Pátek 7. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

239.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

Nyní prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 959/4, který vám byl doručen 3. března tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisku 959/5.

A nyní jestli paní navrhovatelka má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Prosím, paní ministryně, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedající. Dovolte mi předložit k závěrečnému třetímu čtení vládní návrh zákona, takzvaný kariérní řád. Dnes je Den vzdělanosti. Máme proto výjimečnou příležitost prosadit poslední z kroků ke zkvalitnění českého školství a k založení jeho základů.

Kariérní řád zavádí podporu jak pro začínající učitele, tak pro učitele služebně starší. Vedle toho obnovuje didaktickou a metodickou podporu profese, zavádí také řadu specializačních a atestačních příplatků, to znamená, zvyšuje ohodnocení učitelů. V rámci výboru jsme dlouho pracovali na tom, abychom maximálně snížili administrativu s tímto spojenou. To se podle mého soudu podařilo. Proto prosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, o podporu kariérního řádu dnes, v den -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní ministryně, ale když už je ten Den vzdělanosti, tak ke klasické vzdělanosti patří úcta k Poslanecké sněmovně a v tomto případě i k dámě. Prosím kolegy, aby přenesli své hovory do předsálí a nechali paní ministryni domluvit. Děkuji.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Na závěr bych vás chtěla požádat, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste právě v tento den, Den vzdělanosti, podpořili kariérní řád. A děkuji vám za spolupráci na něm.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Před závěrečným hlasováním o novele zákona o pedagogických pracovnících cítím povinnost vystoupit a sdělit některá stanoviska, a také připomenout pozměňovací návrhy, kterým jsme se v rámci výboru věnovali.

Já už jsem ve druhém čtení ocenila to, že se podařilo paní ministryni dostat novelu zákona do druhého čtení. Teď samozřejmě ta gratulace pokračuje, protože o kariérním řádu se mezi našimi učiteli a v našem Parlamentu mluví už hezkou řádku let. Je to krok, který považuji za krok jednoznačně správným směrem. Chceme, aby učitelé měli předvídatelnost, chceme, aby měli stanovené mantinely, aby měli garantované finance, které v rámci jejich profese budou podporovány.

Současně jsem ve druhém čtení také zmínila, že jsem přesvědčena, že tohle je novela, která opět bude muset být novelizována, abychom dokázali uspokojit ty požadavky učitelů tak, jak je slýcháme z praxe. Třístupňový kariérní řád samozřejmě způsobuje, že drtivá většina učitelů se ocitne ve druhém stupni, což do budoucna podle mého soudu bude nutně vyžadovat diferenciaci právě tohoto stupně. Myslím si, že k tomu, abychom mohli začít něco zlepšovat, musíme počkat, až praxe kariérní řád jako systém vstřebá a poté dojde k novelizaci. Chápu, že tento argument řadu mých kolegů nepřesvědčil pro to, abych je získala pro podporu kariérního řádu. Nicméně domnívám se, že i toto je způsob, jak se můžeme vypořádat, a měli bychom si to říct na rovinu, že kariérní řád není učitelskou veřejností ani obdivován ani velmi vítán.

Chtěla bych se také zmínit o některých pozměňovacích návrzích, které jsme projednávali. Prvně se stručně vyjádřím k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Novákové, která je dnes řádně omluvená. Její pozměňovací návrhy, které jsou pod body E1 až E4, zahrnují ustanovení kariérního poradce -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Znovu se omlouvám a prosím v rámci Dne vzdělanosti, abyste přestali s tím hlukem, nebo nevzdělance začnu jmenovat. Děkuji.

 

Poslankyně Anna Putnová: Koordinátora žákovské samosprávy jako odborníka, který pomáhá žákům a studentům identifikovat se se školou, koordinuje jednotlivé aktivity a vytváří pozitivní atmosféru ve škole. Tam, kde se tento koordinátor už dnes naučil spolupracovat s žáky i s učitelským sborem, se velmi osvědčil.

Ten druhý bod se týká volna pro vzdělávání učitelů. Je to můj pozměňovací návrh, který se vžil pod takovou zkratkou "sabatikl", který jsem avizovala a podrobně představovala ve druhém čtení. Mně je velmi líto, že jsem nedokázala přesvědčit školský výbor, aby podpořil tento návrh. Připomínky Ministerstva školství, které přicházely v tomto smyslu, vycházejí z předpokladů, že by tato instituce byla velmi nákladná, a hovoří řádově o miliardách korun. Ten předpoklad a rozvaha, kterou jsem měla k dispozici, musím říct, že vychází ze špatné úvahy, a to že učitelé budou čerpat toto volno všichni v jednom roce, navíc se předpokládá v té rozvaze, že se tak bude dít po dobu jednoho roku. Vzhledem k tomu, že ředitelé jsou lidé, kteří mají velkou zkušenost s personálními záležitostmi, s plánováním, není možné, aby tato situace nastala. Navíc se předpokládá, že přechodné období znemožní, aby se v jednom roce tyto prostředky takto zhmotnily, protože budou postupně nabíhat kurzy, budou nabíhat postupně nabídky pro učitele tak, aby mohli a dokázali vstřebat i to vzdělání, o které se jedná. Je to pozměňovací návrh, který je pod body B1 až B3.

Musím se ještě chvilku pozastavit u pozměňovacího návrhu, který se tváří jako kompromisní k mému pozměňovacímu návrhu, a to je pozměňovací návrh pana poslance Kořenka. Tam je požadavek na nenárokovost volna pro vzdělání učitelů. Je to požadavek, který jde proti systému, který buduje současné vedení Ministerstva školství tím, že se snaží sjednotit vzdělávací politiku v České republice. Nenárokovost by způsobila nepochybně výkladovou nejasnost a pravděpodobně by vedla k tomu, že by učitelé v jednotlivých krajích, v jednotlivých obcích a v jednotlivých školách se cítili zvýhodněni. Vzdělávání učitelů nemá být ani odměna, ani trest. Má to být legitimní možnost, kterou mohou čerpat. A pokud není nároková, tak ztrácí smysl.

Chtěla bych podotknout, že jsem přesvědčena, že přijetí tohoto volna by v sobě zahrnovalo také velkou symboliku, kterou bychom podpořili prestiž našich učitelů. Stále mluvíme o učitelích, prostřednictvím jichž chceme působit samozřejmě na naše děti. Mluvíme o učitelích, ale hlasovat budeme o dětech. O našich dětech. Chceme, aby naše děti měly učitele kvalifikované, motivované a spokojené.

Novináři se mě ptali, zda podpořím tuto novelu v případě, že neprojde můj pozměňovací návrh. Já odmítám kšeftovat s budoucností školství a jsem připravena navzdory tomu podpořit tuto novelu. Zůstane možná trocha lítosti nebo hořkosti, ale jsem přesvědčená, že to semínko naděje, že by učitelé mohli získat legitimní prostředek pro získání volna na sebevzdělání, už tady existuje a vyklíčí a vyroste možná v budoucí době v dalším volebním období. A musím říct, že by mi nevadilo, kdyby si to osvojili třeba sociální demokraté. Znovu opakuji, budeme hlasovat o novele, ale rozhodujeme o dětech. O našich dětech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, myslím si, že tato norma je důležitá a že zapadá celkově do toho, co si vládní koalice předsevzala pro toto volební období. Když jsme začínali, tak jsme věděli, že jeden z podstatných problémů je v českém školství právě regionální školství, tedy školství od mateřských školek po střední školy a učiliště, a věděli jsme, že základním problémem, který musíme vyřešit, je zlepšení jeho financování. Zároveň bylo jasné, že v tom stavu, jak jsou nastaveny všechny mechanismy z předchozích let nebo desetiletí, tak nestačilo jenom přisypat peníze. Shodli jsme se, když jsme vytvářeli program koaliční vlády, na dvou částech, které je pro to přidávání financí udělat, to je změnit financování škol a odstranit mechanismy, které účelově nutily školy jenom do optimalizace počtu studentů, a druhá věc je zlepšit platy učitelů a s tím souvisí zavedení kariérního řádu. Oba tyto prvky byly nesmírně podstatné pro to, aby daly strukturu, do které se ty přidané peníze dají dát s aspoň minimální zárukou, že nedojde k tomu, že se rozplynou v neefektivitách systému.

Nemyslím si, že normy, které přijímáme, jsou dokonalé v tom smyslu, že na ně nebude nutné sahat, a samozřejmě v okamžiku, kdy zaznívají výhrady, že bude potřebná jejich novelizace v nějaké dohledné době, tak je na tom možné spatřovat dosti oprávněného. Nicméně například zde u kariérního řádu se jedná o zavádění systému, který zde zhruba dvacet let chyběl. Neustále se o něm mluvilo, a jestli se má vůbec něco měnit, tak k tomu musíme dát ten základ, že je tam aspoň tady ta základní struktura, a poté můžeme dolaďovat další detaily.

Systematika toho, jak jsou učitelé odměňováni, je podle mého názoru přímo související s tím, aby bylo možné výrazným způsobem v blízké budoucnosti zvýšit platy učitelů a dostat se z toho, co mezinárodní statistiky ukazují zcela jasně, že naši učitelé, pokud odhlédneme od škol vysokých, tak naši učitelé tam, kde jsou odměňováni podle zákona o platu, čili v regionálním školství, jsou hluboce podfinancováni, a mimo jiné chybí systém, který by navazoval jejich platy na systematické zvyšování kvalifikace. Toto tento zákon přináší. Přináší ho na konci tohoto volebního období. Nicméně tohle není možné vyčítat paní ministryni Valachové jako spíš tomu, co za sebou nechal její předchůdce. Tam vzniklo podle mého názoru podstatné zpoždění.

Tolik k tomu, kde se shoduji s pohledem, že je to norma významná. Zapadá do toho, co jsme si jako vládní koalice předsevzali a co také plníme.

Tam, kde bych nesdílel tak úplně nadšení, to jsou ta konstatování o tom, jak při vzdělanosti zvyšujeme kvalitu školství a jak tohle bude znamenat významný posun. Myslím si, že ve školství je víc problémů, které nesouvisí jenom s kvalifikační strukturou učitelů a s tím, co tady teď bude dávat kariérní řád, a s výší jejich platů, ale že jsou tam i problémy, které jsou spojeny s žádoucí diverzitou celého školství, uplatňováním inovativních postupů a nutnou snahou v zájmu kvality školství vyvarovat se něčeho, co se dá označit jako jakési zabetonované vyjeté koleje těch standardních postupů, ze kterých se nedovolí uhnout bokem.

Tím mám na mysli prakticky monopolní způsob vzdělávání učitelů, který, když ho spojíme s tím nepříliš šťastným tlakem na testování, které nemá formativní povahu, ale má povahu jenom závěrečného filtru, tak působí spíše negativně. Tady vidím jako nenaplněnou šanci spojit možnosti, které dává kariérní řád, a ta struktura kompetencí, která se tady v tomto vytváří, spojit to s tím, aby se posílila pravomoc ředitelů a měli možnost přijímat také vysokoškolské pracovníky, kteří neprošli tímto standardním a víceméně do jistého typu vyjetých kolejí zasazujícím prostředím pedagogického vzdělávání, tak jak je dneska pojímáno.

Předkládal jsem k tomuto pozměňovací návrh, který budeme hlasovat v bodech H1 až H5. Při druhém čtení jsem ho poměrně podrobně odůvodňoval a zmiňoval jsem se i o tom, že ten návrh vychází z dat, které má k dispozici Česká školní inspekce. Mezitím jsem dostal i podpůrné stanovisko ústředního školského inspektora, který podporuje tento návrh s tím, že ovšem mezi druhým a třetím čtením tam doporučil některé drobné změny, které se sice domnívám, že by stačilo, aby je uplatňovali při své činnosti ředitelé škol, nicméně je to podmínění, kterým jeho souhlasné stanovisko nemohu tady prezentovat tak úplně jako bezvýhradný souhlas. Takže s tímhle se na ně nemohu přímo odvolávat tak, abych v rámci koaličních jednání jednal v to, aby přece jenom ministerstvo ustoupilo a návrhy H1 až H5 podpořilo. Jsem srozuměn s tím, že to má malou naději. Nicméně pokud by se do finální normy toto podařilo dostat, myslím, že by toto byl významný krok, který by pomáhal celému systému. A bohudík tím, že je jak to pozitivní doporučení, tak ten text k dispozici, tak se může stát, že třeba nám to sem přijde ze Senátu s těmito změnami, což by znamenalo zpoždění dva tři týdny a ještě pořád by to bylo zvládnutelné.

V každém případě soudím, že norma jako celek, tak jak jsme ji připravili koaličně, je pozitivní, že si zaslouží být přijata. A jak říkám, je to naplňování něčeho, co lze pociťovat jako dlouhodobý dluh, krok nepochybně správným směrem. Neoznačil bych to jako čarovnou kouzelnou hůlku, kterou se všechno zlepší, ale bez tohoto kroku zlepšující se procesy nastartovat v českém školství nemůžeme.

A znovu opakuji základní tezi. V celém našem školství je to regionální školství, kde je hlavní problém. Není potřeba se starat o vysoké školy. Ty fungují rozumným způsobem. Ale to, čemu je potřeba pomoci, jsou základní, střední školy a systém předškolního vzdělávání a navazující odborný. A s tím souvisí platové nastavení, které toto otevírá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jádrem zákona o pedagogických pracovnících je kariérní řád, ale jsou tam samozřejmě i další důležité, i když menší záležitosti. Chtěl bych říct, že klub KDU-ČSL návrh zákona dlouhodobě podporuje a podpoří ho samozřejmě dnes v tom finálním hlasování. Je to dílo poměrně složitého náročného koaličního konsenzu a jsem rád, že jsme k tomu konsenzu dospěli. Nebylo to opravdu jednoduché. Souhlasím s předřečníkem, že to není všelék. Jsou země, které kariérní řád nemají, např. Finsko, ale i jiné. Nicméně je to dlouhá léta očekávaná záležitost a myslím si, že i zásadní posun vpřed. Jsem velmi rád, že jsme prosadili, aby se kariérní řád vztahoval nejen na školy státní, ale také na školy církevní a na školy soukromé. Ve středu vzdělávání je určitě učitel. A naším cílem je kvalifikovaný, kvalitní učitel, který má možnost dál na sobě pracovat a dál se vzdělávat. Věřím, že je to naše společná vize.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, už jsem se vyjadřovala k novele v prvním a druhém čtení, takže to vezmu velice stručně. My vidíme na té novele pozitivní i negativní věci. Za pozitivní mohu jmenovat tvorbu metodických odborných kabinetů, což je záležitost, která pomůže učitelům v jejich práci. Pozitivní jsou i příplatky, které jsou zde uvedeny, ať už je to za třídnictví, kde podle pozměňovacího návrhu, což podporujeme, je ta možnost buď 3 000 korun, nebo 1 500 korun se snížením úvazku spojené. Další dřívější postupy, které jsou spojeny právě i s oceněním finančním. To si myslím, že jsou věci, které zaslouží podpory.

Stejně tak jako bych ovšem ocenila to, co zaslouží podporu, tak bych tady zmínila některé věci, ke kterým máme výhradu. Pokud jde o třídnictví, nám se zdá lepší návrh paní poslankyně Nohavové, který předkládá to, že by se třídnictví ocenilo pěti až osmi procenty z platu, kde by se dalo ocenit i to, že když se zvýší plat, zvedají se i příplatky. Nicméně jsme rádi, že došlo ke sjednocení aspoň v kompromisu 1 000 až 1 500 korun, kdy třídní učitel nebude rozlišován, jestli učí na prvním stupni základní školy, nebo na druhém stupni základní školy.

Pokud jde o ty věci, ke kterým máme výhradu, a ta výhrada přetrvává, i když vím, že snaha o nápravu zde byla, tak to je otázka administrativy. Podle mého názoru administrativa učitelům naroste. Budou si muset vytvářet plány profesního osobního rozvoje, což je dál bude zatěžovat. Budou tam snahy o získávání a honba za různými body, co se týká kurzů, školení. A sami víme, že i tyto kurzy ne vždycky mají patřičnou kvalitu a potřebnost pro kantory, kdy je zajišťují různé neziskovky atd. Jako negativní vidíme i zátěž pro ředitele, kdy opět plán rozvoje školy a další záležitosti s tím spojené si myslíme, že opravdu pracovníky škol to bude zatěžovat.

Pokud jde o některé pozměňovací návrhy, které už tady zazněly, tak pokud jde o tzv. sabatikl, tedy tvůrčí volno na půl roku, já tomu rozumím u vysokého školství. Tam to má svoji logiku, i když i tam jsou podmínky, které se musí splnit. A pokud se nesplní, tak je daný člověk sankcionován např. tím, že vrací peníze atd. Nicméně v regionálním školství, na školách základních, na školách středních já to vidím jako velký problém, pokud jde o organizaci a pokud jde vůbec o to, kdo bude učit. Já bych určitě byla všemi deseti pro, aby se pomohlo učitelům, aby se podpořili učitelé. Ale právě v tomto případě si myslím, že to zhorší pozici učitelů ostatních, kteří se budou muset podělit o tu práci. Bude to mít dopad na žáky. A vezměte si, že na základních školách žáci potřebují mít určitou stabilitu, určitý klid, a ne aby se jim na půl roku vyměnil učitel, který je tam bude učit. Zvlášť když v těch třídách teď jsou zařazeny děti, které mají různé specifické problémy, specifické poruchy učení, chování atd. atd. Jsou zařazeni v některých třídách i autisté. Tady prostě potřebují opravdu stálého učitele, který se jim bude věnovat. Zároveň vidím jako problém v tomto případě to, že nemůžeme sehnat na školy v současné situaci učitele technických, přírodovědných předmětů, cizích jazyků, IT atd. atd., a už vidím, jak se nám tam budou hrnout kantoři na půl roku.

Já prostě nemůžu souhlasit s tím, co zbytečně zatěžuje učitele, co je odvádí od jejich práce, kterou mají v prvé řadě vykonávat, a to je výchovně vzdělávací proces. To je jejich prvořadým úkolem. Myslím si, že to, že budou velmi zatíženi administrativou, to, že tam bude ten formalismus, a různé další projekty, které se k tomu přidávají, inkluzi ani nebudu zmiňovat, to všechno má dopad na ně, má dopad na žáky - a mám teď na mysli v tom negativním smyslu.

Na závěr bych tedy chtěla říci, že já vidím jako nutné, aby se v našem školství situace stabilizovala, aby se nelítalo stále od pangejtu k pangejtu, jak se říká, aby se snížila administrativa, zvýšily platy. A tady souhlasím s paní ministryní, která prosazuje zvýšení platů o 10 % u pedagogických pracovníků. Jako nutné vidím zvýšení platů u nepedagogických pracovníků. To všechno působí společně s tím, jaké jsou utvářeny podmínky k tomu, aby jednak učitelé na našich školách zůstávali, a zůstávali rádi, a také aby přicházeli noví učitelé. To všechno bude samozřejmě záležet i na rozpočtu kapitoly školství, na tom, co dostane ze státního rozpočtu.

Takže se samotnou novelou my máme problémy z těch důvodů, které jsem tady zmiňovala. Nicméně jsou některé pozměňovací návrhy, které si myslíme, že přispějí k lepšímu a které podpoříme. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poslední zatím přihlášenou je paní poslankyně Ivana Dobešová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se také ve třetím čtení vyjádřila k návrhu zákona č. 563 o pedagogických pracovnících.

Myslím, že jsem poměrně podrobně hovořila již ve druhém čtení, kdy jsem popisovala, jaká je realita v terénu a jaký je návrh současného zákona. Já bych se v současné době pouze pozastavila u svého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem I1, který se snaží pozměnit pozměňovací návrh paní poslankyně Bohdalové pod písmenem A19. To, co mě vedlo k sepsání jiného pozměňovacího návrhu, je konstatování v závěru části A19, že ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním prostřednictvím právnické osoby jím zřizované za účelem zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků. My jsme s paní ministryní o tom včera hovořili. Paní ministryně se mi snažila vysvětlit své důvody, proč tento pozměňovací návrh nepodporuje. Já se obávám, že mě a část odborné veřejnosti nepřesvědčila, protože si myslím, že může být v budoucnosti tento pozměňovací návrh zavádějícím a počátkem toho, aby zde opravdu existovala pro profesní rozvoj - a tím nemyslím jenom metodické komise, ale celkové vzdělávání pedagogických pracovníků - pouze jedna organizace zřizovaná Ministerstvem školství.

V té diskusi se často uváděl NIDV jako organizace, která si v současné době tuto ambici dělá, protože je zřizovaná Ministerstvem školství za tímto účelem, ale která bohužel do dnešního dne tuto ambici nenaplňovala řádně. A proto na úrovni krajských organizací vznikaly jiné vzdělávací organizace, zřizované kraji, které tuto službu školám poskytovaly. Já nemohu hodnotit, jak působí krajská organizace tohoto typu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v jiných krajích než ve Středočeském. Ale ve Středočeském kraji tato organizace funguje velmi dobře. Má velmi nízké ceny, za které své služby poskytuje, a myslím si, že i učitelé jsou s fungováním této organizace spokojeni.

Já nechci předvídat, co budoucnost přinese. Chci jenom upozornit na toto nebezpečí, jak by se v budoucnu tento paragraf mohl vykládat. A musím tedy za sebe říct, že mě paní ministryně svým výkladem nepřesvědčila. Proto prosím, vážené kolegyně a vážení kolegové, pokud uznáte, že můj pozměňovací návrh je smysluplný, podpořte jej a já vám za to dopředu děkuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo paní ministryně, příp. paní zpravodajky. Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Přivolám naše kolegy z předsálí. Prosím nyní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělila k nim stanovisko garančního výboru. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás nyní seznámila s návrhem procedury hlasování o sněmovním tisku 959, je to zákon č. 563/2004.

Ve druhém čtení návrhu zákona dne 23. února 2017 nebyl podán návrh na zamítnutí tohoto zákona. Pozměňovací návrhy k tisku 959 po druhém čtení jsou uvedeny v tisku 959/4. O těchto návrzích jednal a hlasoval garanční výbor na své 38. schůzi dne 22. března tohoto roku a přijal usnesení č. 214, které je uvedeno ve sněmovním tisku 959/5. Garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně následující proceduru hlasování. O věcném obsahu jednotlivých pozměňovacích návrhů vás budu informovat při vlastním hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Tedy jednotlivé pozměňovací návrhy budeme hlasovat takto - seznámím vás s procedurou:

Jako první by bylo hlasování o legislativně technické úpravě. V bodu H3 za slova "bodu 42" doplňujeme slova "v § 29g".

Dále budeme hlasovat body A1, A2, A4 až A6, A9 až A15, A20 až A26, A28 až A38, A40 a A41.

Třetí hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu I11 (v návrhu uvedeno I1).

Čtvrté hlasování. Dále budeme hlasovat o bodech A16 až A19. A tady upozorňuji, že bude-li schválen A16, je nehlasovatelné D1.

Dále, za páté, budeme hlasovat body H1 až H5.

Za šesté bod D2.

Za sedmé bod C1.

Za osmé bod C2.

Dále body A3 a A27.

Bod A7 - upozorňuji, že bude-li tento schválen, jsou dále nehlasovatelné body D3 a G3.

Jako další budeme hlasovat bod D3, ale pouze nebude-li schválen A7. Bude-li D3 schválen, je další G3 nehlasovatelný.

Za dvanácté. Další bude hlasování o A8, a bude-li tento schválen, je G2 nehlasovatelný.

Za třinácté. Další hlasování bude o A39. Bude-li toto schváleno, je F1 dále nehlasovatelný.

Za čtrnácté budeme hlasovat bod C5.

Za patnácté budeme hlasovat body B1, B2 a B3.

Za šestnácté bychom hlasovali bod C3.

Za sedmnácté bychom bod C4.

Dále bychom hlasovali D1, ale pouze nebude-li schválen A16.

Potom bychom hlasovali E1 až E4.

Za dvacáté - dále bod F1, ale pouze nebude-li schválen A39.

Za dvacáté první - dále body G1 a G4.

22. hlasování - dále bod G2, ale pouze nebude-li schválen A8.

Za dvacáté třetí bod G3, ale pouze nebude-li schválen A7 a ani D3.

Ve 24. hlasování bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění posledních přijatých pozměňovacích návrhů.

Tolik k proceduře. Nyní bych poprosila pana předsedajícího, aby dal hlasovat o jejím schválení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To nebude ještě tak rychlé, protože o slovo se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám návrh na úpravu procedury, ale v zásadě jenom v bodě 2. Já to později přečtu. Navrhuji ještě některá hlasování rozdělit, ale jenom v bodě 2, ostatní už nechat tak, jak jsou.

Já bych s dovolením přečetl ten návrh. Abychom zvlášť hlasovali o návrhu A5, A6. Potom zvlášť A9 a A10. A11 až A15. A20 až A22. A23 zvlášť. A24 zvlášť. A25 a A26 dohromady. A28 až A30 dohromady. A31 až A32 dohromady. A33 zvlášť. A34 zvlášť. A35 zvlášť. A36 zvlášť. A37 samostatně. A38 samostatně a pak dohromady A40 a A41.

Důvod, který mě k tomu vede, je ten, že mnohá sloučená hlasování jsou o různých věcech. Náš klub chce některé z těch věcí podpořit, ale některé ne. Ale pokud to zůstane dohromady, tak je velmi problematické pro to hlasovat. Jako příklad bych mohl uvést například A37 a A38. A37 se týká zrušení povinného souhlasu ministerstva či krajského úřadu pro využití asistenta pedagoga a A38 se týká snížení počtu hospitací. Jak to spolu souvisí, když o tom máme hlasovat dohromady? Takhle bych mohl pokračovat o všech návrzích. Pro nás, kteří nejsme členy školského výboru, je prostě složité v jednom balíku hlasovat o různých věcech. Jak souvisí počet hospitací se zrušením povinného souhlasu s asistentem pedagoga? Podle mě nijak. A takhle bych mohl pokračovat u všech bodů, které jsem jmenoval.

Tam, kde je to možné a kde jsme našli logickou souvislost, jsem samozřejmě navrhl ponechání společného hlasování, například A3 a A4 a podobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To je protinávrh k proceduře. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat nejprve o protinávrhu, jak jej navrhl pan předseda Stanjura.

Zahajuji hlasování o protinávrhu pana předsedy Stanjury. Kdo je pro hlasování bodů v části A zvlášť, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 237. Přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, jak jej přednesla paní zpravodajka a doporučil garanční výbor.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 238. Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 13. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pokud byla schválena procedura, dovolím si vás provést po jednotlivých pozměňovacích návrzích. Jak už jsem avizovala, jako první bude hlasováno o legislativně technické úpravě v bodu H3 v poslaneckém návrhu pana kolegy Zlatušky. Jak jsem již uvedla, za slova "bodu 42" se vkládají slova "v § 29g". Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 239. Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Druhé hlasování by bylo o většině bodů A. Jsou to všechno pozměňovací návrhy a změny, které navrhl a přijal školský výbor jako svoje jednotné usnesení, a bylo to přijato. Byly by to body A1, A2, A4, A5, A6, A9 až A15, A20 až A26, A28 až A38, A40 a A41. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Abychom nehlasovali naslepo, tak vám řeknu, o čem budeme hlasovat, a sami posuďte, zda je rozumné o tom hlasovat najednou.

V bodě A1 budeme hlasovat o tom, že přímou pedagogickou činnost vykonává také sociální pedagog. Souběžně budeme hlasovat o návrhu A2, že u osob, které získaly odbornou kvalifikaci v cizím jazyce, se nebude vyžadovat, aby prokázaly znalost českého jazyka, pokud úspěšně vykonají jednotlivou zkoušku, která odpovídá zkoušce z českého jazyka v rámci maturity podle školského zákona. Stávající právní úprava totiž požaduje celou maturitu. Pokud schválíme tento pozměňovací návrh, stačí vykonat pouze v uvozovkách maturitní zkoušku z českého jazyka.

Bod A4, který je technický a souvisí s bodem A3, a přitom A3 budeme hlasovat jindy. Budiž.

Bod A5, který je taky v tomhle balíku. Cílem návrhu je umožnit těm, kteří získají profesní kvalifikaci - a teď je název profesní kvalifikace - vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, ekvivalent studia pedagogiky v rozsahu 40 hodin, aby mohli pracovat jako vedoucí zájmových útvarů ve střediscích volného času nebo v domech dětí a mládeže. Používají se oba dva názvy.

Současně navrhla paní zpravodajka, ale i školský výbor, abych byl spravedlivý, abychom hlasovali v rámci toho, co už jsem přečetl u bodu A6, kde je definice sociálního pedagoga, kdy jedním z očekávaných přínosů sociálního pedagoga je zlepšení spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a obecně spolupráce s rodinou dítěte, žáka nebo studenta... (Odmlka pro značný ruch v sále.)

Porada v ředitelně? Nebo nevím, co to je.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Milí kolegové., prosím, přeneste své hovory do předsálí. Pokračujte prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: ... dítěte, žáka nebo studenta v případech, kdy je taková spolupráce nutná nebo vhodná. K tomu budeme hlasovat zase v jednom balíku o pozměňovacím návrhu A9, který vymezuje obsah vzdělávacího programu s ohledem na programy zaměřené na kompetence učitelů. K tomu budeme hlasovat o možnosti neudělení akreditace při nesplnění podmínek podle bodu A9.

A1 až A15 jsem navrhoval i já, abychom hlasovali společně, to je vlastně legislativně technická úprava, jejímž cílem je posunout účinnost ustanovení o kariérovém poradci, a to z toho důvodu, že je nutné připravit vzdělávací programy pro kariérové poradce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dále budeme v tomto bloku hlasovat o bodech A20 až A22, kdy se navrhuje upravit zmocnění pro vydání vyhlášky tak, aby tato nově stanovovala podrobnosti profesních kompetencí standardu učitele. Učitel by měl pak vždy splňovat požadavky na profesní kompetence v takové míře, aby byl podle svého zařazení v rámci kariérního systému schopen vykonávat příslušné činnosti, to znamená, že učitel ve druhém i třetím kariérním systému bude vždy muset být schopen vykonávat samostatně komplexní vzdělávací a výchovnou činnost. Učitel ve třetím kariérním stupni pak bude muset být na takové úrovni, aby dále mohl i zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků a metodicky koordinovat své kolegy učitele. Pak se navrhuje zpřesnit, že učiteli v prvním kariérním stupni jsou metodické vedení a podpora učitele poskytované pouze po dobu adaptačního řízení. Myslím, že i ten jazyk je hezký.

Bod A24, adaptační období se zkrátí učiteli, který bezprostředně před atestačním řízením vykonával činnost učitele. Jde o učitele, kteří příslušnou odbornou kvalifikaci nemají, ale přesto na škole učí.

A25 až A26, doplňuje se: V zájmu zajištění co největší objektivity doplnit nový podklad, ze kterého vychází ověření kompetence při atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň. Tímto by mělo být hodnocení učitele ve třetím kariérním stupni, které by obsahovalo zprávu z nejméně dvou hospitací při výuce hodnoceného učitele, při kterých by hodnotící učitel osobně mohl posoudit kompetence učitele.

K tomu budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A28 až A30, myslím, že ty tři spolu souvisí, kdy učiteli ve třetím kariérním stupni, který bude provádět hodnocení, bude za výkon této činnosti příslušet odměna, jejíž výši stanoví ne ředitel, ale ministerstvo.

Pak máme body A31 až A32, to je jenom legislativně technická úprava.

A33, legislativně technické zpřesnění přechodného ustanovení pro učitele, kteří ke dni účinnosti nevykonávají činnost učitele. (Další odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, ale prosím, kolegové, o ztišení. Pokračujte prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to přečtu ještě jednou. (Smích v sále.) Ne od začátku, nebojte se.

Technické zpřesnění - a teď poslouchejte. Ustanovení pro učitele, kteří nevykonávají činnost učitele. O tom jsme chtěli hlasovat zvlášť. Hodnocení učitele, který není učitel. Ale vy o tom chcete hlasovat dohromady i s těmi dobrými věcmi, které tam bezesporu mezi těmi pozměňovacími návrhy jsou.

A34, do doby, než bude dosažený počet učitelů ve třetím kariérním stupni, bude moci hodnocení provádět i učitel, který bude splňovat požadavky stanovené v tomto přechodném ustanovení, i pro členy atestačních komisí pro třetí kariérní stupeň. To znamená, že se jedná o pedagogického pracovníka... (Opět odmlka v reakci na neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím kolegy, zejména tady ten hlouček. Prosím, aby se odebral do kuloárů.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Má odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním oboru a má 15letou pedagogickou praxi.

A36 navrhuje odložit o rok - tzn. mezi věcnými změnami máme najednou i odložení účinnosti o jeden rok, kdy školy a pedagogičtí pracovníci, resp. učitelé, povinně vytvoří plán pedagogického rozvoje a osobní plány profesního rozvoje.

A37 je zrušení povinného souhlasu ministerstva, to už jsem četl předtím, nebudu to opakovat.

A38, počet hospitací, to jsem četl taky ve svém prvním vystoupení.

A poslední dva. Všechny tyhle věci hlasujeme v jednom balíku. A vy jste to tak chtěli, většinově.

Bod A40 je: Uvádějícímu učiteli bude náležet příplatek 3 000 korun měsíčně nebo 1 500 měsíčně a zároveň bude snížen rozsah jeho přímé pedagogické činnosti.

S tím souvisí bod A41, to jsem navrhoval, aby se o tom hlasovalo zvlášť.

Vím, že někteří na mě pokřikujete, že všichni víte, o čem hlasujete. Já si tak jistý nejsem. Požádal jsem předtím o rozdělení do logických celků, vy jste nám to neumožnili, proto musím říct, že jste nás donutili k tomu, že se u tohoto návrhu zdržíme. Přitom říkám, že většina těch návrhů je dobrých, za normálních okolností, kdybyste vyhověli logickému přání svých kolegů, tak bychom je podpořili, ale ty, které podpořit nechceme a vzhledem k tomu, že vcelku u tohoto pozměňovacího se zdržíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poprosím paní zpravodajku, abychom pokračovali. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, již nebudu číst čísla těch bodů A1 až až až, to jsem přečetla. Skončila jsem ve svém vystoupení, že všechny tyto body, které obsahuje to druhé hlasování, garanční výbor doporučil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o bodech A1, A2, A4 až A6, A9 až A15, A20 až A26, A28 až A38, A40 a 41. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Až se počet ustálí, budeme toto hlasování opakovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 241. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Třetí hlasování, budeme hlasovat o bodu I1, což je návrh paní kolegyně Dobešová, kterým se doplňuje pozměňovací návrh A9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajišťuje profesní rozvoj prostřednictvím akreditovaných programů, nikoliv prostřednictvím NIDV. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu I1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 242. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování, čtvrté hlasování, jsou body A16 až A19. Opět se jedná o pozměňovací návrhy školského výboru. Věcně jde o vymezení, na koho se vztahuje kariérní řád a nenormativní zakotvení kariérního řádu. Pokud schválíme bod A16, už nebude hlasovatelný D1 v 18. hlasování. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o bodech A16 až A19. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 243. Pro 112 poslankyň a poslanců, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Tím, že byl návrh přijat, potom nebudeme hlasovat v hlasování osmnáct.

Za páté. Dále budeme hlasovat o poslaneckých návrzích H1 až H5. Jde o poslanecké návrhy poslance Zlatušky. Věcně jde o prostupnost nepedagogů bez adaptačního období na omezenou dobu sedmi let. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o H1 až H5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 244, pro 15 poslankyň a poslanců, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Nyní budeme hlasovat o poslaneckém návrhu D2 pana poslance Raise. Věcně jde o adaptační období. Upozorňuji, že tento pozměňovací návrh věcně souvisí s D1, osmé hlasování, a oba jsou protinávrhem k bodu A16 - prostupnost nepedagogů s adaptačním obdobím. Garanční výbor pro tento návrh nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.) S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní zpravodajka řekla, že to je v protikladu k A16, o kterém jsme už rozhodli. Tak jak o tom můžeme hlasovat, když jsme o tom rozhodli? To je jediné. My tedy ten pozměňovací návrh podpořit chceme a teď chceme stanovisko legislativy. Paní zpravodajka řekla, že to je proti A16, o A16 jsme už hlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak prosím, paní zpravodajko, po poradě s legislativou.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nejsem právník, ale po poradě s legislativou, paní dr. Paulyová říká, že takto navržené hlasování je v pořádku, že to věcně souvisí. Takže výbor nezaujal stanovisko k tomuto hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 245, pro 18 poslankyň a poslanců, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, paní zpravodajko. (V sále je hluk.) Prosím pány poslance, aby na sebe přestali pokřikovat. Děkuji.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1. Jedná se o návrh pana poslance Kořenka, který doplňuje pozměňovací návrh školského výboru A3. Věcně se jedná o prostupnost nepedagogů do všech středních škol. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o C1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 246, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 24, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další, osmé hlasování, C2, je to opět poslanecký návrh kolegy Kořenka, který doplňuje pozměňovací návrh školského výboru, bod A3. Věcně se jedná o nahrazení pojmu "pracovní poměr" pojmem "základní pracovní vztah". Stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o C2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 247, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 104, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím pokračujte, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: (Někteří poslanci se hlasitě baví.) Já počkám. Prosím, abyste mé kolegy uklidnil.

Tak další, deváté hlasování, je o bodech A3 a A27. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Věcně jde o prostupnost nepedagogů do odborných předmětů středních škol. To znamená, že na odborné školy budou moci nastupovat odborníci z praxe. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 248, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 131, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování je o návrhu A7. Věcně se jedná o zúžení osobních plánů rozvoje na učitele a je to na 24 měsíců. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 249, pro 113 poslankyň a poslanců, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Protože jsme schválili A7, tedy desáté hlasování, nemůžeme hlasovat o jedenáctce, tedy o D3, a poté o dvacet trojce, což je G3 poslance Fiedlera. Čili postupuji k dalšímu hlasování a bude hlasováno o A8. Věcně se jedná o plán osobního rozvoje nejdéle na dva roky, na 24 měsíců. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o A8. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 250, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 110, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Budeme hlasovat o A39. Věcně se jedná o úpravu § 133, měsíční příplatek za třídnictví 1 000 až 1 500 korun. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu A39. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 251, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Budeme hlasovat o C5. Jedná se o pozměňovací návrh poslance Kořenka, týká se sabatiklu jako možnost po deseti letech, nikoli jako nárok. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu C5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 252, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 6, proti 81. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Jedná se o B1, B2 a B3. (Výkřiky v pravé části sálu.) Pardon. Teď jsem se v tom... Zamítnuto, aha.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, když na mě mluví dva lidi, nezvládám to, a ještě sledovat hlasování. Ten návrh nebyl přijat, skutečně. Děkuji za poznámku a zároveň oznamuji, že paní poslankyně Kailová má náhradní kartu číslo 72. Děkuji.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování o B1, B2 a B3. Věcně se tam vkládá do § 24a, jedná se o volno pro vlastní vzdělávání nárokově po 15 letech na půl roku. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 253, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 23, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl navrhnout, aby Poslanecká sněmovna rozhodla, že dnes třetí čtení tohoto zákona bude probíhat i po 14. hodině, jinak bychom za minutu museli to hlasování skončit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 254, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže v tom případě mohu pokračovat. Budeme hlasovat o bodu C3. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Kořenka. Věcně jde o změnu zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o C3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 255, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další je C4, je to zase pozměňovací návrh kolegy Kořenka. Věcně jde o úpravu podmínek u maturity pro žáky, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 256, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 128, proti žádný. Návrh byl taktéž přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Budeme hlasovat o E1 až E4. To je pozměňovací návrh paní poslankyně Niny Novákové. Věcně navrhuje doplnit ustanovení § 28d odst. 2 o nové písmeno k), kterým by byl zřízen koordinátor žákovské samosprávy. Garanční výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o E1 až E4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 257, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 9, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování. Budeme hlasovat o G1 a G4. Jde o pozměňující návrh pana poslance Fiedlera. Věcně upravuje pracovní dobu učitelů na pracovišti, úprava kvalifikačních předpokladů ředitele školy. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o G1 a G4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 258, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 3, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já se teď podívám na legislativu. (Poslankyně Bohdalová se otáčí směrem k pracovníkům legislativy.) Paní doktorko, já si myslím, že jsme prošli všechno, protože ty další body už jsou nehlasovatelné. Takže nyní byly odhlasovány pozměňující návrhy a poslední hlasování by mělo být o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 959, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru? (Souhlasné.) Stanovisko ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 259, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 10. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce. Tím jsme vyčerpali program dnešního jednání a já přerušuji jednání této schůze Poslanecké sněmovny do úterý 11. 4. do 14 hodin, kde budeme pokračovat bodem číslo 8. Ještě paní ministryně. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji všem poslancům a poslankyním i opozici za prodloužení hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a přeji hezký víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.05 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP