(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které ale nemám žádnou přihlášku. Takže se ptám, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Požádám tedy pana zpravodaje, aby opakoval ten návrh v rozpravě na zkrácení lhůty, abychom to nezapomněli. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Plzák: Takže bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůt na projednání ve výborech o třicet dní na třicet dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. A pan zpravodaj navrhoval výbor ústavněprávní a výbor pro zdravotnictví. Má někdo ještě další návrhy na další výbory? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat jednotlivě o návrzích, které tady byly předloženy. Nejdříve návrh organizačního výboru, aby předložený návrh projednal výbor zahraniční. Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, protože se změnil počet lidí ve Sněmovně. A jakmile se ustálí počet přítomných, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Myslím, že to je v pořádku. Můžeme začít.

 

Hlasování číslo 169, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 95 pro 94, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru ústavněprávnímu.

Zahájil jsem hlasování číslo 170 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 98 poslanců pro 76, proti 12. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na projednání ve zdravotním výboru.

Zahájil jsem hlasování číslo 171 a ptám se, kdo je pro výbor pro zdravotnictví. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 99 poslanců pro 72, proti 9. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výborech o třicet dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 172, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 102 poslanců pro 55, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, výboru ústavněprávnímu a výboru pro zdravotnictví. Lhůta k projednání je třicet dnů. Děkuji panu ministrovi spravedlnosti, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 222.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme nyní pokračovat bodem 215. Tady požádám o účast u stolku zpravodajů pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a zpravodaje pro prvé čtení Matěje Fichtnera. Jde totiž o

215.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích
a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016
/sněmovní tisk 988/ - druhé čtení

Jsme ve druhém čtení, tedy výbory již projednaly, a já požádám pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře. (V sále je hluk.)

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, takže nyní vám předkládám ve druhém čtení tuto Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně, Novým Zélandem na straně druhé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud vedete debatu o jiném tisku, vážené kolegyně, kolegové, než je tisk 988, tak zásadně v předsálí. Nemusíte rušit svého stranického kolegu. A prosím nechte ho se vyslovit k tomuto tisku po projednání ve výborech. Děkuji.

Pokračujte, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Já myslím, že Nový Zéland asi nebyl složitý na projednávání, protože tato země je nám velice blízká. Je blízká EU. Myslím si, že jsme spojenci v celé řadě věcí. To si myslím, že v těch výborech asi určitě na tom byla shoda. Ty vztahy jsou velmi intenzivní a myslím si, že není problém v tom, aby se jim dostalo takového komplexního právního ukotvení.

Vy jste asi měli možnost se seznámit s tím, na které všechny oblasti se zaměřuje ona smlouva. Já bych jenom k tomu řekl, že i pro Českou republiku je Nový Zéland velmi důležitým spojencem a obchodním partnerem v asijsko-pacifickém regionu. Máme s ním velmi úspěšnou dohodu o programu pracovní dovolené mezi ČR a Novým Zélandem, která se týká především mladých lidí z obou států, kteří mají možnost se navštěvovat takto a pracovat v té druhé zemi. V současné době podle tohoto programu pobývá na Novém Zélandu 1 200 mladých Čechů. Naopak z Nového Zélandu tak úplně nevyužívají, ale z naší strany je poměrně velký zájem mladých Čechů tam strávit tuto pracovní dovolenou nějaký čas. To říkám, jen abyste věděli, že ty vztahy jsou opravdu intenzivní a dobré a měli bychom tu smlouvu podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničí. Usnesení zahraničního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 988/1. Žádám tedy zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Matěje Fichtnera, aby nás informoval o jednání ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Já děkuji. Ještě než přejdu k výboru, dovolte mi objasnit proces schvalování této mezinárodní smlouvy. Upozorňuji, že první čtení proběhlo 12. 1. 2017 a zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu dne 25. 1. 2017. Jak už říkal pan předsedající, ten tisk s usnesením zahraničního výboru máte u sebe. Já bych pouze poukázal na skutečnost, že celý tento návrh byl projednán též 9. 3. 2017 v Senátu a Senát usnesením č. 120 dal souhlas s ratifikací.

Nyní tedy k usnesení zahraničního výboru k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016, sněmovní tisk 988.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pana doktora Martina Smolka, zpravodajské zprávě poslance Matěje Fichtnera a po rozpravě zahraniční výbor

za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 5. října 2016;

za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což jsem právě učinil.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP