(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat v rozpravě. Chce pan ministr zahraničí před otevřením rozpravy vystoupit? Pane ministře? (Ministr Zaorálek naznačuje, že nechce vystoupit.) Nemá zájem. Pan zpravodaj ano. Tak v tom případě dávám slovo v otevřené rozpravě panu zpravodaji Matěji Fichtnerovi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi přednést dodatečně zpravodajskou zprávu, velmi stručně. Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou je svým způsobem revoluční úpravou transatlantických obchodních vztahů a domnívám se, že je nejvýznamnějším zahraničněpolitickým dokumentem projednávaným v tomto volebním období Poslanecké sněmovny.

Podstatou dohody CETA je z pohledu ekonomické teorie sjednocení a rozšíření volného trhu vedoucí k intenzivnější hospodářské soutěži. Mezi důsledky tohoto zintenzivnění hospodářské soutěže patří zejména, nikoliv však výhradně, racionálnější využívání ekonomických zdrojů a racionální distribuce produktů ekonomické aktivity firem, vyšší tlak na efektivitu výroby, vyšší tlak na inovace, širší nabídka zboží a služeb pro spotřebitele, zlevnění výrobních vstupů, zkvalitnění průmyslové produkce a z toho plynoucí vyšší konkurenceschopnost transatlantického ekonomického prostoru proti zbytku světa.

Pro české podniky CETA představuje příležitost, pokud by chtěly expandovat své aktivity do Kanady. Kanadská vláda navíc otevře své veřejné zakázky pro účast evropských firem a Evropané tak budou mít exkluzivní postavení, mnohem otevřenější než pro jiné obchodní partnery Kanady. Kromě toho Kanada přislíbila, že zjednoduší řízení při zadávání veřejných zakázek a tendry bude vypisovat na jedné společné webové stránce. Pro malé firmy, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky na zahraničních trzích, je totiž v současné době největší bariérou nedostatečný přístup k informacím. Evropa bude moci bez přirážek do Kanady vyvážet téměř 92 % svých potravin a zemědělských produktů. I nadále budou přitom chráněna mnohá evropská označení původu, dohromady jich je 143, mezi nimi je například české pivo a žatecký chmel.

Pokud by byla Kanada součástí Evropské unie, byla by její sedmou nejlidnatější zemí. Co se týče hrubého domácího produktu, ocitla by se na pátém místě. Její roční HDP činí zhruba 1,4 miliardy... 1,4 bilionu eur.

CETA však přináší i efekty, které nelze popsat čistě ekonomickými kritérii. Dohoda přispěje k hlubší integraci euroatlantického prostoru, který sdílí společné hodnoty, společný respekt k volnému trhu, k lidským právům a demokracii, společné kulturní základy a společnou historii. Společný postup států Evropské unie a Kanady v některých politických otázkách, které jsou aktuální i dnes nebo které mohou být aktuální v budoucnu, bude mít vždy větší váhu, než pokud by Kanada, Evropská unie nebo jednotlivé členské státy postupovaly odděleně. To musí v České republice ocenit každý, kdo uznává hodnoty, ze kterých vzešly společenskopolitické změny v naší zemi po roce 1989. Snaha některých politických subjektů v České republice blokovat projednávání dohody CETA vychází dle mého názoru právě z této skutečnosti. Doufám, že se českému Parlamentu podaří i přes tuto skutečnost dohodu CETA řádně projednat a schválit. Paralelně s dohodou CETA je vyjednávána obdobná dohoda TTIP se Spojenými státy. Ta je však v současné době víceméně zmrazena kvůli nejasnému postoji administrativy Donalda Trumpa.

Pokud jde o projednávání dohody CETA v orgánech Evropské unie a České republiky, Evropský parlament přijetí CETA odsouhlasil ve středu 15. 2., čímž je splněna podmínka, aby dohoda potenciálně vstoupila v platnost. Pokud se dobře pamatuji, v té první části prvního čtení právě zde bylo odkazováno na to, že Evropský parlament dosud dohodu neprojednal, takže to už není pravda. Pro bylo 408 poslanců Evropského parlamentu, proti 254 a 33 se zdrželo. V Senátu byla CETA předložena dne 28. 12. 2016 jako senátní tisk 38/0. V tuto chvíli již prošla i projednáním výboru pro záležitosti Evropské unie, výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Oba tyto výbory Senátu doporučily, aby Senát vyslovil s ratifikací dohody CETA souhlas. V Poslanecké sněmovně bylo zahájeno první čtení dne 23. února 2017. Pan exministr průmyslu a obchodu dohodu CETA v úvodním slově vcelku detailně přednesl.

Nad rámec toho bych si jako zpravodaj dovolil navrhnout přikázání tohoto tisku zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v rozpravě. Dál se do rozpravy hlásí pan ministr zahraničních věcí a potom kolega Luzar. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Já jsem si říkal, ono to patří ministrovi průmyslu, ale na druhé straně jsem si řekl, že bych k tomu vystoupit mohl, protože jsem teď v Kanadě byl a vlastně to poměrně dost souvisí s touto projednávanou obchodní dohodou. My jsme tady nedávno projednávali smlouvu o spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií a nyní tedy přichází CETA. A i když mi to tedy úplně nepřísluší, tak je ale pravda, že na té cestě, kterou jsem teď absolvoval v Kanadě, jsem se setkal s ministrem pro mezinárodní obchod, který se jmenuje Champagne. To je takové zvláštní jméno, Champagne, také se to dá vyslovovat "šampejn", ale on chce "šampaň". A pozval jsem ho do Prahy, takže sem brzy přijede k nám ministr mezinárodního obchodu Kanady. Mluvil jsem se dvěma regionálními ministry pro obchod, to je ve Vancouveru a také v Ontariu v Torontu. Takže vlastně ten obchod byl velice významnou součástí té mé cesty. Také mě doprovázelo 21 podnikatelů. A to není jen tato cesta, protože tohle byla vlastně už třetí podnikatelská delegace do Kanady v posledním roce a chystá se čtvrtá. A dokonce ministr pro mezinárodní obchod mi řekl, že by velice rád, pokud by probíhala tady ta závěrečná fáze ratifikace, to hlasování, takže by byl docela rád u toho, a že to je pro něho tak významná věc, že by kvůli tomu do Prahy přijel. Mimo to, že by chtěl se bavit o některých konkrétních projektech spolupráce například v takové oblasti, jako jsou vodíkové baterie a vývoj vodíkových motorů pro automobily.

Takže to vám říkám, že ta jednání byla docela zajímavá, především proto, že Kanada v současné době představuje velmi rozvinutý trh. Já jsem tam přijel v době, kdy zrovna projednávali rozpočet, a hlavní téma toho rozpočtu bylo inovace. Oni mají Kanaďané dnes takový rozvinutý systém podpory vědy a výzkumu, jaký si skoro ani nedovedeme představit, protože oni, když to spočítáme na koruny, investují do vědy a výzkumu každý rok 300 miliard korun. Takže to je nepředstavitelné. Investice do oblasti právě vědy, výzkumu jsou mnohonásobně vyšší, než dáváme my. Mají tam rozvinutý princip podpory začínajících podnikatelů. Takové prostě inkubátory, ve kterých podnikatel za sto dolarů měsíčně dostane místnost, má tam základní vybavení, počítačovou techniku, má tam možnost si uvařit kávu a za sto dolarů měsíčně tam může začít pracovat a oni mu tady toto umožní. Takže ty podmínky, které Kanada nabízí podnikatelům, jsou pozoruhodné.

A vás by mělo možná zajímat to, že je tam spousta Čechů. Ve Vancouveru působí více než 15 tisíc mladých Čechů, kteří se tam snaží působit, pracovat, podnikat. V Torontu je jich ještě více. Takže je to takové, že ty podmínky, které jim Kanada nabízí, nám v podstatě často schopné lidi vysávají, protože právě to, co oni dělají, je v rozsahu, který tady byste těžko našli.

V každém případě takhle dohoda nám otevírá pětatřicetimilionový trh jednoho z nejrozvinutějších států světa, nabízí nám exportní příležitosti. A víte dobře, že při našem rozsahu exportu my z exportu žijeme. Dohoda CETA odstraňuje cla u všech průmyslových výrobků, což především pomůže automobilovému průmyslu, výrobcům pneumatik, zdravotnické techniky. Ti všichni z toho budou moci těžit. Přináší ale zásadní změny v oblasti překonávání netarifních bariér. To velice zlevňuje vzájemný obchod. Proto to má pro nás také velkou cenu. Co je významné v té dohodě, je, že bylo dohodnuto na obou stranách vzájemné uznávání certifikace výrobků, což je neobyčejně zdlouhavé a strašně je to nákladné pro firmy, takže to je často odrazuje. Vím, že existuje studie, která se zpracovala tady v Česku, a ta říká, že to firmám ušetří až sto milionů korun ročně, jenom to, že se budou uznávat certifikace. Bude to podpora především pro malé a střední podniky, což si myslím, že je něco, o co by nám velice mělo jít, protože právě ty malé a střední podniky tyhle věci nejvíce omezují a nakonec je vedou k tomu, že si to raději rozmyslí, než by do toho šly.

A pak je tu jedna věc, kterou bych rád zmínil, o které jsme také v Kanadě mluvili. CETA umožní volný a transparentní přístup k veřejným zakázkám, dokonce k veřejným zakázkám i v těch jednotlivých regionech, v jednotlivých státech Kanady, a umožní to jednodušší vysílání českých pracovníků do Kanady. To jsou samozřejmě důvody, firmy o to jeví velký zájem a oceňují už nyní tento výsledek, a protože jsem měl možnost s řadou českých podnikatelů mluvit díky těm nyní neustále vysílaným podnikatelským misím do Kanady, tak vím, že oni se na toto dívají jako na pro sebe nesmírně důležitou věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP