Čtvrtek 6. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

227.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé
podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016
/sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, teď je to smlouva o spolupráci mezi Evropskou unií a Kubánskou republikou. Je to první čtení této smlouvy. Tato dohoda by měla zase vytvořit určitý rámec a platformu pro užší spolupráci a dialog mezi Kubou a členskými státy Evropské unie. Asi si dovedete představit oblasti, které ta smlouva pokrývá, protože to je analogické jako u těch ostatních smluv. Je to také snaha mít určitou kooperaci na modernizaci kubánského hospodářství, týká se to i obchodní spolupráce, ale zároveň i spolupráce v politické oblasti. Jsou tam standardní ustanovení, která se týkají i hodnotové báze, na které by se dohoda měla realizovat.

Z hlediska formálního se jedná o smíšenou smlouvu, to znamená, že platnost je podmíněna schválením Evropského parlamentu. K podpisu došlo 12. prosince 2016 během zasedání ministrů zahraničí v Bruselu. Řekl jsem, že je to smíšená smlouva. To znamená, že i tady je to tak, že vybrané části, které je schopna realizovat Evropská unie, už vlastně jsou realizovány nyní a ratifikace by potom měla, pokud proběhne, umožnit realizaci i toho zbytku.

Co se týče vztahu mezi Českou republikou a Kubou, myslím si, že tam v současné době převažují pozitiva. Chtěl bych vyzvednout především to, že máme dnes na Kubě velvyslance, což je něco, co dlouho nebylo. Myslím si, že to je rozhodně velice pozitivní krok dopředu. Kromě některých okamžiků, kdy ještě existují určité výměny názorů, si myslím, že celkově došlo ke zvýšení hloubky vztahů mezi Českou republikou a Kubou. Nechci teď komentovat celý poslední vývoj na Kubě. Rozhodně i ze strany Evropské unie je to snaha vytvořit prostor pro to, aby se spolupráce s Kubou prohloubila. Lepší slovo mě nenapadá. To si myslím, že je to, co by ta smlouva měla přinést.

Já bych tuto smlouvu doporučil k vašemu rokování ve výborech a byl bych rád, kdybychom prvé čtení tady mohli odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zahraničí a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík, který je jistě připraven. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pan ministr zde přednesl vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016. Doporučuji přikázat tento návrh zahraničnímu výboru k podrobnému projednání, neboť se týká celé šíře oblastí vzájemné spolupráce.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova, pane ministře, pane zpravodaji. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Počkám, aby se všichni rozmysleli. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Rozhodneme v hlasování číslo 174. Ptám se, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 174, z přítomných 104 poslanců pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jiný návrh nepadl. Nepadl ani návrh na zkrácení, protože v rozpravě nikdo nevystupoval. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání je 60 dnů. Končím bod číslo 227.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP