(13.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

Včera jsem tady otevřel problém, který vyvstal se zákonem, který jsme tady probírali, a to zákonem o silničním provozu a o regulaci taxislužby. Včera to neprošlo, aby se v tomto zákoně debatilo i o této smlouvě. Ale z podstaty smlouvy CETA vyplývá, že pokud si ve výjimkách nevymůžete možnost regulace v určitém odvětví průmyslu, nejste schopni tu regulaci zpětně zavést. Je možná pouze liberalizace toho trhu. To znamená odregulování. Ale zpětná regulace není možná, protože se dostanete pod sankce investiční rozhodované rozhodci. Ve sjednaných výjimkách, které Evropská unie sjednala, je oblast dopravy pominuta -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, myslím si, že věcná argumentace bude muset být upravena v jiném termínu, protože mně nezbývá vzhledem k tomu, že je čtvrtek, den, kdy jsou písemné a ústní interpelace, než neprodlužovat vaší řeč, protože mám další přihlášené do rozpravy.

Takže děkuji panu ministrovi zahraničních věcí, děkuji panu poslanci Fichtnerovi jako zpravodaji, který se ujal své zpravodajské zprávy, a přerušuji bod číslo 219 s tím, že přerušuji i naše jednání, a to do 14.30 hodin, kdy budou probíhat ústní interpelace. Vylosované pořadí jednotlivých poslanců už máte na stolech a prosím o dochvilnost.

Přeji dobrou chuť k obědu a těším se s vámi na shledanou.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP