(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chalupovi. Ještě je tady další faktická poznámka pana poslance Gabala. Než přijde k řečnickému pultu, ohlašuji, že paní kolegyně Kailová hlasuje s náhradní kartou 72. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Já jenom velice krátce. K některým svým kolegům chci říct, že Rada Evropy, jestli to dobře čtu, není Evropská unie a nesídlí v Bruselu. Ale to jenom na okraj. Zkuste si to někdy načíst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Neměl jsem šanci říct, že jde opravdu o jinou organizaci, ale o to důležitější možná.

Ptám se, jestli je ještě někdo přihlášený do rozpravy. Není nikdo, nikdo se nehlásí. Mohu tedy rozpravu znovu uzavřít. A závěrečné slovo pana ministra. Prosím, pane ministře, máte závěrečné slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem v první řadě nejprve chtěl uvést na pravou míru, že tohle není papír z Bruselu. Tohle je papír ze Štrasburku. To je jiná organizace. Je to organizace celoregionální. Jsou v ní i takové země, jako je třeba Rusko nebo Turecko. Takže ta hana směřovaná na Evropskou unii je tu poněkud mimo mísu.

Zároveň jsem rád, že si někteří vystupující poslanci tu úmluvu přečetli. To není vždycky zvykem. Škoda, že mě přitom neposlouchali, když jsem říkal, že jsme už v mezidobí splnili všechno, co po nás ta úmluva chtěla. Takže opravdu u nás se teď už nezmění nic. Jenže ono se u nás nezmění nic, protože jsme si to splnili dopředu, ne proto, že by to byl jen bezcenný cár papíru. On je to papír docela důležitý, protože skutečně harmonizuje v takto širokém regionu trestněprávní postihy nejen samotného terorismu, ale také výcviku k terorismu, náboru teroristů, financování terorismu, tzn. všech těch přípravných operací. Čili to je jakási prevence v užším smyslu, kdy se cílí na tu přípravnou fázi a organizaci teroristických útoků, samozřejmě proto, aby pokud možno k samotným útokům už nedošlo. A já mám radost, že jsme se konečně loni připojili k zemím, které kriminalizují dostatečně účinně tento typ chování, a že jsme tedy schopni se v tomto směru na tom podílet.

Pokud jde o tu měkkou širší prevenci, tak ono ne že to tam vůbec není, je to v článku 3 a následujících. Zavazujeme se tu přijmout vhodná opatření ve všech oblastech včetně onoho zlepšování fyzické ochrany osob a zařízení, jak po tom někteří kolegové volali.

Poslední, co musím zmínit, je odpověď na otázku, proč nám to trvalo tak dlouho. Já se přiznám, že nevím. Pro ty, kdo sledují agendu mezinárodních smluv v této Sněmovně více, tak ti si všimli, že sem chodím poměrně často a poměrně často jsem sem chodil, doufám, že vlastně hovořím v minulém čase, s dosti starými úmluvami. Když jsme my přišli na ministerstvo, tak tam prostě byl stoh úmluv Rady Evropy, ke kterým Česká republika deset let necítila potřebu se nijak přihlásit, a byli jsme trochu pro ostudu tomu mezinárodnímu společenství. Zda se tak za našich předchůdců dělo z lajdáctví, nebo jakéhosi ideologického důvodu, to nevím, musíte se zeptat jich. My to napravujeme a ve spolupráci s vámi se nám to daří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem, nemá zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano, pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, váš návrh.

 

Poslanec Karel Fiedler: Vzhledem k tomu, že to je sice smlouva mezinárodní, ale po tom, co já jsem tady řekl, a víceméně pan ministr to potvrdil, že se tam jedná o hodnocení nějakých skutkových činů, si myslím, že tím výborem, který by se tím měl primárně zabývat, je ústavněprávní výbor jako garanční výbor. A pokud tento návrh neprojde, tak určitě ho navrhuji jako jeden z výborů, který by to měl projednat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tedy ÚPV. Dobře. Budeme hlasovat. Já zagonguji. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

 

Budeme se zabývat přikázáním nejdříve zahraničnímu výboru. To rozhodneme v hlasování číslo 160, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku k projednání zahraničnímu výboru. (Poslankyně Černochová má dotaz mimo mikrofon.) Zahraničnímu. (Poslankyně Černochová mimo mikrofon: Jako garančnímu?) Garančnímu výboru, ano. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování 160 z přítomných 121 poslance pro 105, proti nikdo.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o ústavněprávním výboru, který navrhl kolega Fiedler.

Zahájil jsem hlasování číslo 161. Ptám se, kdo je pro. (Poslankyně Černochová mimo mikrofon vznáší připomínku.) Kdo je proti? Teď hlasujeme, paní kolegyně. (Poslankyně Černochová mimo mikrofon: Zmatečné hlasování.)

Hlasování číslo 161 z přítomných 122 pro 53, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Pane místopředsedo, zmatečné hlasování. Vy jste měl nejprve dát hlasovat o protinávrhu pana kolegy Fiedlera, který navrhoval jako garanční výbor ústavněprávní výbor. Až po něm se měl hlasovat výbor zahraniční. Prosím, abychom tato dvě hlasování opakovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, to nemohu udělat, protože nemáte pravdu, paní kolegyně. Jde o mezinárodní smlouvu, nikoliv o zákon. A podle jednacího řádu se použije pro jednání o mezinárodních smlouvách jednání o zákonech, tedy o tzv. garančních výborech, jenom subsidiárně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Takže bych se vás, pane místopředsedo, zeptala, co by se stalo, kdyby v tuto chvíli, když jste dal hlasovat o zahraničním výboru jako garančnímu, kdyby také prošel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne. Já jsem nechal hlasovat o návrhu organizačního výboru -

 

Poslankyně Jana Černochová: Takhle jste to neřekl. Přehrajte si stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud namítáte postup předsedajícího, tak to navrhněte pozitivně a já to nechám odhlasovat. Já jsem řekl, že se nejdříve budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pak jsem řekl, jestli má někdo jiný návrh, a pan kolega Fiedler navrhl výbor ústavněprávní. A protože se jedná o mezinárodní smlouvu, nikoliv o zákon, a znovu opakuji, že jednání o mezinárodních smlouvách je v jednacím řádu samostatné ustanovení a část jednacího řádu, která se týká zákonů, se používá pouze subsidiárně, nejednáme o tzv. garančním výboru.

Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: V průběhu hlasování o zahraničním výboru jsem se vás ptala, jestli zahraniční výbor je výborem garančním. Vy jste řekl na mikrofon - garanční. Takže já vám teď, pane místopředsedo, nerozumím. Skutečně to hlasování je zmatečné. Já nemám nic proti tomu, aby byl v uvozovkách garančním výborem výbor zahraniční, ale v tom případě byste měl otevřít znovu možnost navrhovat výbory. A vedle výboru, který navrhuje kolega Fiedler, ústavněprávního, tak já např. navrhuji výbor bezpečnostní. Ale prosím, abychom tady skutečně dodržovali tu proceduru. Já vím, že se jedná o mezinárodní smlouvy, že je to trošku jinak. Ale vy jste nebyl úplně explicitní v tom, abyste nám řekl, o čem hlasujeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP