(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. To ovšem musí být opakováno v rozpravě. Předpokládám, že se tak stane.

Nyní pan zpravodaj Jiří Mihola se ujme své zpravodajské zprávy. (Informace z pléna.) Aha, omlouvám se. Rozumím tomu. Ověřovatelé losují ústní interpelace. Tak posečkáme.

A nyní prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr Pelikán v podstatě všechny důležité věci zde sdělil. Já myslím, že je velmi důležité, aby se Česká republika, když už zůstala jako poslední, k té ratifikaci připojila, protože hovořit tady o problému terorismu a těch negativních vlivů s ním spojených není příliš potřeba, ale je potřeba se k tomu postavit čelem a tu smlouvu, tu úmluvu podepsat. Doporučuji tady tuto úmluvu k projednání v zahraničním výboru a doporučuji zkrátit projednávání na dobu třiceti dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu v této smlouvě v prvním čtení s tím, že první přihlášený je pan poslanec Karel Fiedler, připraví se pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jen krátký dotaz na pana ministra. To, co řekl v úvodním slově, mě tam zaujala ta časová prodleva. Proč? Jaké byly příčiny toho, že Česká republika až po tak dlouhé době přistoupila k podpisu této smlouvy a proč až nyní - říkáte v listopadu loňského roku - to máme potvrdit my? Proč je taková dlouhá prodleva? Už tato problematika se řeší dlouhou dobu, proč jsme poslední zemí, která to podepsala a jedna z posledních deseti, jak jste dále hovořil, která má ještě provést ratifikaci? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik. Připraví se pan kolega Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, jsme u tématu, které hýbá a ještě hodně dlouho bude hýbat vodami diskusí v parlamentech, najmě tedy evropských. Jde o to, jestli se budeme o terorismu jenom akademicky bavit a sem tam zkonstatujeme, že opět někde nastala situace, kdy jsme teroristům dali šanci se projevit, anebo že také budeme se bavit o tom, jakými způsoby, jakými cestami, jakými metodami a v našem případě jako parlamentu jakými zákonnými opatřeními budeme tomu terorismu fakticky čelit.

Já bych se rád zeptal kolegyň a kolegů v ostatních politických stranách a zároveň také představitelů vlády České republiky, jestli se úvahy o aktivních opatřeních proti terorismu, ale i o pasivních opatřeních, která mají terorismu čelit, vedou i takovým směrem, že máme i v České republice cíle, nebo potenciální, tedy možné cíle teroristických útoků, a nesmíme se uklidňovat takovým tím: však je to daleko, nás se to netýká, k nám to nepřijde, my se nezúčastníme nikde ničeho, co by mělo např. tzv. Islámský stát či jiné organizace, jejichž prvotním principem boje terorismus je, nějakým způsobem aktivizovat proti České republice.

Můj dotaz směřuje k tomu, jestli připravujeme aktivní i pasivní opatření ochrany např. ústavních institucí - vlády, Hradu, Parlamentu, tedy Sněmovny, Senátu, některých ministerstev, zejména těch, proti kterým by ty ataky mohly vést, ale také úřadů, nádraží, např. letišť atp. Já jsem v uplynulých týdnech zaznamenal určitou iniciativu poté, co byl veden útok proti britskému parlamentu, že je záhodno, aby i český parlament byl nějakým takovýmto způsobem chráněn. Dokonce jsem zaznamenal i iniciativu, protože příslušné zákony nachystány byly, nebo návrhy nachystány byly, že by se něco takového mohlo tady z preventivních důvodů, něco jako ochranné nebo bezpečnostní pásmo, které je běžné v parlamentech nebo okolo parlamentů a ostatních ústavních institucí v jiných zemích Evropské unie, že by se mohlo zavést také u nás. A tak se ptám, jestli to byl pouze výkřik, který se dále bojíme vzhledem k tomu, že je před volbami, nějakým způsobem konkretizovat, anebo tedy jestli čekáme, až přijdou nějaké útoky proti českým ústavním institucím, anebo jestli jde o konkrétní činnost, která má skutečně preventivně proti projevům terorismu v České republice fungovat.

Byli jsme v uplynulých dnech naposledy tedy, věřím tomu, že na dlouhou dobu, svědky útoku v petrohradském metru. Tudíž bych řekl, že je třeba nejen vyslovit soustrast obětem, příbuzným obětí a příslušnému městu a státu, ale že je třeba činit všechno proto, aby ta drobná - v uvozovkách říkám drobná - dílčí tedy vítězství teroristického způsobu nakládání s lidstvem koneckonců skončila např. tím, že bude aktivní ochrana těchto dopravních uzlů, těchto potenciálních cílů, které jsou bohužel v evropském prostoru, proti kterému zejména je vedena ona válka teroristů. Bohužel v evropském prostoru se takto bránit musíme. Nejde o to, že bychom stavěli někde policejní hradby, stali se policejním státem, ale jde o to, abychom byli schopni reagovat, měli k tomu příslušné nástroje a abychom se skutečně uměli bavit vážně o tom, bez předpojatostí, bez obav z nějakého zneužití vnitřními politickými soupeři, aby bylo jasno v předvolební kampani, že terorismu nelze ustupovat, že projevům terorismu je třeba klást překážky a že před projevy terorismu je třeba především preventivně působit. Jinak se totiž stane, že ty zásahy budou častější a častější a že ti, pro které je terorismus jako hlavní metoda boje, budou mít pocit, že si mohou dovolit cokoliv, a že dokonce na některých polích mohou také vítězit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa, poté řádně přihlášený pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré poledne, v podstatě. Děkuji za slovo. Já se tady připojuji k tomu, co tady říkal pan předřečník vaším prostřednictvím. Myslím si, že ve výborech a v orgánech Sněmovny, které se tomuto problému věnují, tam tomu pozornost věnuji. Nepatřím k poslancům, kteří se bojí konkretizovat ty věci. Apeluji na všechny poslance v této Sněmovně, aby tento problém nevnímali politicky, ale skutečně že jde o životy nás, našich spoluobčanů, našich rodin. A dovolím si jenom krátce poznamenat, že pokud budeme např. činnost Vojenského zpravodajství a ochranné služby medializovat a ukazovat v televizi, jaké úkoly plní, tak rozhodně to k boji proti terorismu žádným způsobem nepřispěje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Chalupovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s vystoupením pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP