(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den, všem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: František Adámek - zahraniční cesta, Pavel Antonín - zdravotní důvody, Jan Bartošek - zdravotní důvody, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Ondřej Benešík - pracovní důvody, Marie Benešová - pracovní důvody, Zdeněk Bezecný - osobní důvody, Jan Birke - osobní důvody, Milan Brázdil - zdravotní důvody, Pavel Čihák - zdravotní důvody, René Číp - zdravotní důvody, Radim Fiala - rodinné důvody, Petr Gazdík - pracovní důvody, Stanislav Grospič - zahraniční cesta, Leoš Heger do 10.00 hodin omluven z pracovních důvodů, Gabriela Hubáčková - zdravotní důvody, Petr Kořenek do 13.00 - pracovní důvody, Jiří Koskuba omluven bez udání důvodu, Roman Kubíček v době od 14.30 do 19.00 z pracovních důvodů, Jaroslav Lobkowicz - zahraniční cesta, Radka Maxová - pracovní důvody, Igor Nykl - zdravotní důvody, Lukáš Pleticha - pracovní důvody, Adam Rykala - osobní důvody, Karel Schwarzenberg - pracovní důvody, Milan Šarapatka - zahraniční cesta, Karel Tureček - rodinné důvody, Dana Váhalová - zahraniční cesta, Helena Válková - pracovní důvody, Jan Volný - zdravotní důvody, Václav Votava - pracovní důvody, Vlastimil Vozka - pracovní důvody, Josef Zahradníček - zdravotní důvody, Jiří Zemánek bez udání důvodu.

Z členů vlády se omlouvají: pan Bohuslav Sobotka od 11.00 z pracovních důvodů, pan Andrej Babiš z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek do 10.15 a od 16.30 z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec do 11.30 z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Havlíček z pracovních důvodů, pan ministr Milan Chovanec od 11.00 z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka do 14.30 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Miloslav Ludvík z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Martin Stropnický z dopoledního jednání z pracovních důvodů, paní ministryně Kateřina Valachová do 14.30 z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy, o kterých prozatím víme. (V sále je rušno.)

Dnešní jednání zahájíme bodem 288, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Současně upozorňuji, že nejpozději do 11.00 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Já vás poprosím, je nás tady omezený počet, tak pokud možno abychom omezili hluk v sále a usadili se na místa. A přistoupíme k projednání bodu

288.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 56. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednání odpovědí na písemné interpelace. Jako první - ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci zvláštního příplatku pro služební místa v ochranné službě. Interpelace se předkládá jako tisk 1040. Projednávání této interpelace bylo přerušeno do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance. Já tímto otevírám rozpravu. Pan poslanec je přítomen a já mu tímto předávám slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji za slovo, pane řídící. Vážený pane ministře, vážení kolegové z ochranné služby, kteří nás zde chráníte, pane náměstku ochranné služby, který nás posloucháte v zákulisí. Učinil jsem dotaz na pana ministra ve věci zvláštního příplatku pro příslušníky ochranné služby, a učinil jsem tak záměrně právě u ochranné služby, abyste i vy, kolegyně a kolegové, mohli popřípadě učinit dotaz u kolegů, kteří jsou zde v předsálí, popř. kolem prostor a kolem budovy Poslanecké sněmovny, popř. Senátu, vlády nebo kdekoliv jinde, abyste měli možnost s těmito policisty o této problematice hovořit.

Není to problém jen ochranné služby, ale i některých jiných útvarů. Ale ochrannou službu jsem si z tohoto důvodu vybral záměrně. Ochranná služba poskytuje osobní epizodickou ochranu a bezpečnostní dopravu trvale chráněných ústavních činitelů, takže víme, jaké penzum činností ochranná služba Policie ČR vykonává.

Jak sami již víte, plat policisty se skládá z několika složek. Základního tarifu - to je ta složka, o které zde hovoříme, kdy vláda od 1. 7. navýší základní tarify o slíbených deset procent a pokryje tak náklady inflace za posledních osm let. Zvláštní příplatek, též nazýván jako rizikový příplatek, který je přiznáván např. za činnosti spojené s ochranou zájmu státu, při nichž může dojít k ohrožení života nebo zdraví, a je ve výši tisíc až 6 tisíc korun podle toho, kde policista vykonává svoji službu. Pak je to osobní příplatek, který je ovšem jen nenárokový. A potom jsou to: příplatek za vedení, to podle stupně řídicí úrovně, a samozřejmě odměna, což je nenároková, která se vyplácí při splnění mimořádného úkolu.

Rozkazem policejního prezidenta č. 240/2016 je stanovena výše zvláštního příplatku, tzv. rizikáče, pro služební místa v ochranné službě, resp. jeho přílohou. A zde je uvedeno, že vedoucí odboru či vedoucí oddělení mají zvláštní příplatek ve výši 6 tisíc korun, to znamená v plné výši, v maximální výši, kdežto takzvaní řadoví příslušníci u prvního a druhého oddělení, to znamená ti kolegové, kteří stojí tady v předsálí u dveří, popř. kde jinde, mají zvláštní příplatek ve výši 4 300 korun.

A já jsem se dotazoval, proč mají vedoucí funkcionáři u ochranné služby vyšší zvláštní příplatek proti jim podřízeným příslušníkům, když rozdíl mezi nimi by měl být v tom, že řídící pracovník má příplatek za vedení. Domnívám se, že vykonávají stejně rizikovou práci. Spíše obráceně, kolegové v přímém výkonu mají vyšší míru rizika než jejich řídící nadřízení. A dotazoval jsem se, zda se pan ministr domnívá, že vedoucí funkcionáři vykonávají více rizikovou práci než jim podřízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP