroly notifikovanou osobou u výrobce, a tím i na personální obsazení, prováděné činnosti, postupy, věcné a formální dokladování a posouzení vlastností výrobků jak na straně notifikovaných osob, tak výrobců. Důsledkem toho je značné prodloužení dodacích termínů a zásadní skokový nárůst cen služeb notifikovaných osob a zvýšená organizační a ekonomická zátěž u výrobců s důsledkem prodloužení inovačního cyklu a snížení konkurenceschopnosti celého odvětví.

Existují určité možnosti zmírnění těchto důsledků: Jednak zakotvením povinnosti státem zřízených akademických a výzkumných organizací spolupracovat na procesu posuzování shody s výrobci a notifikovanými osobami, a to za úplatu v rámci standardní ekonomicko-obchodní činnosti. Na úrovni MPO a Ústavu pro normalizaci zpracovat jednoznačný závazný výklad požadavků na notifikované osoby a zajistit tak dlouhodobou stabilitu celého systému posuzování zdravotnických prostředků před uvedením na trh. Dnes je legislativa vykládána pouze pomocí různé nejlepší praxe nebo pomocí doporučujících dokumentů různých soukromých subjektů. Dále podpořit z veřejných zdrojů vznik a vybudování laboratorní a znalostní infrastruktury, která by ve spolupráci s akademickými a výzkumnými organizacemi poskytovala potřebné odborné služby pro výrobce a ratifikované osoby. Zvážit dotační program k podpoře uvádění nových zdravotnických prostředků na trh, a zmírnit tak ekonomické dopady na výrobce. To jsou nutné podmínky, které je třeba udělat v případě, že by stát chtěl podpořit české výrobce zdravotnických prostředků a notifikované osoby, které dělají certifikaci jejich výrobků.

Já si dovoluji požádat, pane premiére (upozornění na čas), o zapracování těchto připomínek výrobců. A protože to je problém mezirezortní, o nalezení řešení a pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane poslanče. Příště poprosím o lépe dodržení těch dvou minut.

Další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Antonín Seďa. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, vaše vláda projednala zprávu o průběhu vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V tomto materiálu byly uvedeny stovky žalob na obce, kraje, právnické a fyzické osoby. Přitom podle jednotlivých smluv se poskytuje jednotlivým církvím finanční náhrada v celkové výši 59 miliard korun. Podle veřejných informací se nejvíce soudí katolické řády. Rekordmanem v podávání žalob je nepočetný rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, který vede přes 60 soudních sporů. Ale i další řády, jako jsou rytíři z německého řádu, maltézští rytíři či cisterciáci vedou řadu soudních sporů. Církve také podaly 119 určovacích žalob na obce.

Vážený pane premiére, chci se zeptat na postup vlády, která dohlíží na vydávání majetku. Podle mého názoru dochází ze stran jednotlivých církví k porušení jejich smluvního závazku, protože za nevydaný majetek dostávají finanční náhradu, a přitom se o tento majetek soudí. Jsou pouze dvě možnosti, jak tento problém řešit. Tím prvním je vypovězení smlouvy s těmi církvemi, které ji porušují. Druhou možností je krácení finančních náhrad, když bude majetek v rozporu s dohodou vydán. Proto se ptám, vážený pane premiére, jak bude reagovat vaše vláda v těchto uvedených případech. Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Já jenom na podnět pana předsedy klubu TOP 09 upozorňuji, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek interpelací na nepřítomného předsedu vlády.

Pane poslanče Okamuro, máte své dvě minuty. Připraví se paní poslankyně Lorencová, jestli mě slyší.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, předchozí vlády se alespoň symbolicky snažily o řešení problému s důchody pro naše seniory. Vaše vláda však absolutně selhala a k avizované důchodové reformě vůbec nedošlo. Neschopnost vaší vlády cokoliv zásadního řešit, je do očí bijící. Sliby chyby. Senioři nadále živoří a nezbývá jim každý měsíc v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS. A nejen to. Za vaší vlády je to ještě horší, jelikož peníze ve skutečnosti máte, ale místo našim potřebným občanům vyplácíte každoročně stamiliony migrantům, které k nám natrvalo přijímáte a kteří nemají s naší republikou vůbec nic společného. Zároveň podporujete stamiliony i politické pro imigrantské neziskovky. Je to odporný přístup.

Místo aby si vaše vláda vybrala podporu našich potřebných občanů, vybral jste si cizí ekonomické migranty. Všichni víme, že stávající důchodový systém není schopen do budoucna financovat důchody všem tak, aby důstojně žili. Proto je důchodová reforma zcela nutná. Když se podíváme pravdě do očí, tak řešením nejsou migranti. A po pravdě v dlouhodobém důsledku není řešením ani zvyšování populace, protože věk dožití se zvyšuje a na druhou stranu republika není nafukovací.

Je třeba změnit celý systém tak, aby se starobní důchod stal sociální dávkou v garantované důstojné výši. Nejde udržet zásluhový princip, ale je třeba ho přetvořit na standard pro ty, kdo nemají šanci ze svého platu spořit nebo investovat. Je třeba důchody zvyšovat ne o procenta, ale o paušální tvrdé částky těm, co mají nejnižší důchody, s tím, že takový důchod si zaslouží jen ten, kdo do systému aktivně přispíval, a ten, kdo je skutečně bezmocný. Nelze systémově podporovat celoživotně parazitující jedince. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP